Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Registrert av

Langeland og Mathisen (database på nettet).

Registrert til og med 1784, nytt fra 1785
Ikke noe er overfør til gård.

Foreløpig

Peder Andersen, Osen
Anne Jørgensdtr, Grinvær
Anders Haagensen, Flatøen
Anne Olsdtr Selsøen

A-B-C-D-E-F

Bjørgaae

1776/1777/1778/1779/1780/1781/
Fornavn: Jens
Etternavn:Olsen
Bosted: Biørgaae
Han får en gang til 1776: Jens (FATTIGE) Olsen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Mulig han som nevnes 1781 - ukjent gård - sammen med Ingeborg Nilsdtr.

1784: Larsen Jensen, Biørgaa: FOR 2DE FATTIGE KISTER AT BESØRGE

10 1700

Brevig?

1773/1774/1775/1780
Fornavn:Ingebaar
Etternavn: Hansdtr
Enke (1774 nevnt som)
Bosted: Brevig (Brendvigen)
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Brevigen

1758-1760
Fornavn: Marithe
Etternavn: Pedersdtr
Bosted: Brevigen
Merknad: SYUG OG FATTIG 1 - -
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Flatøen

1769/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/
Fornavn: Anders
Etternavn:Haagensen
Bosted: Fladøen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
Året 1776:
MEGET NØDLIDENDE
1779: BEGRAVELSESKOST. ETTER REGNING AV OLE VITH 12. MAJ 1779 3 RDL
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Block: Jens Amundsen 1763-1766 (reg)

G-H-I-J

Søergierøe

1773/1774/1775
Fornavn:Berethe
Etternavn:Olsdtr
Bosted: Søergierøe
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Sør-Gierøe

1765/1766
Fornavn: Johanna
Bosted: SØR-GIERØE
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
1766: Johana Christensdtr.
Merknad:
..BEGRAVELSE

Giedsø: Marith Chartensdtr

1784/
Fornavn: Marith
Etternavn: Charstensdtr
Bosted: Giedsø
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Giedsøe

1764
Fornavn: Else
Etternavn: Eliasdtr
Bosted: Giedsøe
Merknad:
1-- TIL MATEN
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Hellervig; Petter Tomassen 1765-1769 (reg)

Hellevig: Karen Tønnesdtr 1757-1760 (reg)

Hellervig: Karen Jonsdtr 1770-1771 (reg)

Gangvigen (Jektvik) Elen Eliasdtr 1758-1760

Jægtvig: Karen Olsdtr 1763-1769 (reg)

Høyvågen: Jens Olsen - 1774-1775

Hocca Ringen

1781/1782/1783/
Fornavn: Hans
Etternavn:Larsen
Bosted: Hocca Ringen
Merknad:
... OG HUSTRUE .....
Merknad:
HOLDSMAND OG HUSTRUE SOM BEGGE ER FATTIGE OG SENGLIGGENDE
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
1783: BEGGE SENGELIGGENDE OG FATTIGE

K L M N O

Langnes: Ane Olsdtr

1784/
Fornavn:Ane
Etternavn: Olsdtr
Bosted: Molvig
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Kilhavn: Kirsten Nilsdtr 1772 (reg)

Qvalvig

1779/1780/1781/1782/
Fornavn:Berethe (Enken)
Etternavn: Giørgensdtr
Bosted: Qvalvig
1781: Kvalvig
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Chalvig/Qvalvig

1772/1773/1774/1775/1776/1777
Fornavn:Ingeborg
Etternavn:Giørgensdtr
Bosted:Chalvig
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
1776; Nevnt som blind.
(En med samme navn tidligere under Vaaga)

Linæs

1772
Fornavn:Niels
Etternavn:Larsen
Merknad:
GIVET TIL ..... FOR EN LIIGKISTE TIL EN FATTIG (IKKE FATT)
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Kilan/Kilen

1758/1760/1765/1766/1767/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/
Fornavn: Lisbeth/Elisabeth
Etternavn: Olsdtr
Bosted: Kilan
Merknad: SYUG OG SKRØBELIG - 2 -
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
Merknad 1766: FOR 2 AAR

Melfiorden: Nils Hansen 1775 (reg)

Melfiorden: Nils Olsen 1774-1777) (reg)

Melfiorden

1772/1773
Fornavn:Niels
Etternavn: Noensen (Jonsen)
Bosted: Melfiord
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Melfiorden

