Gård Gjesøy (72) brukene 2 og 3

72.02 1886 Sakarias Olsen

1886

Matrikkel

2 136b Gjesøen Zakarias Olsen 1-57 0-3-20-20

1875 FT

Eier og bruker: Sakarias Olsen

001 01 Sakarias Olsen 1851 Rødø S. og Pr. hf ug Gaardbr. Selveier Fisker b
002 01 Johanne Sakariasdatter 1819 Rødø S. og Pr. Hans Moder e Kaarenke b
003 01 Maren Larsdatter 1856 Melø S. og Rødø Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b
004 01 Hanna Tollaksdatter 1863 Melø S. og Rødø Pr. Tjenestepige Underbudeie b

Utsæd/husdyr

Sakarias Olsen
Utsæd: by1 po5
Husdyr: ku4 ka1 få6

1875

Brukers moder: Johanna Sakariasdtr

1875: 002 01 Johanne Sakariasdatter 1819 Rødø S. og Pr. Hans Moder e Kaarenke b

EKTEFELLE og BARN:

ANDRE:

1875 FT

Tjenestepige: Maren Larsdtr

1875:003 01 Maren Larsdatter 1856 Melø S. og Rødø Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b

1875 FT

Tjenestepige: Hanna Tollaksdtr

004 01 Hanna Tollaksdatter 1863 Melø S. og Rødø Pr. Tjenestepige Underbudeie b

72.02 1875 fisker Brynil Johannesen

1875 FT

Logerende fisker: Brynil Johannessen

005 02 Brynil Johannesen 1840 Melø S. og Rødø Pr. Logerende g Indst. Fiskeri b
006 02 Karen Larsdatter 1854 Melø S. og Rødø Pr. Hans Kone g b
007 02 Olea Brynilsdatter 1875 Melø S. og Rødø Pr. d b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Larsdtr

1875: 006 02 Karen Larsdatter 1854 Melø S. og Rødø Pr. Hans Kone g b

1875

Datter: Olea Brynilsdtr

1875:007 02 Olea Brynilsdatter 1875 Melø S. og Rødø Pr. d b

72.02 Festetomt "Klubvik"

1950

Anna Rishaug

Hun får festetom på 30 år tid - fra eier av 72 -02 Frithjof Olsen. Tomten ligger i Sørvågen på Gjesøy og kalles "Klubvik".

72.02 Festetomt "Gjesøy Ishuslag"

1935

Gjesøy Ishuslag

Tomt i 30 år. Til Ishus og kai (brygge). Fra Frithof Olsen og Kristoffer Gabrielsen Fallmyr. Av både bnr 1 og 2.

72.03 Prestvikvolden

1950

Eier og bruker:Reidar Benjaminsen

Skyld av 8 øre.
Matrikkelutkastet av 1950

1949

Fradeling

I 1949 ble bnr 15 skyldsatt og gikk i fra her med 8 øre.

1949

Skjøte

Skjøte fra Kornelius Benjaminsen er skrevet den 21.8.1949.

72.03 1910 Kornelius Benjaminsen

1910 FT

Bruker og fisker: Kornelius Benjaminsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Kornelius Benjaminsen 31.08.1878 Trænen hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Albertine Nilsdatter 13.04.1882 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Ragna Korneliusdatter 1903??.08.25 Rødøy d ug Datter b
004 01 Borghild Korneliusdatter 09.04.1906 Rødøy d ug Datter b
005 01 Olga Korneliusdatter 03.01.1908 Rødøy d ug Datter b
006 01 Bjarne Korneliussen 02.01.1910 Rødøy s ug Søn b

72.03 1910

1910 FT

Enkemann og fisker: Nils Peder Mikkelborg Gabrielsen

1910: 007 01 Nils Gabrielsen 19.02.1856 Rødøy fl e Fisker, bor hos sin datter og svigersøn b

1900 FT

Bruker og fisker: Nils Peder Mikkelborg Gabrielsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Nils Gabrielsen 1856 Rødøy herred* Hf e Gaardsbrug og Fiskeri b
002 01 Georgine Nilsdatter 1884 Rødøy herred* D ug Hustel og Kreaturstel b
003 01 Pedrikke Pedersdatter 1815 Rødøy herred* FL %%Kaarkone%% e Føderaadskone b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Augusta Randine Tomasdtr (Randine)

Født den 7.8.1859 på gården Myken. Hun var datter av Tomas Kristian Pedersen og Anna Maria Larsdtr, Myken.

1910 FT

Mer om Albertine

Hun er ved tellingen 1900 bosatt som tjenestejente på gården Vernesos 46 - bruk nr 1. Lenke dit.

1900 FT

Datter: Albertine Josefine Kristine Nilsdtr

Albertine er år 1900 bosatt som tjenestepike hos Nils Ellefsen på gården Vernesosen 46-1.

1889

Datter: Augusta Randine Nilsen

Født her den 31.11.1889

1884-1954

Datter: Georgine Petrine Nilsdtr

Født den 27.7.1884
1910: 002 01 Georgine Nilsdatter 1884 Rødøy herred* D ug Hustel og Kreaturstel b

ANDRE:

1910 FT

Kaakone: Pedrikke Pedersdtr

Født 1815 i Rødøy.
1910: 003 01 Pedrikke Pedersdatter 1815 Rødøy herred* FL %%Kaarkone%% e Føderaadskone b
Brukeren sin mor - lenke til Gabriel Nilsen på bnr 1.