Gård Kila (61) brukene 28-34

61.28 1950 Gry - Sverre Aga

1950

Eier og bruker: Sverre Aga

Skyld av13 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1938

Bureisningsbruk

Bnr 28 Gry
Eier blir Sverre Aga.
Det er en del innmark og en del dyrkbar utmark.
Det fikk også tillagt en utmarksteig nordøst for Troåsen og videre en teig i Blåsfjellet oppover mot grensen til Engevik.
Bruket blir skyldsatt til 13 øre, som går fra bnr 17 Forsmo, gjenværende 48 øre.

1947

Skjøte

Skjøte fra Olav Aga f. 29.6.1880 til sønnen Sverre Aga født 22.3.1916 på Kila 66 28 av skyld 13 øre for kr 1000, datert 19.6.1947. Vitner er Johannes Gjerø og Georg Skivik. Johanna Aga som ektefelle.

1947

Erklæring

Da parsellen Gry g.nr 61, bnr 28 er utgått av bnr 17 ved utskifte i 1941 er salget oss undertegnede uvedkommende. Tjongsfjord den 19. juni 1947. Torbjørn Aga. Einar Aga.

61.29 Strandheim

1950

Eier: Bjarne Aga

Skyld av 13 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1950

Utskilt fra bnr 1

Bnr 29 Strandheim
Eier blir Bjarne Aga.
Det bruk som skilles ut er omtrent av samme størrelse som forangående Gry og får likeledes en del innmark nedenfor bygdeveien, en utmarkstegig i nordøst for Troåsen og en teig i Blåsfjellet.
Bruket blir skyldsatt til 13 øre, som går fra bnr 17 Forsmo, gjenværende 33 øre.

61.30 Høgtun

1950

Eier: Hjørdis Aga, g. Kruger

1938

Utmark - utgått fra Forsmo

Bnr 30 Høgtun
Et nytt bruk skilles ut til Hjørdis Aga. Det nye bruk ligger ved Søvnhaugen og er på ca 97 dekar.
Bruket blir skyldsatt til 10 øre og går i fra bnr 17 Forsmo, slik at gjenværende blir 23 øre.

61.31 Nyvoll

1950

Eier og bruker - Henry Kristiansen

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1938/1941

Nytt bruk - skilt ut fra bnr 2

Bnr 31 Nyvoll
Skyld av 6 øre
Harald Hagevik og Henry Kristiansen har forlangt skylddeling av et stykke jord som sistnevnte har kjøpt til bebyggelse. Denne parsell som skal utskilles består av et stykke innmark som tilhører Ytre Kila bnr 8 og et stykke utmark som for det meste går ut fra Kilen bnr 2 og en mindre del av Kila bnr 8.
3 øre trekkes her fra hovedbruk bnr 2 og 3 øre fra bnr 8.
Gjenværende bnr 2 9 øre og bnr 8 54 øre.

Formell dato i jordboka er den 23.10.1941.

1941

Skjøte

Skjøte fra Harald Hagevik f. 5.3.1892 til Henry KLristiansen f. 23.5.1910.
61-31 Nyvoll, pris kr 900. Se skyldsettingen.
Olaf Kristiansen og Elise Schønning som vitner og Anna Hagevik som ektefelle.

61.32 Tun

1950

Eier og bruker - Gunnar Kruger

Skyld av 5 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1941

Nytt bruk - utskilt fra bnr 2

Formell dato i jordboka er den 25.11.1941.
Skjøte er utstedt av Harald Hagevik 5.2.1942. Henry Kristiansen og Mattis Larsen bekrefter hans underskrift, og Anna Hagevik medunderskriver som ektefelle.

61.33 Beteltomt

1950

Eier og bruker: Rødøy pinsevennmenighet

Skyld av 2 øre (Tomt)
Matrikkelutkastet av 1950.

61.34 Hamnes

1950

Eier og bruker: Sverre Kvalvik

Skyld av 2 øre (Tomt)
Matrikkelutkastet av 1950.
Dette er ei tomt i Havn på gården Kila, bnr 3 Staulen. Den ligger slik til at det ikke er noen "naboer" går det fram av skyldsettingen.

1950

Eier: Sverre Kvalvik

Skylddelingsforretning av 22.4.1950. Forlangt av Ole Johansen, eier av bnr 3 Staulen. Tomta går ifra gård 61.03 Staulen med skyld av 2 øre og resterende på bnr 3 blir da 23.