Gård Gjersvik (07) 1600

07.01 1668 Magli Hermandsdtr

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Magli
Etternavn: Hermandtzdaater
Stilling/stand: Leilending
Gård: Giersuigen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

07.01 1647 Elling

1647

Bruker (1) Elling

G i s s v i g h
1 w .
Elling 1 w .
Rødøe kierche bygger.
3 ort.

07.01 1647 Kirkegods

1647

Kirkegods

G i s s v i g h
1 w .
Rødøe kierche bygger.
3 ort.