Gård Stensland (09)

bruk 4 - 10

Hovedsiden

09 04 Hilstad 1950

ALBERT NORMANN JOHANSEN, eier og bruker

1950 Eier og bruker: Albert Johansen

Matrikkelutkastet av 1950:
Gården Steinsland (9) bruk nr. 4 HELSTAD
Skyld: 20 øre.
Hjemmelsinnehaver: Albert Johansen.

1920 folketellingen (09 04 0005 Helstad)

001 Albert Normann Johansen 01 1885-03-08 Trænen - hp g Driver fiske med eget sildnotbruk (Notformann)
002 Bergljot Olea !! 01 1887-06-20 Rødøy - hu g Husmor
003 Alida Bergljot !! 01 1907-07-14 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
004 Olga Johanna !! 01 1910-04-15 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
005 Ingrid Hildur Nilsine !! 01 1911-10-05 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
006 Gurine Dorthea !! 01 1914@1912-04-05 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
007 Agnes Margrethe !! 01 1916-11-11 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
008 Sigrid Johanna !! 01 1918-12-21 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
009 Tørris Johan !! 01 1920-04-19 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene

09 05 Stensland

AKSEL OG HELGA KARLSEN, eiere

1950 Eiere: Helga og Aksel Karlsen

Matrikkelutkastet av 1950:
Gården Stensland, bruk nr. 5 - Stensland
Skyld: 20 øre
Hjemmelsinnehavere: Helga og Aksel Karlsen.

09.06 Steinsrud: Lyder Haagensen

1950 Eier: Lyder Haagenen

09 06 Steinsrud 1950

LYDER HAAGENSEN

1920 tellingen: Husmannsplass under gnr 1 "Jansviken Indre".

1950 Lyder Haagensen

Matrikkelutkastet av 1950:
Gård Steinsland (9) bruk nr. 6 - STEINSRUD
Skyld: 35 øre.
Hjemmelsinnehaver: Lyder Haagensen

1920 folketellingen (09 01 007 Jansviken Indre)

001 Lyder Mathias Hågensen 01 1870-04-25 Rødøy - hp g Driver fiske med eget sildnotbruk (Notformann)
002 Hilda Elise By 01 1872-09-13 Rødøy - hu g Husmor
003 Gudrund Laurine By 01 1899-09-30 Rødøy - d ug Forsørges av foreldrene
004 Anders Johan !! 01 1901-08-12 Rødøy - s ug Driver fiske med sildnot sammen med sin far.
005 Lindor Hetmand 01 1903-09-10 Rødøy - s ug Driver fiske med sildnot sammen med far.
006 Haakon Ingvart !! 01 1905-04-08 Rødøy - s ug Utfører gaardsarbeide hjemme for sine foreldre uten kontant lønn.
007 Ingeborg Johanna !! 01 1909-05-01 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
008 Margrethe Nilsine !! 01 1912-03-08 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
009 Ragnar Martin !! 01 1914-01-10 Rødøy - s - Forsørges av sine foreldre
010 Paul Hary !! 01 1918-02-06 Rødøy - s - Forsørges av sine foreldre

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 (Jansvik gaard).
001 01 Lyder Haagensen 25.04.1870 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker f
002 01 Hilda Larsdatter 22.04.1877 Rødøy hm g Gaardbrukerkone b
003 01 Gudrun Lydersdatter 30.09.1899 Rødøy d ug Datter b
004 01 Anders Lydersen 12.08.1901 Rødøy s ug Søn b
005 01 Lindor Lydersen 10.09.1903 Rødøy s ug Søn b
006 01 Haakon Lydersen 08.04.1905 Rødøy s ug Søn b
007 01 Ingeborg Lydersdatter 04.05.1909 Rødøy d ug Datter b

09.07 Engseth

1950 Eiere: Paul og Borghild Larsen Stensland

Matrikkelutkastet av 1950:
Gården Steinsland (9) bruk nr. 7 - ENGSET
Skyld: 20 øre.
Hjemmelsinnehavere: Paul og Borghild Larsen Stensland.

09.08 Fjellheim:

1950 Ukjent

Matrikkelutkastet av 1950:
Gården Stensland (9) bruk nr. 8 FJELLHEIM
Skyld: 15 øre.
Hjemmelsinnehaver: Ikke oppgitt.

09.09 Fjellmo

2017 Eier: Kristian Harald Stensland

Hjemmelsoverdragelse (3)
Gnr 9, bnr 9 er overdradd fra de siste eiere til Kristian Harald Stensland for kr 762.000.

2017 Hjemmelsoverdragelse (2)

Gnr 9, bnr 9 er overdradd fra: Agnes Margrethe Benjaminsen - til
Asle Martin Benjaminsen,
Tordis Marie Helland,
Alf Morten Benjaminsen, og
Britt Eling Korstad (9.11.2017).

2017 Hjemmeloverdragelse (1)

Gnr 9, bnr 9 er overdradd fra Alf Benjaminsen til Agnes Benjaminsen (09.11.2017).

09.09 Fjellmo - Alf Benjaminsen

1950 Eier og bruker: Alf Benjaminsen

Matrikkelutkastet av 1950:
Gården Stensland (9) bruk nr. 9 FJELLMO.
Skyld: 12 øre.
Hjemmelsinnehaver: Alf Benjaminsen

09.10 Fredvang

1950 Eier og bruker: Torris Hilstad

Eier og bruker Torris Hilstad
Matrikkelutkastet av 1950:
Gård Stensland, bruk nr. 10 FREDVANG
Skyld: 10 øre.
Hjemmelsinnehaver: Torris Hilstad

Hjemler fra bnr 11