Gård Gjerøy Søndre (77) 1700 B

Til hovedsiden

1784 Nils Pederen
1778 Peder Kristensen
1777 Ole Jonsen
1777 Hans Andersen
1773 Daniel Pedersen
1772 Nils Andersen
1762 Peder Paulsen
1760 Ole Ellingsen
1755 Borger Pedersen
1755 Jon Pedersen
1755 Lars Paulsen

1700 A

1801

77.00 1784 Nils Pedersen

1784

Nils Pedersen er død - skifte

** Gjerøen Sør; Rødøy/1784
1242 Niels Pedersen M Hovedperson
1243 Marith Petersdatter K Ektefelle
1244 Ole Nielsen M 3 Sønn
1245 Christiana K 1/2 Datter
Nielsdatter

77.00 1778 Peder Kristensen

1778

Peder Kristensen er død - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1778 Gjerøy søndre etter avdøde Peder Kristensen.
Hjenlevende ektefelle Karen Christophersdtr.
Barn: Christen Pedersen ( 3 1/2 år),
Adelus Pedersdtr (5),
Maria Pedesdtr ( 2 1/2) og
Elen catharina Pedersdtr (1).

1772 SKM

Skattemanntall 1772

Fornavn:Peder
Etternavn: Christensen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Sør Gierøen
År: 1772
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

EKTEFELLE OG BARN

Ektefelle Karen Kristophersdtr

Hun ble som enke gift med Johan Eriksen og flytta til gården Vernes søndre hvor hun omtales med nye familie og noen av barna fra første ekteskap.

Mer om Karen:

Hun dør 1811 på gården Vernes Søndre (47).
Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Vernes Søndre 1811 etter Karen Christophersdtr.
Johan Eriksen, ektefelle.
Erik Johansen (20) sønn.
Peder Johansen, sønn.
Christen Peedersen (sønn),
Adelus Pedersdtr, datter og
Elen Pedersdtr, datter.

Sønn 1. ekt: Kristen Pedersen

Nevnt 1778 i faren skifte: Barn: Christen Pedersen ( 3 1/2 år),
Nevnt 1811 i moras skifte: Christen Peedersen (sønn).

Datter 1. ekt: Adelus Pedersdtr

Nevnt i fars skifte 1778: Adelus Pedersdtr (5).
Bosatt hjemme hos mor og stefar 1801 på gården Vernes Søndre (47).
Nevnt i mors skifte 1811: Adelus Pedersdtr, datter.

Datter 1. ekt: Maria Pedersdtr

Nevnt i fars skifte 1778: Maria Pedesdtr ( 2 1/2).
Ikke nevnt i tellingen 1801 sammen med mor eller i hennes skifte 1811.

1777 ca

Datter 1.ekt: Elen Catharina Pedersdtr.

Faren skifte 1778: Elen Catharina Pedersdtr (1).
Nevnt i mors skifte 1811: Elen Pedersdtr, datter.

77.00 1777 Ole Jonsen

1777

Ole Jonsen er død - skifte

** Gjerøen Sør; Rødøy/1777
1219 Ole Joensen M Hovedperson
1220 Peternille K Ektefelle
Pedersdatter
1221 Peder Olsen M 14 Sønn
1222 Johannes Olsen M 11 Sønn
1223 Marith Olsdatter K 7 Datter
1224 Anne Elisabeth K 3 Datter Olsdatter

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Peternille Pedersdtr

Ektefelle: Peternille Pedersdtr

1774 ca

Datter: Anne Elisabeth Olsdtr

Skifte etter far 1777:
Anne Elisabeth K 3 Datter Olsdatter

1770 ca

Datter: Marith Olsdtr

Skifte etter far 1777: Marith Olsdatter K 7 Datter

1766 ca

Sønn: Johannes Olsen

Skifte etter far 1777: Johannes Olsen M 11 Sønn

1763 ca

Sønn: Peder Olsen

Skift etter far 1777:Peder Olsen M 14 Sønn

77.01 1773 Daniel Pedersen

1773 MT

Bruker: Daniel Pedersen

Fornavn:Daniel
Etternavn:Pedersen
Stilling/stand:laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Gierøen
År: 1773
Prestegjeld:Rødøe
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand:Bonde brug
Fornavn:Danel
Etternavn: Persen
Gård: Sørgerøien
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 33 år
Fødested:
Føed her
Helse: Frisk
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marit Jensdtr

Hun er nevnt i skifte etter foreldrene Jens Jonsenog Synnøve Hansdtr, Flatøy, som gift med Daniel Pedersen, Sør-Gjerøen.

