Gård Kjetvik (54) bnr 4 og videre

Hovedsiden

54 04 01 Magne Bakkeland, slått sammen med bnr 54-09 2002.

54 05 04 Reidar Levin Pedersen, eier fra 2001.
54 05 03 Sigurd Normann Kvalvik
54 05 02 Trygve Simon Tomassen Kvalvik
54 05 01 Lars Andreas Krog Olsen

54 06 02 Bjørg Elise Bang, g. Langeland.
54 06 01 Eilif Johan Bang

54.04 Skarviken

2002 Sammenslått med bnr 9

Dette nr ble formelt sammenslått med bnr 9 den 7.3.2002. Se under her.

Utskilt herfra

Formell hjemmel for utskilt fra dette nr - bnr 9. 2001 15 01.

1862 Hjemmel

Bruks nr 4 er formelt utskilt fra bnr 3 Bakkeland. Det skjedde formelt 7.7.1952.

1950 Eier - Magne Bakkeland

Skyld av 1 øre (Tomt)
Matrikkelutkastet av 1950:

54 05 04 Reidar Ledvin Pedersen, eier

2001 Eier: Reidar Levin Pedersen

Født den 16.2.1954.

Mer

Da hans onkel Sigurd Kvalvik døde, uten livsarvinger, var det Reidar og hans to brødre som arvet han. Reidar overtok bruket Sigurd hadde i Kjetvik, men var da bosatt som bruker på Sleipnes 66-18 Nordgård. Han er senere flytta fra kommunen.

54 05 03 Sigurd Normann Kvalvik

Sigurd Normann Kvalvik, eier

Født den 9. november 1931.
Døde her den 25. januar 1986.

Mer

Overtok dette bruket etter sin mor. Han var anleggsarbeider, men pensjonert og bosatt hjemme da han døde 21. januar 1986.

  • DNK Rødøy - foto gravstedregisteret.

  • DNK Rødøy - foto gravstedregisteret.

54 05 02 Trygve Simon Tomassen Kvalvik

Trygve Simon Tomassen Kvalvik, eier og bruker

Født den 10.5.1897 på gården Kvalvik.
Sønn av Nils Benjamin Thomassen og Serine Kristine Knudsen Hagevik.

1900/1910 folketellinger

Bosatt 1900 hjemme hos foreldrene på gården Kvalvik 51-01.
Også ved telling 10 år etter – 1910.

Båt

Merkeregister 1936 og 1940: N-67-R. Må Alfhild, kyst og fjordfiske. Trebåt fra 1917. 30-9-5. 10 hk Elefant. Ingen båter. Trygve Kvalvik m. fl. som eier.

Ektefelle: Ragnhild Johanna Jensen g. Kvalvik

Født 28.4.1891 på gården Breivik. Datter av Jens Andreas Mikal Jensen på 57.03 Breivik.

Barn før ekteskap:

1918 døpt sønn: Robert Johan Pedersen

1918.19G 29.10.1917 04.08.1918 09.11.1917 Robert Johan U ugift fisker Peder Petersen Breivik 1897
pike Ragnhild Jensdatter 1897
Anmeldt av Peder Johansen Breivik

Mer

Roberts far var Peder Bang f. 1897, fra Breivik 57.02.

Død på gården Breivik 57-14 3.2.1976, hvor han omtales nærmere.

Barn i ekteskap:

1931 sønn: Sigurd Normann Kvalvik

Født den 9. november 1931.
Omtales som neste eier av bruket her.

54 05 01 Lars Andreas Krog Olsen

Lars Andreas Krog Olsen, husmann

Han var eier og bruker av gårdens bnr 1 før han flytta hit som husmann.
Han omtales der.

54 06 02 1991 Bjørg Bang, gift Langeland

1991 Eier: Bjørg Elise Bang g. Langeland

Fikk overlatt huset etter foreldrene med hjemmel 26.8-1991.
Har vært feriehus for familien som er bosatt på Fauske.

  • Borghild og Bjørg.
    Et foto mottatt fra Bjørg og Jan Langeland. (rla1984).

54 06 1959 Eilif Arnfinn Bang

Eilif Arnfinn Bang, eier og bruker

Eilif døde 22. oktober 1973 i sitt hjem.
f. 7. september 1912 på gården Kjetvik?, som uekte sønn av Johan Jørgen Pedersen (1896-1982) og Anna Emilia Petersdtr (1887-1976) g. Mathisen.

Skjøte på bruket

Eiendommen ble utskilt fra bnr 1 og var et småbruk. 07.11.1959.

Ektefelle: Borghild Josefa Johansen, g. Bang

Borghild døde 11.august 1980 på veg til Nordland Sentralsykehus.

1943 viet

Viet Rødøy kirke 4.mai 1943 med Borghild Josefa Johansen f. 19.desember 1913 på gården Breivik (57-05) Libakken, datter av Johan Schønning Kristiansen (1871-1954) og hustru Oline Anna Thea Jensen (1884-1964).