49 Bø

Om

1647

Navn

Nevnt skattemanntall 1647 som "Bøe".
b.16, s.168
49. Bø. Udt. bø. -- Bø 1610. 1614. Bøe 1661. 1723.

1647

Eiere

Nevnt 1647 - "Rødøe presteboell bygger", det samme som å eie gården.
Gården ble solgt ved kongelig skjøte til Ebert Hansen Linjendahl den 5. november 1842.
Siden har alle brukere videre vært selveiere av bnr 1.

Navnegården BØE

1801

2 brukere

Usikkert når det starta med to brukere, men 1801 tellinga forteller om to: Arnt Nielsen (49) og Benjamin Kristensen

1769

1 bruker

Innrulleringsmanntall 1769:

1755

1 bruker og en husmann AF søen

Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744

1 bruker

Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734

1 bruker

Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726

1 bruker

Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721

1 bruker

Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711

1 bruker

Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701

1 bruker

Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696

1 bruker

Løpenr 204.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Eiere fra 1842

1864-

Peder Olai Johansen

Fikk skjøte på hele gården 1864 fra den forrige eier og bruker.

1842-1864

Ebert Lilliendahl

Fikk kongelig skjøte og ble første lokal eier av hele gården her.

Leilendinger (brukere) fra til 1842

Bruker 7?

Nils Nilsen
Er nevnt i manntall 1769 som født 1725. Han døde 1775.

Bruker 6

Peder Pedersen
Nevnt som ene bruker 1734, 1744, 1755 og 1769.
I innrulleringsmanntall 1769 er han nevnt som 67 år.
Innrulleringsmanntall 1769:
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Bruker 5

Ole Kristoffersen er nevnt i jordboka 1726 og i ekstraskatten 1721.
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Bruker 4

Hans Andersen - bruker her nevnt i 1696, 1701 og 1711.
I 1721 er det annen bruker av hele gården. 43 år 1701.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Bruker 3

Kan ha vært en bruke mellom Johannes som nevnes her 1668 og den nye brukere 30 år senere Hans Andersen 1696.

1668

Bruker 2

Brukeren som har overtatt etter Anders heter Johannes Pedersen.

1647

Bruker 1

Nevnes som "Anders" og er ene bruker her.
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger