Gård Gjerøy Søndre (77) 1700 C

Til hovedsiden

1784 Nils Pederen
1778 Peder Kristensen
1777 Ole Jonsen
1777 Hans Andersen
1773 Daniel Pedersen
1772 Nils Andersen
1762 Peder Paulsen
1760 Ole Ellingsen
1755 Borger Pedersen
1755 Jon Pedersen
1755 Lars Paulsen

1700 B

Familiene:
1743 Peder Glad (kapellan 1728-1743)

1700 A

1755 Hermann Pedersen
1755 Per Kristoffersen
1754 Anne Thodahl
1752 Anders Olsen
1746 Tom Borgersen
1744 Erich Verleus?
1744 Peder Hermandsen

1801

Familiene:
1827 Nils Danielsen
1801 Peder Danielsen
1801 Andreas Glad

77.00 1784 Nils Pedersen

1784: Nils Pedersen er død - skifte

** Gjerøen Sør; Rødøy/1784
1242 Niels Pedersen M Hovedperson
1243 Marith Petersdatter K Ektefelle
1244 Ole Nielsen M 3 Sønn
1245 Christiana K 1/2 Datter
Nielsdatter

EKTEFELLE og BARN:

1784 Ektefelle: Marit Petersdtr

Gjenlevende ektefelle ved mannens skifte 1784.
1243 Marith Petersdatter K Ektefelle

1781 sønn: Ole Nilsen

Skifte far 1784: 1244 Ole Nielsen M 3 Sønn

1785 datter: Kristiana

Skifte far 1784: 1245 Christiana K 1/2 Datter
Nielsdatter

77.00 1778 Peder Kristensen

1778: Peder Kristensen er død - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1778 Gjerøy søndre etter avdøde Peder Kristensen.
Hjenlevende ektefelle Karen Christophersdtr.
Barn: Christen Pedersen ( 3 1/2 år),
Adelus Pedersdtr (5),
Maria Pedesdtr ( 2 1/2) og
Elen catharina Pedersdtr (1).

1772 Skattemanntall

Fornavn:Peder
Etternavn: Christensen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Sør Gierøen
År: 1772
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

Omtale:

Peder Christensen 1741 -1779 – gårdbruker på Sør-Gjerøy fra 1770 – 1777 – trolig på bruk 3, senere Skystua. Han var fra Indre Kvarøy i Lurøy. Gift 1770 i Lurøy med Karen Christophersdatter også fra Lurøy (ca 1741 – 1811) De hadde barna Elen Adelus Pedersdatter f 1771 døde ung
Adelus Pedersdatter 1773 – 7. januar 1826, gift med skolemesteren Ole Pedersen i Tjong
Christen Pedersen 1775 – 1818. Gift i Gjersvik. Hans sønn, Peder Ribe Christensen, ble senere eier og bruker av Skystua.
Maria Pedersdatter 1776 – 1808. Døde ugift i Lurøysund
Elen Catharina Pedersdatter 1777 – flyttet til Tonnes
Enken Karen Christophersdatter giftet seg med Johan Erichsen Sør-Værnes og fikk 4 barn i det nye ekteskapet. I skiftet etter Peder Christensen var gjelden større enn verdien av boet, så kreditorene tok alt av verdi.

Var fra:

Skal ha vært fra Indre Kvarøy i Lurøy. Ektefellen Karen også fra Lurøy.

EKTEFELLE OG BARN

Ektefelle Karen Kristophersdtr

Hun ble som enke gift med Johan Eriksen og flytta til gården Vernes søndre hvor hun omtales med nye familie og noen av barna fra første ekteskap.
Hun skal være fra Lurøy, som sin mannen Peder og de ble gift der.

Mer om Karen:

Hun dør 1811 på gården Vernes Søndre (47).
Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Vernes Søndre 1811 etter Karen Christophersdtr.
Johan Eriksen, ektefelle.
Erik Johansen (20) sønn.
Peder Johansen, sønn.
Christen Peedersen (sønn),
Adelus Pedersdtr, datter og
Elen Pedersdtr, datter.

Sønn 1. ekt: Kristen Pedersen

Nevnt 1778 i faren skifte: Barn: Christen Pedersen ( 3 1/2 år),
Nevnt 1811 i moras skifte: Christen Peedersen (sønn).
Bosatt på gården Gjersvik. Han var farfar til en senere bruker på Gjeøy søndre Peder Riber.