ANDRE:

1755 MT

Aarsdreng: Borger Pedersen

Han er senere en av brukerne her på gården og omtales 1801. Der er også opplysningene fra 1755 skrevet inn.

77.00 1773 Hans Andersen

1773 SK

Bruker: Hans Andersen

Fornavn:Hans
Etternavn:Anderssen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet
Gård: Gierøen
År:1773
Prestegjeld: Rødøe
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

Mer om HANS

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Gjerøy 1754 etter Elling Erichsen.
Gjenlevende ektefelle Johanna Christensdtr.
Bror: Peder Erichsen, død.
Beret Pedersdtr, barn av Peder, tjener hos madam Glad, Nesna.

Anders Olsen, halvbror av avdøde Elling, selv død.
Hans Andersen, barn av Anders, Gjerøen.
Niels Andersen, barn av Anders.
Maren Andersdtr, barn av Anders.

Ektefellen til Elling - nevnt foran her i skiftet

Avdød 1767 Johana Christensdtr Sør-Gjerøe
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 70 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1757

Omtale

Felleshistoria 248;
Boet til Paul Olsen Oldervik som døde i 1757; "Andre som skyldte boet var Henrik Olsen Hytten og HANS ANDERSEN SØR-GJERØY for tilsammen 15 alen vadmel."

1755 MT

Manntallet 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Hans
Etternavn: Andersen
Gård: Sørgerøien
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 33
Fødested:
i Norgierøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hans - hvor fra

Sønn av Anders Olsen - omtalt på A-siden her som bruker.
1755 manntall er han nevnt født Norgierøen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2) Mars Larsdtr

Viet 1778 til pigen Maren Larsdtr.

1778

Viet 1778

Viet 1778 Hans Andersen, brudgom/enkemann. Født og bosatt Søer Gierøen. Brud pigen Maren Larsdtr.

Ektefelle (1) Maren Larsdtr dør - skifte

SKIFTER I RØDØY
Skifte etter Margrethe Jacobsdtr, Gjerøy Søndre 1777: Gjenlevende ektefelle Hans Andersen. Datter av avdøde Peternelle Pedersdtr, enke. Bosatt Gjerø.

77.00 1772 Nils Andersen

Nils Andersen

Gjenlevende ektefelle 1772 da Maren Jensdtr dør.

EKTEFELLE og BARN:

1772

Maren Jensdtr er død - skifte

** Gjerøen Sør; Rødøy/1772
1214 Maren Jensdatter K Hovedperson
1215 Niels Andersen M Ektefelle

77.00 1760 Ole Ellingsen

Ole Ellingsen

Ole - hvor fra

Sønn av Elling Olsen og Beret Olsdtr, Rangsund. Lenke dit.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Maren Olsdtr

Sønn: Ole Olsen

Døpt 1760 Ole Olsen
Far Ole Ellingsen
Mor Karen Olsdtr
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)
Merknader:
FOR TIDLIG SAMLEIJE

77.00 1758 Borger Pedersen

1755 MT

Manntall 1755 (dreng hos Daniel Pedersen her)

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Borger
Etternavn:Persen
Gård: Sørgerøien
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 24
Fødested: Føed her
Helse: Frisk
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

1813

Marit dør

Døde på gården Brevik 57-01 1813. Lenke dit. Huskona der var hennes datter.

Ektefelle: Marith Ellingsdtr

Hun var datter av Elling Olsen og Beret Olsdtr, Ransund. Lenke dit,
Marith Ellingsdtr, gift med Borger Pedersen Sør Gjerøen.
Født ca 1721.

1759

Sønn: Elling Borgersen

Mannskapsruller 1767, gården Våga (65). Nevnt der som bosatt hos en av brukerne der Enok Andersen: som Ellinge Borgersen, f. Søergierøe (10).

1758

Datter: Berethe Helena Borgersdtr

Døpt Berethe Helena Borgersdtr 1958 Sørgierøen, ekte barn.
Pårørende: Borger Pedersen
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

77.00 1755 Jon Pedersen

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Jon
Etternavn: Persen
Gård: Sørgerøien
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 33
Helse: Frisk
Fødested:
i Kiongsfiorden paa Bierga

Født på gården Bjerga

Fødested:
i Kiongsfiorden paa Bierga
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

77.00 1755 Lars Paulsen

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Lars
Etternavn:Polsen
Gård: Sørgerøien
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 33
Helse: Frisk
Fødested:
her i gieldet i Sørfioren paa Stensland

1755 MT

Født Stensland

Fødested:
her i gieldet i Sørfioren paa Stensland