Gård Jektvik (34) bnr 2 og mer

34.02 Skolehuset

1950

Jektvik Skoletun

Skyld av 2 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1910 FT

Skolehuset i Jektvik

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Petrine Danielsdatter 11.08.1856 Rødøy hm e Oppasser ved skolen b
002 01 Petra Olsdatter 03.04.1888 Rødøy d ug Datter b

34.03 Heimly

Omtale

2003

Egil Henry Sjåvik

Overdradd til han den 13.11.2003 fra Johanne Marie Sjåvik.

2003

Eier før: Johanna Marie Sjåvik

34.03

1950

Eiere: Olav og Harald Hoff

Skyld av 1 øre (tomt).
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 04 - 29

1999

Eier: Marita Bakkeland

Gnr 34, bnr 13 er overdradd fra (søsken nevnt nedenfor) til Marita Bakkeland (22.12.1999).

1999

Bnr 13

Gnr 34, bnr 13 er overdradd fra Svenhild Margit Konradsen til:
Bjørg Eva Pernille Konradsen,
Johan Marius Konradsen,
Unn Åse Konradsen,
Dagmar Sofie Bjerkadal,
Odd Arnold Konradsen, og
Elly Kristine Arntsen
Datert: 9.11.1999.

1999

Bnr 13

Gnr 34, bnr 13 er overdradd fra Ditmar K Konradsen til Svanhild Margit Konradsen (22.10.1999)

2012

Bnr 21

28. november 2012: Andel av Gnr 34, bnr 21 er overdradd fra Olav Terje Hoff til Liv Bente Hoff. Kilde: Kartverket/Avisa Nordland.

2005

Bnr 28

Gnr 34. bnr 28 er solgt for kr 240.000 fra Steinar Henriksen til Eli Ragna Maria Eikenes (06.04.2005).
Salget omfatter også gnr 34, bnr 71.

Bnr 30-49

2008

Bnr 35

Gnr 34, bnr 35 er solgt for kr 675.000 fra Olaug Herborg Rønvik til Silje Solem Bakkeland og Inge Jørgen Urskog Bakkeland (20.08.2008).

2004

Bnr 44

Gnr 34, bnr 44 er solgt for kr 1666.410 fra Astrid Johanna Pettersen til Geir Jostein Pettersen (24.11.2004).

Bnr 50-69

2007

Bnr 51

Gnr 34, bnr 51 er solgt for kr 560.000 fra Gerd Karin OIlsen til Marit Hansen og Terje Martin Hansen (15.06..2007)-
Salget omfatter også Gnr 34, bnr 74-

2005

Bnr 66

Gnr 34, bnr 66 er solgt for kr 2.000 fra Olav Terje Hoff til Dick Thorvald Dønnessen (25.11.2005).

2006

Bnr 67

Gnr 34, bnr 67 er solgt for kr 10.000 fra Olav Terje Hoff til Leif Olav Sagen (6.3.2006). Salget omfatter også Gnr 34, bnr 73.

Bnr 70-89

2005

Bnr 71

Gnr 34. bnr 28 er solgt for kr 240.000 fra Steinar Henriksen til Eli Ragna Maria Eikenes (06.04.2005).
Salget omfatter også gnr 34, bnr 71.

2005

Bnr 71

Gnr 34, bnr 71 er solgt for kr 2,500 fra Olav Terje Hoff til Steinar Henriksen (06.04.2005).

2006

Bnr 67

Gnr 34, bnr 67 er solgt for kr 10.000 fra Olav Terje Hoff til Leif Olav Sagen (6.3.2006). Salget omfatter også Gnr 34, bnr 73.

2007

Bnr 74

Gnr 34, bnr 51 er solgt for kr 560.000 fra Gerd Karin OIlsen til Marit Hansen og Terje Martin Hansen (15.06..2007)-
Salget omfatter også Gnr 34, bnr 74-

2004

Bnr 80

Gnr 34, bnr 80 er solgt for kr 4000 fra Olav Terje Hoff til Rødøy kommune (24.3.2004).

2005

Bnr 81

Gnr 34, bnr 81 er solgt for kr 15.00 fra Olav Terje Hoff til Ståle Kenneth Kvalvik (01.11.2005).

2007

Bnr 86

Gnr 34, bnr 86 er overdradd for kr 20.000 fra Olav Terje Hoff til Anne Øksenholt (08.11.2007).

Bnr 90-109

2012

Bnr 96

Gnr 34, bnr 96 er solgt for kr 30.000 fra Olav Terje Hoff til Rødøy kommune (19.03.2012). Salget omfatter også Gnr 34, bnr 97.

2012

Bnr 97

Gnr 34, bnr 96 er solgt for kr 30.000 fra Olav Terje Hoff til Rødøy kommune (19.03.2012). Salget omfatter også Gnr 34, bnr 97.

2014

Bnr 99

Gnr 34, bnr 99 er solgt for kr 1000 fra Olav Terje Hoff til Kolbjørn Lorentzen og Solfrid Johanne Lorentzen (17.02.2014).

2019 109

Gnr 34, bnr 109 er solgt for kr 300.000 fra Olav Terje Hoff til Rødøy kommune (08.02.2019)