Gård Gjersvik (07) bnr 1 og 3

07.01 1950 Alf Gjersvik

1950: Eier og bruker: Alf Gjersvik

Skyld av 66 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Hvorfra

Sønn av forrige bruker her Kornelius Knutsen.

EKTEFELLE og BARN:

Borgny døde

Døde 22. oktober 2001.

Datter: Bodil Gjersvik

Sønn: Ragnar Gjersvik

Datter: Anny Katrine Gjersvik

Gift med Jens Kristian Røssvoll.
Nye Gård og Slekt i Rana, bok 1, side 65.

Sønn: Karlot Gjervik

07.01 1910 Kornelius Andreas Knudsen

1910 FT: Eier og brukr: Kornelius Andreas Knudsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Kornelius Knudsen 18.10.1882 Meløy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker f
002 01 Anna Petersdatter 29.08.1883 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Gurine Korneliusdatter 27.02.1906 Rødøy d ug Datter b
004 01 Elen Larsdatter 12.03.1888 Meløy tj ug Tjenestepike b

Et bruk til

Er også eiere av bnr 3 - omtalt nedenfor her.

Kom fra Meløy

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Pauline Petersdtr

1910: 002 01 Anna Petersdatter 29.08.1883 Rødøy hm g Gaardmandskone b

1923 døpt: datter Haldis Petra

Barn: Haldis Petra Navn: Knutsen
1923.26P 19.07.1923 26.08.1923 Haldis Petrea E gbr Kornelius Knudsen Gjersvik 1882
h Anna Pettersen 1883

1914 døpt: sønn Alf Kyrre

Barn: Alf Kyrre Navn: Gjersvik Hans egen side

1914.13G 16.05.1914 12.07.1914 Alf Kyrre E gdb Kornelius Andreas Knutsen Gjersvik 1882
hust Anna Pauline Georgine Petersen 1883

1911 døpt: sønn Karlot Nikolai

Barn: Karlot Nikolai Navn: Knutsen
1911.2G 24.02.1911 14.05.1911 Karlot Nikolai E gdb Kornelius Andreas Knutsen Gjersvik 1882
h Anna Pauline Pedersdat 1883

1907 døpt: datter Gurine Johanne

Barn: Gurine Johanne Navn: Knutsen
1907.2P 27.02.1907 20.05.1907 Gurine Johanne gdb Kornelius Knudsen Gjersvik 1882
kone Anna Petersen 1883

ANDRE:

1910 FT: Elen Larsdtr

1910: 004 01 Elen Larsdatter 12.03.1888 Meløy tj ug Tjenestepike b

07.01 1900 Albert Pedersen

1900 FT

Eier og bruker: Albert Pedersen

001 01 Albert Petersen 1850 Melø Hf g Gbruger, Snedkerarbeide, Skomgr. b
002 01 Hansine Hansen 1856 Rødøy herred* Hm g Vever, Spindr, Fjøsstel b
003 01 Alfred Petersen 1878 Rødøy herred* S ug Gaardsarbeide Fiskeri b
004 01 Helmer Petersen 1881 Rødøy herred* S ug Gaardsarbeide Fiskeri b
005 01 Olaf Petersen 1887 Rødøy herred* S ug Gaardsarbeide Fiskeri b
006 01 Anna Petersen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Signe Petersen 1895 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Inga Didriksen 1881 Rødøy herred* Tj ug Syr, Spindr, Kjøkkenstel b

1886

Matrikkel

1 68a Gjersvik Albert Martin Petersen 0-83 0-1-11-11

07.01 1865 Anders Olsen

1865 FT

Bruker: Anders Olsen

001 01 Anders Olsen 50 Rødø Præstegjd Husfader g Gaardbr., Leilændg og Fisker
002 01 Berith Karlsdatter 47 Rødø Præstegjd hans Kone g
003 01 Ane Andersdatter 20 Rødø Præstegjd deres Børn ug
004 01 Jørgine Andersdatter 17 Rødø Præstegjd deres Børn ug
005 01 Cornelie Andersdatter 12 Rødø Præstegjd deres Børn ug
006 01 Kristine Andersdatter 9 Rødø Præstegjd deres Børn ug
007 01 Albertine Andersdatter 4 Rødø Præstegjd deres Børn ug
008 01 Sine Andersdatter 2 Rødø Præstegjd deres Børn ug
009 01 Andreas Andersen 7 Rødø Præstegjd deres Børn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Anders Olsen
Utsæd: by1 1/2 ha1 1/2 po6
Brukers yrke: Gaardbr., Leilændg og Fisker
Husdyr: he1 ku3 få12

07.03 1950 Alf Gjersvik

1950

Eier og bruker: Alf Gjersvik

1950
Eier Alf Gjersvik
Skyld av 51 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

17.03 1910

1910 FT

Eier og bruker: Kornelius Knudsen

Omtalt under bnr 1.

1886

Matrikkel

3 68c Gjersvik Albert M. Pedersen 0-64 0-1-3-3

Plasser 1865 og 1875

07.01 plass Andreas Olsen

1875 FT

Husmann: Andreas (Anders) Olsen

013 03 Andreas Olsen 1824 Rødø Pr. hf g Husmand md Jord Fisker b
014 03 Adriane Johnsdatter 1803 Velfjord Hans Kone g b
015 03 Nilsine Olausdatter 1861 Lurø Pr. Pleiebarn Hos No. 13 b
016 03 Samuel Hansen 1844 Buxnæs Pr. tj ug Tjener, Fisker b
017 03 Jørgen Hansen 1846 Buxnæs Pr. Tilreisende ug Fisker b

Utsæd/husdyr:

Anders Olsen
Utsæd: by1/5 po2
Husdyr: ku2 få4 gj3

1865 FT

Husmann: Anders (Andreas) Olsen

001 01 Anders Olsen 34 Lurø Præstegjd Husfader g Husmd md Jord Fisker
002 01 Adriane Johnsdatter 60 Brønø Præstegjd hans Kone g
003 01 Samuel Hansen 20 Flakstad Præstegjd ug Tjenestekarl

Utsæd/husdyr:

Bruker: Anders Olsen
Utsæd: by1/2 po2
Brukers yrke: Husmd md Jord Fisker
Husdyr: ku1 få7 gj2

07.01 1875 Per Petersen

1875 FT

Forsørget person: Per Petersen

018 04 Per Petersen 1805 Næsne Pr. hf g Delvis Fattigunderstøttelse og af Sønnen No. 20 b
019 04 Elen Pedersdatter 1820 Hemnæs Pr. Hans Kone g b
020 04 Johan Persen 1845?? Rødø Pr. Hans s ug Understøtter Faderen, Fisker b

Utsæd/husdyr:

Per Petersen
Utsæd:
Husdyr: få1 gj2

1801

1801

Bruker: Jakob Pedersen

Omtales under siden "1801 og før".