Gård Kjetvik (54) bnr 4 og videre

54.04 Skarviken

2002

Sammenslått med bnr 9

Dette nr ble formelt sammenslått med bnr 9 den 7.3.2002. Se under her.

2001 15 01

Utskilt herfra

Formell hjemmel for utskilt fra dette nr - bnr 9.

1952

Hjemmel

Bruks nr 4 er formelt utskilt fra bnr 3 Bakkeland. Det skjedde formelt 7.7.1952.

1950

Eier - Magne Bakkeland

Skyld av 1 øre (Tomt)
Matrikkelutkastet av 1950:

54.05

Omtale

2001

Eier: Reidar Levin Pedersen

Født den 16.2.1954.

54.06

1991 08 26

Eier: Bjørg Elise Bang g. Langeland

Fikk overlatt huset etter foreldrene med hjemmel 26.8-1991.
Har vært feriehus for familien som er bosatt på Fauske.

1959 11 07

Matrikulert eiendom

Eiendommen ble utskilt fra bnr 1 og var et småbruk.