Gård Strand (18) bnr 1 - plasser

18.01 plass "Strandmoen"

Omtale

Nok samme plass som tidligere er omtalt som "Moen" nedenfor her. Det er datter og svigersønn til tidligere husmann som er bosatt er.

1900FT

Husmann - Mons Kristoffersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Mons Kristoffersen 1851 Møgster SB Hf g Skomager, Husm. m.Jord f
002 01 Regine Hansdtr. 1855 Rødøy herred* Hm g Alm. Husgjerning b
003 01 Kristian Monsen 1878 Rødøy herred* S ug Skomager f
004 01 Roselia Monsdatter 1884 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
005 01 Adolf Monsen 1886 Rødøy herred* S ug Hugger Ved b
006 01 Gisle Monsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Sigurd Monsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Monrad Monsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
009 01 Karen Jensdatter 1828 Rødøy herred* FL e Spinder Uld- og desuden understøttes i Huset b

Familien bosatt tidligere

Alle barna født 1879-1880 er født på gården Strand, som inderste familie hos huskonas familie. Barn 1884-1893 er født på gården Eskeholmen (45-2) Ivarøen. Den første av barna som igjen er født her - er Monrad i 1896.

Status og yrke?

1878-1880 er han nevnt som "Inderst". 1884-1886 som husmann (Ivarøy). 1889 som skomaker. 1891 som handelsmann. 1893 som husmann. 1896 i gjen som handelsmann.

EKTEFELLE:

1900 FT

Ektefelle: Regine Hansdtr.

1900: 002 01 Regine Hansdtr. 1855 Rødøy herred* Hm g Alm. Husgjerning b
Hus er datter av Hans Rolfsen, husmann tidligere her.

1900 FT

Regine sin mor

1900: 009 01 Karen Jensdatter 1828 Rødøy herred* FL e Spinder Uld- og desuden understøttes i Huset b
1910 er flytta til Vasvika og bosatt hos en sønn. Se omtale av henne nedenfor.

BARN:

1896

Sønn: Monrad Johan Berg Monsen

Født 15.3.1896 på Strand (18-01) Strandmoen.1
900:008 01 Monrad Monsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b

1893

Sønn: Sigurd Monsen

Født 8.5.1893 på gården Eskeholmen (45-02) Ivarøen. Døpt kirken 23.7.1893.
1900: 007 01 Sigurd Monsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

1891

Sønn: Rolf Antonius Berg Monsen

Født 13.5.1891 Eskeholmen (45-02) Ivarøen. Døpt kirken 2.8.1891.

1889

Sønn: Gisle Konrad Bang Monsen

Født 13.4.1889 på gården Eskeholmen (45.02) Ivarøen. Døpt kirken 17.6.1889.
1900: 006 01 Gisle Monsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b

1886

Sønn: Adolf Johan Eide Monsen

Født 21.9.1886 på gården Eskeholmen (45-02) Ivarøen. Døpt kirken 26.6.1887.
1900: 005 01 Adolf Monsen 1886 Rødøy herred* S ug Hugger Ved b

1884

Datter: Milla Roselia Sal Monsdtr

Født 30.09.1884 på gården Eskeholmen (45-02) Ivarøen. Hjemmedøpt. Døpt kirken 8.6.1885.
1900: 004 01 Roselia Monsdatter 1884 Rødøy herred* D ug Husgjerning b

1880

Datter: Anna Lise Monsdtr

Født 6.4.1880. Døpt kirken 11.7.1880.

1876

Sønn: Kristian Karolius Heiberg Monsen

Født 16.10.1878. Døpt kirken 15.6.1879.
1900: 003 01 Kristian Monsen 1878 Rødøy herred* S ug Skomager f

18.01 plass "MOEN"

Omtale

Husmannsplass under gården Strand 18.01. (Tidligere 77).

1881

Husmann Hans Rolfsen døde

Lineset:
1881.18G Døde: 19.01.1881 Gravlagt: 17.05.1881 husmand, gift Hans Rolfsen Frons prgld Strand

1875 FT

Husmann - Hans Rolfsen

013 04 Hans Rolfsen 1825 Fron Pr. Nordre Frons Pr. Vedkommende ved det ikke selv hf g Husmd. md. Jord, Fisker b
014 04 Karen Jensdatter 1835 Rødø Pr. Hans Kone g b
015 04 Mina Hansdatter 1857 Rødø Pr. d ug b
016 04 Jens Hansdatter!! 1866 Rødø Pr. s b
017 04 Edvard Hansdatter!! 1870 Rødø Pr. s b

Utsæd/husdyr:

H. Rolfsen
Utsæd:
Brukers yrke:
Husdyr: ku1 ka1 få10 gj2

1865 FT

Husmann: Hans Rolfsen

001 01 Hans Rolfsen 47 Froen i Gudbransdalen g Husmd med Jord, Fisker
002 01 Karen Jensdatter 36 Rødø Præste hans Kone g
003 01 Regine Hansdatter 11 Rødø Præste deres Datter ug
004 01 Mina Hansdatter 9 Rødø Præste deres Datter ug
005 01 Jens Hansen 1 Rødø Præste deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Hans Rolfsen Utsæd: po2
Brukers yrke: Husmd med Jord, Fisker Husdyr: ku1 få5 gj4

EKTEFELLE:

1910 FT

Karen bosatt hos sønn i Vasvika

Sønnen Jens på gården Vasvik 1910.
011 01 Karen Jensdatter 1822.06.? Rødøy fl e Intet erhverv, Fors. gbr. b

1900 FT

Karen - hos datter

Bosatt her hos datter Regine - gift med Mons Kristoffersen - husmann omtalt foran her.

1865/1875 FT

Ektefellen: Karen Marta Birgitte Jensdtr

1875 014 04 Karen Jensdatter 1835 Rødø Pr. Hans Kone g b
1865: 002 01 Karen Jensdatter 36 Rødø Præste hans Kone g

BARN:

1865

Sønn: Jens Bernhard Bang Hansen

Født her 27.1.1865.
Han er ved tellingen 1900 bosatt på gården Vasvik (14-01) Rydingen. Lenke dit.

1864-1864

Datter: Anne Birgitha Bang Hansdtr

Født her 30.1.1864. Død samme dag 30,01,1864. Gravlagt 12.7.1864.

1861-1862

Datter: Jensine Andrea Lovise Hansdtr

Født her 19.10.1861. Døpt i kirken 15.6.1862.

1858-1861

Datter: Jensine Andre Lund Hansdtr

Født 5.6.1858 her. Døpt i kirken 29.8.1858. Død før 1861.

1855

Datter: Regine Johanna Bergitte Hansdtr

Hun er født på gården Oldervik 1.7.1855.
FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 11 år gammel datter hjemme hos foreldrene på plassen Moen under gården Strand 18.
Hun ble gift med Mons Kristoffersen, familie nevnt foran her.

1854

Datter: Mina Hansdtr

Hjemme her tellingen 1865 er 9 år gammel.

1854-1854

Sønn: Anton Christian Hansen

Født her den 15.5.1854.
Kirkeboka døde:
1854.24 04.09.1854 10.09.1854 ægte barn Antoni Christian Hansen Strand Hjelpekirkegaarden 17u