Gård Hellervik (20)

Diverse

Navn

Navn
b.16, s.165

20. Hellervik. Udt. hæ2LLarvíKa.

1ste Led er vel hellir m., Klippehule, som nu paa flere Steder er blevet til Hellar. Isaafald efter Sammensætningsmaaden et temmelig nyt
Navn. Jfr. Alstahaug GN. 6.

1936

Fortidslevninger (Havnø 1936).

Gno. 20 Hellervik
Formentlig pilespiss av rødbrun skifer fundet men bortkastet.

1755

Hellervik

TERJE PEDERSEN, Fjesboka september 2017:
Hellervik var en rydningsplass under gården Lines. Du kan lese om grenseoppgangen i Tingboken for Helgeland, , Bok 15 B med dato 25. juni 1755. Jeg kjenner ikke navnene på de enkelte bergnabber som ble nevnt som grense, men skylden ble satt til 12 mark - så det dreide seg egentlig om et lite småbruk med landingsplass for en båt. Ågnes, Hytten og Seines ble skyldsatt samtidig. Blant skyldsettingsmennene var Daniel Pedersen fra Åsen, Jens Amundsen fra Blok og Bertel Bertelsen i Våtvik.