1771
Fornavn: Karen
Etternavn: Olsdtr
Bosted: Melfiorden
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Melfiorden

1770/1771 og 1777/1778/1779/
Fornavn: Niels
Etternavn: Jaensen (Joensen)
Bosted: Melfiorden
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Mælen

1767/1769/1770/1771/1773/1774
Fornavn: Karen
Etternavn: Andersdtr
Bosted: Mælen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Mychen

1758-1760-1762-1763-1764
Fornavn: Kirsten
Etternavn: Mychen (også nevnt som Hansdtr)
Bosted: Mychen
Merknad: HAR FALDESYGE - 3 -
Bosted: Mychen

Nord-fiordnes

1764/1765
Fornavn: Jørgen
Etternavn: Pettersøn
Bosted: NORD-FIORDNES
Merknad:
TIL SIN FATTIGE OG USLE HUSTRUE OG DATTER
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Merknad 1764: FIKK FOR 1762 OG 1763 SAMTIDIG
Merknad 1766:
NB FOR DATTER, FAAER FORESTER INTET, DA HANS SVAGE KONE ER DØD

Nordfiorden

1769/1770 1779/1780
Fornavn: Berethe
Etternavn: Giørgensdtr
1780: Berethe Spedalske
Bosted:Nordfiorden
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Nordfiordholmen

1774
Fornavn:Karen
Etternavn: Olsdtr
Bosted: Nordfiordholmen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Nordfjordholmen

1778
Fornavn: Hustrue (SPEDALSKE)
Bosted: Nordfiordholmen
1782:
Merknad:
BETAL FOR KISTE OG AT GRAVE TIL EN FATTIG ENKE ELSE ....
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Nordfjordholmen

1778
Fornavn: Petter
Etternavn:Olsen
Bosted: Nordfiordhol

Osen

1760
Fornavn:Mizsel
Etternavn:Paulsen
Kjønn: m
Bosted: Osen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Osen

1760/1762/1770
Fornavn:Karen
Etternavn: Olsdtr
Bosted: Osen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
1770: ikke nevnt bosted dette år, trolig henne.

Osen

1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1781/1782/1783/ 1784/
Fornavn:Peder (BLINDE)
Etternavn:Andersen
Bosted:Osen (fra 1777 som Vernesosen)
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

P og R

Rangsund

1779
Fornavn:Jens
Etternavn:Joensen
Bosted: Rangsund
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Rangsund

1767
Fornavn: Hans
Etternavn: Andersen
Bosted: Rangsund
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Rangsund

1758-/1760/1769/1772/1773/1774/1775/1777/1779
Fornavn:Jens
Etternavn:Olsen
Bosted: Rangsund
Merknad: GAMMEL OG FATTIG - 1-8
1778: Gamle.
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Rødøy - Grinvær

1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/
Bosted: Grinvær
Fornavn:Anne (BLINDE)
Etternavn:Giørgensdtr
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
1770/1771
Fornavn: Anne
Etternavn: Giørgensdtr
Merknad:
..SOM ER BLIND
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
1773: SOM ER BLIND PAA BEGGE ØYNE

Ringen ?

Fornavn:
1758-1760
Fornavn: Maren
Etternavn: Bendigtdtr (Bentsdtr også)
Bosted: Ringen
Merknad: GAMMEL, MEN ER TIL HUUSE HOS SIN SØN - 1 -
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Ringen ?

1776
Fornavn: Paul
Etternavn:Andersen
Bosted: Ringen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Ringen ?

1776
Fornavn: Marcus (SPEDALSK)
Etternavn: Ringen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Ringen: Hans Larsen

1784
Fornavn: Hans
Etternavn: Larsen
Bosted: Ringen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Rønvig

1763
Fornavn: Marith
Etternavn: Pedersdtr
Bosted: Rønvig
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

S

Sandvig

1782/1783
Fornavn:Ole
Etternavn: Gregusen
Bosted: Sandvig
Merknad:
I FATTIGE ANSTÆNDIGHEDEN??
1783:MED MANGE BØRN FORARMEDE OMSTÆNDIGHEDER
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
1784: Fornavn: 2DE Fattige Børn. Sandvigen.

Sandvig

1775
Fornavn:Karen
Etternavn: Olsdtr
Bosted: Sandvigen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Sandvigen

1769
Fornavn: Kienta (Kiersthen)
Etternavn: Danielsdtr
Bosted; Sandvigen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
Nevnt som Kiersthen 1769 (den andre gangen).