Datter 1. ekt: Adelus Pedersdtr

Nevnt i fars skifte 1778: Adelus Pedersdtr (5).
Bosatt hjemme hos mor og stefar 1801 på gården Vernes Søndre (47).
Nevnt i mors skifte 1811: Adelus Pedersdtr, datter.

Mer om Adelus

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Vernes Søndre 1811 etter Karen Christophersdtr.
Johan Eriksen, ektefelle.
Erik Johansen (20) sønn.
Peder Johansen, sønn. Christen Peedersen (sønn),
Adelus Pedersdtr, datter og
Elen Pedersdtr, datter.

Og litt til

I kilde er hun nevnt som gift med skolemesteren Ole Pedersen på Tjong Øvre. Lenke dit. Ole er sønn av Peder Olsen, bruker 1801.
Adelus var ugift i 1811 og og Ole 1801 - ble de gift må det ha skjedd før han døde 1826, 53 år.

1776-1808 Datter 1. ekt: Maria Pedersdtr

Nevnt i fars skifte 1778: Maria Pedesdtr ( 2 1/2).
Ikke nevnt i tellingen 1801 sammen med mor eller i hennes skifte 1811.
Maria Pedersdatter 1776 – 1808. Døde ugift i Lurøysund

1777 ca: Datter 1.ekt: Elen Catharina Pedersdtr.

Faren skifte 1778: Elen Catharina Pedersdtr (1).
Nevnt i mors skifte 1811: Elen Pedersdtr, datter.
I en kilder er nevnt at hun flytta til Tonnes i Lurøy.

77.00 1777 Ole Jonsen

1777: Ole Jonsen er død - skifte

** Gjerøen Sør; Rødøy/1777
1219 Ole Joensen M Hovedperson
1220 Peternille K Ektefelle
Pedersdatter
1221 Peder Olsen M 14 Sønn
1222 Johannes Olsen M 11 Sønn
1223 Marith Olsdatter K 7 Datter
1224 Anne Elisabeth K 3 Datter Olsdatter

EKTEFELLE og BARN:

Gift flere ganger?

FOLKETELLINGA 1801:
Hun er i tellingen 1801 nevnt som "Enke etter 2.ekteskap".

Ektefelle: Peternille Pedersdtr

Ektefelle: Peternille Pedersdtr
Nevnt i skifte etter sin mor Gjerøy 1777, som datter av avdøde, og enke.

Peternille sin mor - skifte:

SKIFTER I RØDØY
Skifte etter Margrethe Jacobsdtr, Gjerøy Søndre 1777:
Gjenlevende ektefelle Hans Andersen.
Datter av avdøde. Peternelle Pedersdtr, enke. Bosatt Gjerø.

1801 Bosatt Gjerøyhavn hos datter:

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt hos sin datter Ane Elisabet Olsdatter på gården Gjerøyhavn 78-1. Enke etter 2.ekt. Har opphold i huset.

1774 ca: datter: Anne Elisabeth Olsdtr

Skifte etter far 1777:
Anne Elisabeth K 3 Datter Olsdatter
Hun er 1801 bosatt på gården Gjerøyhavn 78. Lenke.

1770 ca: datter: Marith Olsdtr

Skifte etter far 1777: Marith Olsdatter K 7 Datter
SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Svinær 1811 etter ugift person Marit Olsdtr. Ikke nevnt i datterens skifte 1811, og antas død før den tid.

1766 ca: sønn: Johannes Olsen

Skifte etter far 1777: Johannes Olsen M 11 Sønn
Ikke nevnt i skifte etter søster 1811.

1764 ca; sønn: Peder Olsen

Skift etter far 1777: Peder Olsen M 14 Sønn
I søster Marit skifte Svinvær 1811, nevnt som bosatt på "Sørgierøen".

0000 sønn: Ole Olsen

Nevnt i søster Marit skifte Svinvær 1811 som bror og bosatt "Sørgierøen". Mulig en halvbror?

77.01 1773 Daniel Pedersen

1773 MT: bruker: Daniel Pedersen

Fornavn:Daniel
Etternavn:Pedersen
Stilling/stand:laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Gierøen
År: 1773
Prestegjeld:Rødøe
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 Manntall

Stilling/stand:Bonde brug
Fornavn:Danel
Etternavn: Persen
Gård: Sørgerøien
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 33 år
Fødested:
Føed her
Helse: Frisk
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1748 : Skifte etter Daniels mor

SKIFTE GJERØY SØNDRE 1748:
Skifte etter Elen Borgersdtr Gjerøy Søndre 1748.
Gjenlevende ektefelle Peder Hermandsen.
Barn: Hermann Pedersen,
Daniel Pedersen,
Borger Pedersen (19) og
Randi Pedersdtr.

