Gård Rødøy (74)

Husmannsplasser B og tomter

SOLHEIMSVOLDEN
SOLBAKKEN
BUKKØY
RISHAUGEN
FUGLESANG
GALTEN
SKAALNES
LILLEVIK
BELGEN

Hovedsiden

Johan Ragnvald Jørgensen
Rikhard Johan Andersen
Elfrida Magdalene Kristiansen Langvåg, jordmor
Peder Mikal Pedersen
Elias Lie (Kaspersen)
Lorents Forsaa
Johan Jørgensen
Johan (Waldermarsen) Hagevik
Knut Vinje
Didrik Tollefsen
Anton Hansen
Nils Danielsen

74 01 feste? Solbakken: Rikard Johan Andersen

Rikard Johan Andersen

1920 folketellingen (74 01 0020 Solbakken)

001 Rikard Johan Andersen 01 1882-12-16 Rødøy - hp g Butiksvend
002 Emma George Anker Antonsen 01 1884-03-16 Rødøy - hu g Husmor
003 Elfrida Magdalene Kristiansen Langvåg 02 1891-10-26 Løddingen - hp ug Jormor

74 03 Bukkøy: 1920 Peder Mikal Pedersen

1920 folketellingen (74 03 0022 Bukkøy)

001 Peder Mikal Pedersen 01 1854-08-11 Rødøy - hp g Fisker paa småbåt hjemme
002 Soffie Lorense Johansen 01 1854-08-21 Hemnes - hu g Husmor
003 Jensine Mathea Pedersen 01 1878-07-31 Hemnes - d ug Budeie hjemme hos far
004 Jossefine Pedersen 01 1888-11-22 Rødøy - d ug Innepike hjemme hos far
005 Elias Engelbært Ingvardsen 01 1910-03-12 Nesne - Pleiesøn ug Pf
006 Susanna Helena Johnsen 01 1870-01-01 Rødøy - Under forpleining ug Fattighjelp helt arbeidsud.

74 01 plass RISHAUGEN: 1920 Elias Lie (Kaspersen)

1920 folketellingen (74 01 0005 Rishaugen)

001 Elias Kaspersen Lie 01 1845-03-22 Lurøy - hp g Blikkenslager Sa
002 Olava Larsen 01 1860-09-20 Hemnes - hu g Hustru

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Elias Lie 1848@03.03.1858 Lurøy hf g Fyrbøter (arbeider med at pudse og holde maskiner reen) f
002 01 Olava Larsdatter 20.09.1860 Mo hm g Steller huset, pleier dessuten at være rundt om i husene paa vaskning etc. b
003 01 Leonhard Ingvaldsen 1889.01??.03 Rødøy fl ug Fisker b
004 01 Margrethe Ingvaldsdatter 20.09.1894 Rødøy d ug Datter, mest borte paa tilfældigt arbeide b
005 01 Henriette Haagensen 21.04.1879 Rødøy fl ug Syerske mt

Kom fra

Var bosatt på gården Gjerøy Nordre ved tellingen 1900, lenke dit.

74 01 tomt FUGLESANG: 1921 Lorents Forsaa

Omtale

1921 Lensmann Forsaa dør her

19213G Død 18.1.19251. Graflagt 8.2.1921. Lensmann. Lorents Andreas Israelsen Forsaa, født Gildekål prestegjeld, bosted Rødøy, født 1854- Døde av bronkit (Tuberkuløs).

1920 folketellingen (74 01 0003 Fuglesang)

001 Lorents Israelsen Forsaa 01 1854-06-12 Gilleskaal - hp e Bankkasserer
002 Abelone Lorentine Forsaa 01 1897-06-13 Gilleskaal - tj ug Husholderske
003 Hans Kristian Arne Frank 01 1905-11-06 Rødøy - Pleiesøn ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 L. Forsaa 12.06.1854 Gildskaal hf g Lensmand, sparebank og herreds kasserer b
002 01 Abelone Forsaa 07.02.1846 Bodin hm g Lensmandsfrue b
003 01 Johan Hagerup 05.10.1892 Lurøy tj ug Lensmandsbetjent b
004 01 Alida Hagland 18.08.1882 Gildskaal tj e Tjenestepike b
005 01 Astrid Hagland 16.09.1902 Rødøy d ug Pleiedatter b
006 01 Hans Frank 16.11.1905 Rødøy s ug Pleiesøn b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lorents Forsaa 1854 Gildeskaal Nor Hf g Lensmand og Herredskasserer b
002 01 Abelone Forsaa 1846 Bodin Nor Hm g Lensmandens Hustru b
003 01 Ibenhard Kristensen 1883 Gildeskaal Nor Tj ug Bud hos Lensmanden b
004 01 Marie Hoff 1878 Hatfjelddal Nor Tj ug Husgjerning, - Tjenestepige b
005 01 Ragna Halvorsdatter 1888 Gildeskaal Nor Fosterdatter ug Fosterdatter b
006 02 Egil Hagland 1872 Bodø Nor Hf g Skomager, Inderst b
007 02 Alida Hagland 1882 Gildeskaal Hm g Skomagerens Hustru b

74 01 plass GALTEN: 1910 Johan Peder Benjamin Hagevik

Johan Peder Benjamin Hagevik

Ved tellingen 1920 har han tatt navnet "Hagevik".

