Flere typer skatter m.m.

Sjøsoldater i Helgeland 1675

Ferdig registrert.

Husmenn i Helgeland fogderi 1802

Kilde: Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823 Start 3.dje side: Alt fra Rødøe sogn.

Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

Sjøsoldater

1675

Sjøsoldater i Helgeland 1675

Ferdig registrert

Tjong

Fornavn: Christopher
Etternavn: Olsen
Gård: Tiong
Fjerding: Rødøe
År: 1675
Personmerknader: gamle
Sjøsoldater i Helgeland 1675

Stor Selsøen

Fornavn:Anders
Etternavn: Persen
Personmerknader: gamle
Gård: Stor Selsøen
Fjerding: Rødøe
År:1675
Sjøsoldater i Helgeland 1675

Brevik

Personmerknader:
Ny udschrefne - for Amund Joensen Brewig, Siug och tarmløb
(Hans Olsen Nord-Wernes)
Sjøsoldater i Helgeland 1675

Nord Wernes

Fornavn: Hans
Etternavn: Olsen
Personmerknader:
Ny udschrefne - for Amund Joensen Brewig, Siug och tarmløb
Gård: Nor-Wernes
Fjerding: Rødøe
År:1675
Sjøsoldater i Helgeland 1675

Rangsund

Personmerknader:
Ny udschrefne - for Anders Joensen Rangsund, Skurfuet
Erstattet av Elias Paahlsen Sundøen.
Sjøsoldater i Helgeland 1675

Sundøen

Fornavn: Elias
Etternavn: Paahlsen
Personmerknader:
Ny udschrefne - for Anders Joensen Rangsund, Skurfuet
Gård: Sundøen
Fjerding: Rødøe
År:1675
Sjøsoldater i Helgeland 1675

Husmenn i Helgeland fogderi 1802

1802

Husmenn 1802

Husmenn i Helgeland fogderi 1802

Siaagvig (Sjåvik): Nils Christensen

Fornavn:Niels
Etternavn:Christensen
Gårdsnavn: Kaalvig under Siaavig
Skatt:48 s.
Fjerding:Rødøe
År:1802
Husmenn i Helgeland fogderi 1802

Store Selsøy: Steenvig

Fornavn: Jon
Etternavn: Olsen
Gårdsnavn:Stenvig
Skatt:48 s.
Fjerding: Rødøe
Husmenn i Helgeland fogderi 1802

Steenvig

Fornavn: Hans
Etternavn: Jonsen
Gårdsnavn: Stenvig
Skatt: 48 s.
Fjerding: Rødøe
Husmenn i Helgeland fogderi 1802

Rødøy - Enge

Fornavn: Peder
Etternavn: Larsen
Gårdsnavn: Enge under Rødøe
Skatt: 48 s.
Fjerding: Rødøe
Husmenn i Helgeland fogderi 1802

Sølvskatten

Sølvskatten 1816

Kilde: Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823
Start 3.dje side: Alt fra Rødøe sogn.

Mer

Nordland
Kommune (1947):
Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Brønnøysund, Drevja, Dønnes, Elsfjord, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Korgen, Leirfjord, Lurøy, Meløy, Mo, Mosjøen, Nesna, Nord-Rana, Nordvik, Rødøy, Stamnes, Sømna, Sør-Rana, Tjøtta, Træna, Vefsn, Vega, Velfjord, Vevelstad
Geografisk område:
Nordland, Helgeland

Stensland: Jan Pettersen (lagt inn)

Oldervigen: Ole Nilsen (lagt inn)

Oldervigen: Jens Olsen (lagt inn)

Strand: Peder Pedersen (lagt inn)

Strand: Jens Larsen (lagt inn)

Sperstad; Nils Danielsen (lagt inn)

Flatøen; Bøschen Hr

Escheholmen Isach Danielsen (lagt inn)

Rønvigen: Johannes Paulsen (lagt inn)

Værnes (nordre): Benonie Andreassen (lagt inn)

Brevik: Christopher Hansen (lagt inn)

Ørnes: Nils Nilsen (lagt inn)

Tjong Nedre: Christian Jakoben (lagt inn)

Tjong Nedre: Jakob Olsen (lagt inn)

Esvigen: Peder Nilsen (lagt inn)

Seines: Moritz Pedersen (lagt inn)

Sundøen: Daniel Nilsen (lagt inn)

Svinvæhr: Michel Hvid (lagt Inn)

Svinvær: Hans Hvid (lagt inn)

Selsøyvigen: Hartvig Jentoft (lagt inn)

Sleipnes: Petter Hansen ?

Fornavn:Petter
Etternavn: Hansen
Innskudd: 5-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Slæbnes
Dato:1816-10-03 Tinglag:Rødøe Thing Laug
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

Vaagenga: Andreas Jensen (lagt inn)

Segelfoer: Ingebrigt Larsen (lagt inn gård)

Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

Lagt inn her 1758-1768 (ferdig)

HER KAN VÆRE FLERE FRA RØDØY - SE MER PÅ DETTE SENERE - DET ER BARE GÅRDER - UTEN HERRED.

Nordfjordnes: Margrethe Ebbesdtr

År:1768
Fornavn: Margrethe
Etternavn: Ebbesdatter
Gårdsnavn: Nordfiordnes
Periode:for sidste Termin fra 1ste July til ultimo Decembr.
Merknader:3/4 ark, 4 1/2 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

1768

Storselsøen: Synnøve Hansdtr

År:1768
Fornavn: Synneve
Etternavn: Hansdr
Gårdsnavn: Store Selsøen
Periode: for sidste Termin fra 1ste July til ultimo Decembr.
Merknader:9 ark, 3 mk, 6 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

1767

Qvalvigen: Maritha Larsdtr (trolig Rødøy)

1767
Fornavn: Maritha
Etternavn: Larsdatter
Gårdsnavn: Qvalvigen
Periode: 2den Termin, fra 1ste July til Ultimum Decembr
Merknader:1 ark, 6 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

1757

Bøe = Ole Jonsen (lagt inn)

Ukjent = Margrethe Olsdtr

Margrete Olsdtr
År 1957
Dato: 1757-06-04
Merknader:
Skiftte-brev, for 2 ark, 12 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

Ørnes = Povel Jakobsen (lagt inn)

Rangsund = Niels Hansen (lagt inn)

Sperstad = Malena Jensdtr (lagt inn)

1763

Sperstad = Maren Gabrielsdtr (lagt inn)

1761

Oldervigen = (Gulla) Gaalla Hansdtr (lagt inn)

1762

Oldervigen = Peder Paulsen (lagt inn)

1762

Kiilen = Svend Hermandsen (lagt inn)

1762

Høyvogen (?): Berethe Pedersdatter (lagt inn)

1762

Ytter-Ringen = Dordi Nilsdatter (lagt inn)

1763

Melfiorden: Marite Gundersdtr (lagt inn)

1763

Sørfiorden: Jakob Andersen (lagt inn)

1763

Langnes = Jens Nilsen (lagt inn)