Omtale:

1755
Det er en militær folketelling fra dette år
Det er 4 brukere nå
1
Daniel Pedersen – han har lillebroren Borger som dreng. Han har også en husmann Per Christophersen 40.
Daniel Pedersen (ca 1723 – ca 1796) var gift med Marith Jensdatter f ca 1731 på Flatøya og døde på Sørgården etter 1801. De hadde barna
Hans Danielsen (ca 1753 – 1761)
Peder Danielsen (ca 1755 – 29. juli 1824)- neste bruker
Andreas Danielsen (1758 – 1759)
Niels Danielsen (1762 – 28. mai 1827) Gårdbruker i Skystua på Sørgjerøy – ingen etterkommere.
Karen Sophie Danielsdatter (1764 ?)

Hvor fra

Sønn av bruker Peder Hermansen - bruker her før.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marit Jensdtr

Hun er nevnt i skifte etter foreldrene Jens Jonsenog Synnøve Hansdtr, Flatøy, som gift med Daniel Pedersen, Sør-Gjerøen.

1795: Skifte etter søster:

SKIFTER I RØDØY:
Skifte etter Karen Jensdtr, Gjerøy 1795. Daniel er her nevnt som gift med hennes søster Marith Jensdtr.

1751: Skifte etter foreldrene til Marit:

SKIFTE FLATØY 1751:
Skifte etter ekteparet Jens Joensen og Synnøvre Hansdtr. Skifte på begge. Barn av ekteparet:
Ole Jensen Flatøyen.
Jon Jensen.
Hans Jensen, Aag i Meløy.
Niels Jensen, Tjener Bergen.
Anne Jensdtr, gift Ole Jensen Reppen.
Karen Jensdtr, gift Anders Povelsen Stensland.
Marit Jensdtr, gift Daniel Pedersen Sør-Gjerøyen.
Margrete Jensdtr. Barbro Jensdtr (enke).
Beret Jensdtr.

ANDRE:

1777 MT: Aarsdreng: Borger Pedersen

Han er senere en av brukerne her på gården og omtales 1801. Der er også opplysningene fra 1755 skrevet inn.

77.00 1773 Hans Andersen

Til gården Rønvik 48 ?

Det er omtalt her, men finner han ikke der ivertfall forelølpig.

1773 SK: Bruker: Hans Andersen

Fornavn:Hans
Etternavn:Anderssen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet
Gård: Gierøen
År:1773
Prestegjeld: Rødøe
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

Omtale:

4 Hans Andersen (1722 – 1794) Han var født på Nord-Gjerøy, der hans far må ha vært en av husmennene under Nordgården. Han var gift to ganger og flyttet til Rønvika

1757 0mtale

Felleshistoria 248;
Boet til Paul Olsen Oldervik som døde i 1757; "Andre som skyldte boet var Henrik Olsen Hytten og HANS ANDERSEN SØR-GJERØY for tilsammen 15 alen vadmel."

1755 Manntallet

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Hans
Etternavn: Andersen
Gård: Sørgerøien
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 33
Fødested:
i Norgierøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hans - hvor fra

Sønn av Anders Olsen - omtalt på A-siden her som bruker.
1755 manntall er han nevnt født Norgierøen.

Bror Nils Andersen

Omtalt under her.

EKTEFELLE og BARN:

1767 AvdødJohanna Kristensdtr

Avdød 1767 Johana Christensdtr Sør-Gjerøe
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 70 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Ektefelle (3) Johanna Kristensdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Gjerøy 1754 etter Elling Erichsen.
Gjenlevende ektefelle Johanna Christensdtr.
Bror: Peder Erichsen, død.
Beret Pedersdtr, barn av Peder, tjener hos madam Glad, Nesna.

Anders Olsen, halvbror av avdøde Elling, selv død.
Hans Andersen, barn av Anders, Gjerøen.
Niels Andersen, barn av Anders.
Maren Andersdtr, barn av Anders.