1920 folketellingen (74 01 0012 Galtneset)

001 Johan Peder Benjamin Hagevik 01 1882-09-25 Trondhjem - hp g Driver fiske paa smaabåt hjemme
002 Kanutte Soffie Hansen 01 1882-02-17 Rødøy - hu g Husmor
003 Magda Antonia Johansen 01 1907-01-20 Rødøy - d ug Pf
004 Karl Johan Johansen 01 1910-08-21 Rødøy - s ug Pf
005 Arne Berg Johansen 01 1913-07-20 Rødøy - s ug Pf
006 Olga Johanna Kanutte Johansen 01 1919-06-17 Rødøy - d ug Pf
007 Johan Peter Valdemarsen 02 1852-09-14 Selje i Nordfjord - hp g Notbøter
008 Karen Margrete Svendsen 02 1860-07-19 Meløy - hu g Husmor

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Jørgensen 25.09.1882 Trondhjem hf g Husmand og fisker b
002 01 Kanutte Hansdatter 17.02.1882 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Gudrun Johansdatter 24.02.1903 Rødøy d ug Datter b
004 01 Astrid Johansdatter 05.03.1904 Rødøy d ug Datter b
005 01 Magda Johansdatter 21.01.1907 Rødøy d ug Datter b
006 01 Karl Johansen 21.08.1910 Rødøy s ug Søn b

74 01 plass GALTEN: 1910 Johan Hagevik (Valdermarsen)

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910;
007 02 Johan Hagevik 14.09.1851 Selle hf fl g Fisker og notbøter f
008 02 Karen Svendsen 19.07.1858 Meløy hm g Fiskerkone, er i husene paa tilfældigt arbeide som vaskning etc. b
009 02 Idda Olsen 19.07.1898 Vardø d ug Pleiedatter, Fors. fisker og notbøter b

1900 folketellingen

001 01 Johan Valdemarsen 1851 Selø Nordfjord Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand m J b
002 01 Karen Svendsdatter 1858 Melø Hm g Husmandskone b
003 01 Johan Johansen 1878 Lade ST S ug Fiskeri b
004 01 Marie Thoresdatter 1884 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
005 01 Ida Olsdatter 1898 Vardø Fin Pleie-d ug Barn b

74 01 plass SKAALNES: 1910 Knud Vinje

Knud Vinje

1910: 001 01 Knud Vinje 04.10.1876 Gimsøy hf g Baker (ikke selvstændig) f

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Knud Vinje 04.10.1876 Gimsøy hf g Baker (ikke selvstændig) f
002 01 Olga Andersdatter 11.01.1881 Rødøy hm g Bakerkone b
003 01 Karl Knudsen 06.11.1902 Rødøy s ug Søn b
004 01 Solveig Knudsdatter 20.02.1905 Rødøy d ug Datter b
005 01 Sigurd Knudsen 15.06.1907 Rødøy s ug Søn b
006 01 Aksel Knudsen 09.01.1910 Rødøy s ug Søn b

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Robert Marius Vinje

Født den 13.2.1923.
Robert Marius Vinje omkom 13 februar 1944 da Hurtigruta DS. Irma  ble senket på Hustavika på reise fra Bergen til Kristiansund. (Sett inn foto).

74 01 plass LILLEVIK: 1920 Didrik Andreas Tollefsen

Didrik Andreas Tollefsen, husmann

1920: 001 Didrik Andreas Tolaksen 01 1857-09-29 Rødøy - hp g Fisker hjemme
1910: 001 01 Didrik Tollefsen 29.09.1857 Rødøy hf g Husmand og fisker b

1920 folketellingen (74 01 015 Lillevik)

