Gård Gjersvik (07) bnr 4 Bunes

07.04 Karolius Sakarias Eide Eriksen

1950

Eier: Karolius Eriksen

Skyld av 17 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1916

Karolius Sakarias Eide Eriiksen

Kom hit 1916.

07.04 1910 Andreas Olsen

1910 FT: Eier og bruker: Andreas Daniel Mikkelborg Olsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Andreas Olsen 1843.?.? Lurøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker b
002 01 Eusine@Ensine Hansdatter 17.04.1833 %Rødøy% hm g Gaardbrukerkone b
003 01 Mekeline Johnsdatter 29.09.1848 Rødøy tj e Tjenestekvinde b

1900 FT: Bruker og fisker: Andreas Daniel Mikkelborg Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Andreas Olsen 1850 Lurø Sogn Nor Hf g Gbruger, Fisker b
002 01 Ensine Hansen 1849 Rødøy herred* Hm g Kreaturstel b
003 01 John Antonsen 1890 Lurø Nor Søsterson til Husfaderen Pleiebarn ug hjelper til med Husstellet b

1886 Matrikkel

4 68d Buneset Andreas Daniel Olsen 0-17 0-0-7-7

1875 FT: Eier og bruker: Andreas Daniel Mikkelborg Olsen

001 01 Andreas Olsen 1850 Lurø Pr. hf g Gaardb. Selveier Fisker b
002 01 Eusine Hansdatter 1840 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Regine Larsen 1862 Trænen Pleiebarn Hos No. 1 b
004 01 Efrusine Larsen 1874 Trænen Pleiebarn Hos No. 1 b
005 01 Adolf Mathisen 1859 Melø Pr. Pleiebarn ug Hjælper Pleiefaderen b
006 01 Kristine Andresen 1855 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b
007 01 Andreas Olsen 1782 Melø Pr. g Lægslem b

Utsæd/husdyr:

A. Olsen
Utsæd: by1/2 po3
Husdyr: ku3 ka2 få13 sv1

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Eusine Hansdtr

1910: 002 01 Eusine@Ensine Hansdatter 17.04.1833 %Rødøy% hm g Gaardbrukerkone b
1900: 002 01 Ensine Hansen 1849 Rødøy herred* Hm g Kreaturstel b
1875: 002 01 Eusine Hansdatter 1840 Rødø Pr. Hans Kone g b

07.04 1875 Johan Karlsen

1900 FT

Strandsitter: Johan Karlsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Karlsen 1829 Rødøy herred* Hf g Strandsidder, forsørges af Fattigvæsenet b
002 01 Ingeborg Olsen 1818 Hemnes, Helgeland Nor Hm g Strandsidder, forsørges af Fattigvæsenet b

1875 FT

Fisker: Johan Karlsen

008 02 Johan Karlsen 1828 Melø Pr. hf g Bruger Moderens Kaar, Fisker b
009 02 Ingeborg Olsdatter 1817 Hemnæs Pr. Hans Kone g b
010 02 Oleanna Johansdatter 1855 Rødø Pr. d ug Hjælper Forældrene b
011 02 Johan Antonsen 1862 Lurø Pr. Pleiebarn Hos No. 8 b
012 02 Maren Monsdatter 1790 Mo Pr. hfs Moder Ernæres af No. 8 (Sønnen) b

Utsæd/husdyr:

Johan Karlsen
Utsæd: po2
Husdyr: ku1 ka1 få4 gj2

07.04 1848 Karl Jensen

Karl Jensen

Kom hit ca 1848

EKTEFELLE og BARN:

Føderaadsenken: Maren Monsdtr

001 01 Maren Monsdatter 70 Mo Præstegjd e Føderaadskone
002 01 Johan Karlsen 34 Rødø Præstegjd hendes Søn Logerde g Fisker
003 01 Ingeborg Olsdatter 48 Heimnæs Præstegjd hans Kone g
004 01 Olianna Johansdatter 11 Rødø Præstegjd deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Maren Monsdatter
Utsæd: by1/2 po2
Brukers yrke: Føderaadskone
Husdyr: ku1 få5