Sleipnes

1776
Fornavn:2 Inderster
Bosted: Sleipnes
Merknad:
JOHAN WITHES LEGAT - GAMLE OG SENGELIGGENDE PÅ SLEIPNES
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Sleipnes

1774/1775
Hustrue
Bosted: Sleipnes
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
1774 nevnes Ingebor Abrahamsdtr, Selipnes.

Sleipnes

1772/1773/1774/1776
Fornavn: Herman Andersen
Bosted: Sleipnes
Merknad:
HOLDSMAND HERMAN PÅ SLEIPNES
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
Merknad 1776: Herman Og Hans kone, SENGELIGGENDE.

Slepnæs

1766:
Fornavn: Sara
Etternavn:Olsdtr
Bosted: Sleipnæs
Merknad:
TIL HENDES BEGRAVELSE
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Slepnæs

1764/1765/1766/1767/1769
Fornavn: Anders
Etternavn: Nielsen
Bosted: Sleipnes
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824'
Merknad 1766: OG HUSTRUE

Slepnæs

1760
Fornavn:Hans
Etternavn: Erichsen
Bosted: Sleipnæs
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Slepnæs

1758-1760
Fornavn: Anders
Etternavn: Pedersen
Bosted: Slepnæs
SPEDALSK, MEN HUSTRUE BRUN VENHIG -
4S -
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Slæpnes

1758 -1760
Fornavn:Datter
Fornavn: Berethe
Etternavn: Mortensen
Bosted: Slepnæs
Merknad:
... SIN DATTER SOM ER SPEDALSK 1 - -
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Slepnæs - Giedden

1758
Fornavn: Datter
Etternavn: Paulsdtr
Bosted:
Giedden
Merknad:
PAUL UNDER GIEDDEN SIN DATTER HUN ER SPEDALSK OG HAR FATTIGE FORLDRE 2 - -
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Slepnæs - Giedden

1767/1769
Fornavn:Elias
Etternavn:Haagensøn
Bosted: Giedden
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
1769 Tillegg:
Merknad: LIGKISTE

Selsøen

Fornavn: Iver
Etternavn: Selsøen
Bosted:Lurøesøen
Merknad:
GAMEL BLIND OG FATTIG 1 - 3 -
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Siaawigen

1760/1764/1765/1766
Fornavn: Povl
Etternavn: Nielsen
Bosted: Siaawigen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
Merknad 1764: ... OG HUSTRUE 1 3 -

Siaawigen

1762/1763/1764
Fornavn: Lisbeth
Etternavn:Povlsdtr
Bosted:Siaavig

Kaalvig

1762/1763/1764/1765/1766
Fornavn:Synneve
Etternavn: Iversdtr
Bosted:Kaalvig
1766 nevnes hun bare som Syneve og Kaalvig.
Merknad: TIL ... HENDES BEGRAVELSE
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Segelfore

1760
Fornavn: Sara
Etternavn: Nielsdtr
Bosted: Segelfoer
Stilling/stand: ENKE
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Sørfiorden

1772/1773
Fornavn:Jens
Etternavn: Olsen
Bosted: Søefiorden
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Svinvær

1776
Fornavn:Ole (GAMMEL)
Etternavn:Jensen
Bosted: Svinvær
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Selsøen

1777/1778/1779/1782/
Fornavn: Anne
Etternavn: Olsdtr
Bosted: Selsøen
1782: Ane (VANFØRE)
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Steensland

1780
Fornavn: Kone Og Barn Fattig
Bosted: Steensland
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Sciaavigen/Sciaavig

1781/1782
Fornavn:Ingebor (Enken)
Etternavn: Giørgensdtr
Bosted: Sciaavigen/Sciaavig
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Steensvik (Storselsøy)

1766/1770/1771
Fornavn:Jens
Etternavn: Olsøn
Bosted: Steensvig
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Steenvigen

1782
Fornavn:Niels (OG HUSTRUE)
Etternavn:Olsen
Bosted: Steenvigen
Merknad:
OG HUSTRUE BEGGE FATTIGE OG SENGELIGGENDE GAMLE
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Storselsøy

1783/1784/
Fornavn:Else Blinde
Etternavn:Hansdtr
Bosted: Store Selsøe
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

T og senere

Tjong ?