001 Didrik Andreas Tolaksen 01 1857-09-29 Rødøy - hp g Fisker hjemme
002 Toline Olsdatter Tollaksen 01 1861-08-25 Kvam i Gudbrandsdal - hu g Husmor
003 Hans Leander Tideman Didriksen 01 1902-01-30 Rødøy - s ug Arbeider hjemme hos Far uten kontant løn
004 Ole Andreas Bang Didriksen 02 1887-10-05 Rødøy - hp g Drivær fiske på Motorbåt
005 Signe Dorthea By Olsdatter Didriksen 02 1889-09-16 Rødøy - hu g Husmor
006 Didrik Andreas Toralf Olsen 02 1914-03-15 Rødøy - s ug Pf
007 Aldor Johan Olsen 02 1919-05-09 Rødøy - s ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Didrik Tollefsen 29.09.1857 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Toline Olsen 25.08.1863 Kvam hm g Husmandskone b
003 01 Ole Didriksen 05.10.1887 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Hans Didriksen 30.01.1902 Rødøy s ug Søn b
005 01 Kristine Mikelsen 17.03.1844 Rødøy el ug Modt. strikning og er borte i husene paa tilfæl. arbeide b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle - Toline Olsen

1910: 002 01 Toline Olsen 25.08.1863 Kvam hm g Husmandskone b

1887 Sønn: Ole Didriksen

Født 5.10.1887.
1910: 003 01 Ole Didriksen 05.10.1887 Rødøy s ug Fisker b

1902 Sønn: Hans Didriksen

Født 30.1.1902.
1910: 004 01 Hans Didriksen 30.01.1902 Rødøy s ug Søn b

ANDRE:

1910 ft: Enslig losjerende: Kristine Mikkelsen

Født 17.3.1844.
005 01 Kristine Mikelsen 17.03.1844 Rødøy el ug Modt. strikning og er borte i husene paa tilfæl. arbeide b

74 01 plass BELGEN: 1900 Anton Hansen

Anton Hansen, husmann

1900: 001 01 Anton Hanssen 1857 Melø Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anton Hanssen 1857 Melø Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b
002 01 Ædel Jensdatter 1864 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Martin Antonsen 1885 Melø S ug Fisker b
004 01 Jenny Antonsdatter 1887 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Hans Antonsen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Anna Antonsdat 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Helga Antonsdat. 1896 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Simon Antonsen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ædel Jensdtr

1900: Ektefelle: Ædel Jensdtr

1889 Sønn: Simon Fredrik Meier Antonsen

Født 5.6.1898. Døpt kirken 21.8.1898.
1900: 008 01 Simon Antonsen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b

1896 Datter: Helga Gurine Meyer Antonsen

Født 25.2.1896. Døpt kirken 5.7.1896.
1900: 007 01 Helga Antonsdat. 1896 Rødøy herred* D ug Barn b

1893 Datter: Anna Edvarda Zahl Antonsen

Født 13.9.1893. Døpt kirken 23.7.1894.
1900: 006 01 Anna Antonsdat 1893 Rødøy herred* D ug Barn b

1890 Sønn: Hans Marinus Angel Antonsen

Født 22.2.1890. Døpt kirken 8.6.1890.
1900: 005 01 Hans Antonsen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b

1887 Datter: Jenny Kristine Antonsen

Født 4.10.1887. Døpt 30,11.1887. Familien er nå kommet til Belgen.
1900: 004 01 Jenny Antonsdatter 1887 Rødøy herred* D ug Barn b

1884 Sønn: Albert Rikard Sal Antonsen

Født 8.4.1884. Døpt kirken 9.6.1884. Foreldrene er inderster på Gjerøy.

74 01 plass BELGEN: Nils Danielsen

1875 folketellingen

001 01 Nils Danielsen 1818 Rødø S. og Pr. hf g Husmand m. Jord, Fisker b
002 01 Bergethe Andersdatter 1831 Melø S. Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Karen Pettersdatter 1805 Melø S. Rødø Pr. Konens Moder e Forsørges af No. 1 og delvis af Fattigvæsenet b
004 01 Ida %Idda% Nekolaisdatter 1865 Næsne S. og Pr. Pleiedatter Fuldt af Fattigvæsenet b
005 01 Hans M. Johansen 1868 Rødø S. og Pr. Pleiesøn F. af Fattigvæsenet b
006 01 Inger Haldorsdatter 1872 Stamnæs S. og Pr. Pleiebarn Forsørges fuldt af Fattigvæsne b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Nils Danielsen
Utsæd: po1/2
Husdyr: ka1 få11 gj6

1865 folketellingen

001 01 Niels Danielsen 49 Rødø Præsteg Husfader g Husmand med Jord
002 01 Bergitte Andersdatter 36 Rødø Præsteg hans Kone g
003 01 Amalia Nielsdatter 12 Rødø Præsteg Deres Datter ug
004 01 Anna Ovesdatter 11 Rødø Præsteg Deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Niels Danielsen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: få6 gj5