Gård Gjesøy (72) brukene 2 og 3

Til hovedsiden

Under her:
Sakarias Olsen
Brynel Johannessen
Anna Rishaug
Gjesøy Ishuslag
Reidar Benjaminsen
Kornelius Benjaminsen
Nils Peder Mikkelborg Gabrielsen

72.02 1886 Sakarias Olsen

1886 Matrikkel

2 136b Gjesøen Zakarias Olsen 1-57 0-3-20-20

1875 ft: Eier og bruker: Sakarias Olsen

001 01 Sakarias Olsen 1851 Rødø S. og Pr. hf ug Gaardbr. Selveier Fisker b
002 01 Johanne Sakariasdatter 1819 Rødø S. og Pr. Hans Moder e Kaarenke b
003 01 Maren Larsdatter 1856 Melø S. og Rødø Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b
004 01 Hanna Tollaksdatter 1863 Melø S. og Rødø Pr. Tjenestepige Underbudeie b

Utsæd/husdyr

Sakarias Olsen
Utsæd: by1 po5
Husdyr: ku4 ka1 få6

1875 ft: Brukers moder: Johanna Sakariasdtr

1875: 002 01 Johanne Sakariasdatter 1819 Rødø S. og Pr. Hans Moder e Kaarenke b

EKTEFELLE og BARN:

ANDRE:

1875 ft: Tjenestepige: Maren Larsdtr

1875:003 01 Maren Larsdatter 1856 Melø S. og Rødø Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b

1875 ft: Tjenestepige: Hanna Tollaksdtr

004 01 Hanna Tollaksdatter 1863 Melø S. og Rødø Pr. Tjenestepige Underbudeie b

72.02 1875 fisker Brynil Johannesen

1875 ft: Logerende fisker: Brynil Johannessen

005 02 Brynil Johannesen 1840 Melø S. og Rødø Pr. Logerende g Indst. Fiskeri b
006 02 Karen Larsdatter 1854 Melø S. og Rødø Pr. Hans Kone g b
007 02 Olea Brynilsdatter 1875 Melø S. og Rødø Pr. d b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Larsdtr

1875: 006 02 Karen Larsdatter 1854 Melø S. og Rødø Pr. Hans Kone g b

1875 Datter: Olea Brynilsdtr

1875:007 02 Olea Brynilsdatter 1875 Melø S. og Rødø Pr. d b

72.02 Festetomt "Klubvik"

1950 Anna Rishaug

Hun får festetom på 30 år tid - fra eier av 72 -02 Frithjof Olsen. Tomten ligger i Sørvågen på Gjesøy og kalles "Klubvik".

72.02 Festetomt "Gjesøy Ishuslag"

1935 Gjesøy Ishuslag

Tomt i 30 år. Til Ishus og kai (brygge). Fra Frithof Olsen og Kristoffer Gabrielsen Fallmyr. Av både bnr 1 og 2.

72.03 Prestvikvolden

1950: Eier og bruker: Reidar Benjaminsen

Skyld av 8 øre.
Matrikkelutkastet av 1950

1949: Fradeling

I 1949 ble bnr 15 skyldsatt og gikk i fra her med 8 øre.

1949: Skjøte

Skjøte fra Kornelius Benjaminsen er skrevet den 21.8.1949.

72.03 1910 Kornelius Benjaminsen

1970 døde

Født den 31.8.1878.
Død 20.1.1970.
Gravlagt Rødøy vestre gravplass.

1910 ft: Bruker og fisker: Kornelius Benjaminsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Kornelius Benjaminsen 31.08.1878 Trænen hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Albertine Nilsdatter 13.04.1882 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Ragna Korneliusdatter 1903??.08.25 Rødøy d ug Datter b
004 01 Borghild Korneliusdatter 09.04.1906 Rødøy d ug Datter b
005 01 Olga Korneliusdatter 03.01.1908 Rødøy d ug Datter b
006 01 Bjarne Korneliussen 02.01.1910 Rødøy s ug Søn b

72.03 1910 Nils Peder Mikkelborg Gabrielsen

1919 døde

Født den 19.9.1856.
Døde den 28.02.1919 og gravlagt Rødøy østre gravplass.

Enkemann og fisker: Nils Peder Mikkelborg Gabrielsen

1910: 007 01 Nils Gabrielsen 19.02.1856 Rødøy fl e Fisker, bor hos sin datter og svigersøn b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Nils Gabrielsen 1856 Rødøy herred* Hf e Gaardsbrug og Fiskeri b
002 01 Georgine Nilsdatter 1884 Rødøy herred* D ug Hustel og Kreaturstel b
003 01 Pedrikke Pedersdatter 1815 Rødøy herred* FL %%Kaarkone%% e Føderaadskone b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Augusta Randine Tomasdtr (Randine)

Født den 7.8.1859 på gården Myken. Hun var datter av Tomas Kristian Pedersen og Anna Maria Larsdtr, Myken.

1910 ft: Mer om Albertine

Hun er ved tellingen 1900 bosatt som tjenestejente på gården Vernesos 46 - bruk nr 1. Lenke dit.

1900 ft: Mer om Albertine

Albertine er år 1900 bosatt som tjenestepike hos Nils Ellefsen på gården Vernesosen 46-1.

1889 datter: Augusta Randine Nilsen

Født her den 31.11.1889

1889 døpt datter: Augusta Randine

1890.24P 30.11.1889 27.07.1890 05.01.1890 Augusta Randine E gaardbruger Nils Peder Mikkelborg Gabrielsen Gjesøy 1856
Augusta Randine Tomasdtr 1859

1884-1954 atter: Georgine Petrine Nilsdtr

Født den 27.7.1884
1910: 002 01 Georgine Nilsdatter 1884 Rødøy herred* D ug Hustel og Kreaturstel b

1884 døpt datter: Georgine Petrine

1884.45P 27.07.1884 21.09.1884 Georgine Petrine E grdbr Nils Peder Mikkelborg Gabrielsen Gjesøy 1856
Augusta Randina Tomasdatter 1859

1882 døpt datter: Alberta Josefine Kristine

1882.10P 13.04.1882 05.06.1882 Albertine Josefine Kristine E grdbr Nils Peder Mikkelborg Gabrielsen Gjesøy 1856
Augusta Randine Tomasdtr 1859

ANDRE:

1910 ft: Kaakone: Pedrikke Pedersdtr

Født 1815 i Rødøy.
1910: 003 01 Pedrikke Pedersdatter 1815 Rødøy herred* FL %%Kaarkone%% e Føderaadskone b
Brukeren sin mor - lenke til Gabriel Nilsen på bnr 1.