1776
Fornavn: Lisbeth
Etternavn: Kiong
Bosted: Kiong
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Tjong Øvre

1770
Fornavn:Karen
Etternavn:Andersdtr
Bosted: Øvr Kiong
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Kiong

1760/1762
Fornavn: Maren
Etternavn: Andersdtr
Stilling/stand: ENKE
Bosted: Kiong
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Vaaga

1770/1771
Fornavn: Elling
Etternavn: Larsen
Bosted: Vaaga
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Vaaga

1770/1771
Fornavn: Ingebor
Etternavn: Giørgensdtr
Bosted: Vaaga
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
(En med samme navn Chalvig 1772?)

Wogen/Waagen

1758-1760
Fornavn:Willum
Etternavn:Wogen
Merknad:GAMEL OG SYUG - 2 -
År: 1758
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Fornavn: Willum
Etternavn:Waagen
Bosted:Waagen
År 1760
Merknad: DØD
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Vogenge

1773
Fornavn:Maren
Etternavn:Andersdtr
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Wernæs

1760/1762
Fornavn: Synneve
Etternavn: Povlsdtr
Bosted: Wernæs
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Wernæs

1760
Fornavn: Karen
Etternavn: Nielsdtr
Bosted: Wernæs
Merknad: DØD
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Waatvig: Karen Eriksdtr, 1760- (reg)

Værang

1783
Fornavn: Maren
Etternavn:Chr.
Bosted: Verrangen
Merknad: DEN SYGE ENKEN AF VERANGEN
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Ukjent

Anne Jonasdtr

1780/1781/
Fornavn: Anne
Etternavn:Jonasdtr
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Anne Larsdtr

1772
Fornavn:Anne
Etternavn:Larsdtr
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Anders Mikkelsen

1760
Fornavn:Anders
Etternavn: Michelsen
Merknad: TIL BEGRAVELSEN
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Elen Amundsdtr

1783
Fornavn:Elen
Etternavn:Aamundsdtr
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Elen Eliasdtr

1762
Elen
Eliasdtr

Hans Jensen

1772
Fornavn:Hans
Etternavn: Jensen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Hans Pedersen

1772
Fornavn:Hans
Etternavn: Pedersen
Merknad:
HANS LIGKISTE
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Jon Melson

1771
Fornavn:Joen
Etternavn: Melson
Merknad:
HANS FATTIGE ENKE
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Jaen ?

1779
Fornavn:Jaen
Etternavn:J.TEEN??
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Jørgen Pettersen

1762
Jørgen Pettersen
Merknad:
TIL HIELP FOR SIN SVAGE HUSTROE OG DATTER 1--
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Lisbet Olsdtr

1762
Fornavn:Lisbeth
Etternavn: Olsdtr

Magli

1767
Magli Sevaldsdtr
Merknad:
FOR AFGAAEDE .... LIIGSKISTE 1:4:-:
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Maren Kristoffersdtr

1783
Fornavn: Maren
Etternavn:Christophersdtr
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Marit Eriksdtr

1765
Fornavn: Marith
Etternavn:Erichsdtr
Merknad:
GLEMT TIL MARITH ERICHSDTR BEGRAVELSE 1:3:0
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Ole Pettersen

1765
Fornavn: Ole
Etternavn: Pettersøn
Bosted: Slotøe
Merknad:
..OG HUSTRUE
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Peder Andersen

1771
Fornavn: Peder
Etternavn: Andersen
Merknad:
SOM ER BLIND
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Besvigen

1781
Fornavn: Niels Blinde
Etternavn:Olsen
Merknad:
... OG HUSTRUE ....
Bosted: Besvigen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Aspenes

1776/1777/
Fornavn:
Den Spedalske
Bosted:
Aspenes
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Ness

1779
Fornavn: Daniel Den Spedalske
Bosted: Ness???

Grineshavn (Grimshavn)

1780/1781
Fornavn: Anne
Etternavn:Olsdtr
Bosted: Grineshavn
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Hugvigen

1780/1781/1782/1783
Fornavn: Elen
Etternavn: Jacobsdtr
Bosted:Hugvigen
1782: Enke/FATTIG OG SENGELIGGENDE
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Spilleren

1780/1781
Fornavn:Barbroe
Etternavn:Larsdtr
Bosted: Spilleren
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Lurøy Else Hansdtr

1783
Fornavn: Else
Etternavn: Hansdtr
Bosted: Lurøe
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824