Ektefelle (2) Maren Larsdtr

Viet 1778 til pigen Maren Larsdtr.

1778 viet

Viet 1778 Hans Andersen, brudgom/enkemann. Født og bosatt Søer Gierøen. Brud pigen Maren Larsdtr.

Ektefelle (1) Margrethe Jakobsdtr dør - skifte

SKIFTER I RØDØY
Skifte etter Margrethe Jacobsdtr, Gjerøy Søndre 1777: Gjenlevende ektefelle Hans Andersen. Datter av avdøde Peternelle Pedersdtr, enke. Bosatt Gjerø.

77.00 1772 Nils Andersen

Nils Andersen - Gjerøy nordre?

Kan det være samme person som omtales på Gjerøy Nordre 76 1700 under plassen Sandviken.
69 Nord Gierøen: Mannskapsrullene 1769: Nils Andersen (37). Sandvigen.

Nils Andersen

Gjenlevende ektefelle 1772 da Maren Jensdtr dør.

EKTEFELLE og BARN:

1772: Maren Jensdtr er død - skifte

** Gjerøen Sør; Rødøy/1772
1214 Maren Jensdatter K Hovedperson
1215 Niels Andersen M Ektefelle

77.00 1760 Ole Ellingsen

Ole Ellingsen

Ole - hvor fra

Sønn av Elling Olsen og Beret Olsdtr, Rangsund. Lenke dit.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Maren Olsdtr

Sønn: Ole Olsen

Døpt 1760 Ole Olsen
Far Ole Ellingsen
Mor Karen Olsdtr
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)
Merknader:
FOR TIDLIG SAMLEIJE

77.00 1758 Borger Pedersen

1755 Manntall (dreng hos Daniel Pedersen her)

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Borger
Etternavn:Persen
Gård: Sørgerøien
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 24
Fødested: Føed her
Helse: Frisk
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

1813: Marit dør

Døde på gården Brevik 57-01 1813. Lenke dit. Huskona der var hennes datter.

Ektefelle: Marith Ellingsdtr

Hun var datter av Elling Olsen og Beret Olsdtr, Ransund. Lenke dit,
Marith Ellingsdtr, gift med Borger Pedersen Sør Gjerøen.
Født ca 1721.

1759 ca: sønn: Elling Borgersen

Mannskapsruller 1767, gården Våga (65). Nevnt der som bosatt hos en av brukerne der Enok Andersen: som Ellinge Borgersen, f. Søergierøe (10).

1758 ca: datter: Berethe Helena Borgersdtr

Døpt Berethe Helena Borgersdtr 1958 Sørgierøen, ekte barn.
Pårørende: Borger Pedersen
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

77.00 1755 Jon Pedersen

Skifte Nordnesøy 1790

Trolig den Jon Pedersen som døde på Nordnesøy og skifte ble hold 1790.
Lenke dit.

1790 Jon dør

Avdød 1790.
Jon Pedersen Næsøen
Alder 60
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1755 manntall

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Jon
Etternavn: Persen
Gård: Sørgerøien
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 33
Helse: Frisk
Fødested:
i Kiongsfiorden paa Bierga

Født på gården Bjerga

Fødested:
i Kiongsfiorden paa Bierga
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Omtale:

3 Jon Pedersen fra Bjerga i Tjongsfjorden. (ca 1722 – 1790) Han var gift to ganger mens han bodde på Gjerøy og hadde mange barn, men «ingen av dei kjem denne soga ved»
I 1776 nevnes han som «Holsmand» - da har han gitt fra seg bygselen. Han flyttet siden til Nord-Nesøy, hvor han døde og skifte ble holdt.

77.00 1755 Lars Paulsen

1755 manntall

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Lars
Etternavn:Polsen
Gård: Sørgerøien
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 33
Helse: Frisk
Fødested:
her i gieldet i Sørfioren paa Stensland

Født Stensland

Fødested:
her i gieldet i Sørfioren paa Stensland

Omtale

2
Lars Paulsen fra Stensland (ca 1721 – etter 1801). Han ble gift med Trond Borgersens enke, Margrethe, og overtok vel bygselen som han hadde hatt. Margrete døde 1773 i Grimshavn i en alder av 81 år. Det er et argument for at den tredje brukeren på Sør-Gjerøy i denne tiden hadde hus i Hamn. Enkemannen Lars Paulsen giftet seg på nytt, og endte sine dager som husmann på Sundøya.