Gård Gjesøy (72)

bruk nr 8 og 9

Til hovedsiden

08 Melkvik
09 Nordvågen

Einar Johasnen
Knud Benjaminsen
Adrianna Eliasdtr
Laurits Bang Larsen
Lars Rasmussen
Fredrik Olai Olaisen
Ernst Olaisen
Fredrik Bernhof Olaisen (Hansen)

72.08 MELKVIK

72 08 1950 Einar Johansen

1950 Eier og bruker: Einar Johansen

Skyld av 16 øre.
Matrikkelutkastet av 1950

72 08 Melkvik: 1920 Martin Kristian Eide Johansen

1920 folketellingen (72 08 0030 Melkvik)

001 Martin Kristian Eide Johansen 01 1892-04-23 Rødøy - hp g Fisker driver Egen Motorbåt
002 Olga Alette Sakariassen 01 1893-03-31 Rødøy - hu g Husmor
003 Einar Leander Martinsen 01 1915-08-20 Rødøy - s ug Pf
004 Snefrid Antonia Martinsen 01 1917-10-15 Rødøy - d ug Pf
005 Judit Kristine Martinsen 01 1920-01-19 Rødøy - d ug Pf

72 08 1910 Knud Andreas Benjaminsen

1920 folketellingen (72 08 0031 Melkvik)

001 Knut Andreas Benjaminsen 01 1875-08-04 Rødøy - hp e Fisker delvis på Motorbåt og delvis på småbåt
002 Leonhard Andreas Ingvaldsen 02 1891-03-24 Rødøy - hp g Fisker paa småbåt hjemme
003 Anna Johanna Tobiassen 02 1899-06-22 Meløy - hu g Husmor
004 Oluf Albin Leonhardsen 02 1918-12-08 Rødøy - s ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Knud Benjaminsen 04.08.1875 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Marta Tollefsdatter 24.07.1886 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Toralf Knudsen 31.05.1910 Rødøy s ug Søn b

Hvor fra

Knut er sønn av Benjamin Martines Bertelsen og Anne Olsdtr. Stensland bnr 3 Janvika.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Martha Tollefsdr

1910: 002 01 Marta Tollefsdatter 24.07.1886 Rødøy hm g Husmandskone b

Sønn: Toralf Knudsen

1910: 003 01 Toralf Knudsen 31.05.1910 Rødøy s ug Søn b

72.08 1900 (Laurits Bang Larsen) Adrianna Eliasdtr

1910

Hun har flytta til Høyvåg

Hun er flytta til gården Høyvåg - hvor hun bor med noen av barna.

Plass Melkvik

Husmannsplass under gårdens bnr 1 og 2.

1900 FT

Husmannsenke: Adrianna Eliasdtr

FOLKETELLINGEN 1900:
(Plassen Melkvik under bnr 1 og 2).
001 01 Adrianna Eliasdatter 1858 Rødøy herred* Hm e Jordbrug og Husflid b
002 01 Lydia Lauritsdatter 1882 Rødøy herred* D ug Jordbrug og Husflid b
003 01 Elias Lauritsen 1884 Rødøy herred* S ug Jordbrug og Fiskeri b
004 01 Louise Lauritsdat. 1887 Rødøy herred* D ug Børn b
005 01 Anna Lauritsdat 1889 Rødøy herred* D ug Børn b
006 01 Karl Lauritsen 1891 Rødøy herred* S ug Børn b
007 01 Signe Lauritsdatter 1894 Rødøy herred* D ug Børn b
008 01 Laurits Lauritssen 1896 Rødøy herred* S ug Børn b
009 01 Bennt Lauritssen 1898 Rødøy herred* S ug Børn b
010 01 Konrad Lauritsen 10.03.1900 Rødøy herred* S ug Børn b

1895

Husmann Laurits Bang Larsen

Død 20.11.1899. 42 år. Prestens medhjelper. Kom bort på reis til Losvika i plutselig uveir. Attfunnen

BARN:

1900

Sønn: Konrad Rikard Lund Lauritsen

Født 10. mars 1900.
1900: 010 01 Konrad Lauritsen 10.03.1900 Rødøy herred* S ug Børn b010
1910: Bosatt hjemme hos sin mor, enken.

1898

Sønn: Bent Mathias Angel Lauritsen

Født 25.4.1898.
1900: 009 01 Bennt Lauritssen 1898 Rødøy herred* S ug Børn b
1910: Bosatt hjemme hos sin mor, som bor hos sin svigersønn.

1896

Sønn: Laurits Lauritsen

Født 13.8.1896 på gjesøy. Hjemmedøpt 26.8.1896. Døpt kirken 20.9.1896.
1900: 008 01 Laurits Lauritssen 1896 Rødøy herred* S ug Børn b
1910: 008 02 Laurits Lauritsen 13.08.1896 Rødøy s ug Søn b

1894

Datter: Signe Fredrikke Lauritsdtr

Født 16.5.1894 på Gjesøy.
1900: 007 01 Signe Lauritsdatter 1894 Rødøy herred* D ug Børn b
1910: 007 02 Signe Lauritsdatter 16.05.1894 Rødøy d ug Datter, hjælper til i huset b

1889

Datter: Anne Josefine Eugenia Lauritsdtr

Født 12.4. 1889 på Gjesøy. Døpt kirken 19.5.1889.
1900: 005 01 Anna Lauritsdat 1889 Rødøy herred* D ug Børn b
1910; Hun er da bosatt i 1832 Hemnes kommune. Hun er i tjeneste hos sogneprest G. Kullerud som barnepike. Elise Lauritsen 1880 og Elise Risvik 1887 er også bosatt der - begge fra Rødøy.

1891

Sønn: Karl Eldor Bang Lauritsen

Født 29.9.1891 på Gjesøy.
1900: 006 01 Karl Lauritsen 1891 Rødøy herred* S ug Børn b

1887

Datter: Louise Andrea Lauritsdtr

Født 14.03.1887 på Gjesøy. Døpt kirken 15.5.1887.
1900: 004 01 Louise Lauritsdat. 1887 Rødøy herred* D ug Børn b

1884

Sønn: Elias Andreas Jul Lauritsen

Født 28.12.1884 Gjesøy. Døpt kirken 26.4.1895.
1900: 003 01 Elias Lauritsen 1884 Rødøy herred* S ug Jordbrug og Fiskeri b
1910: 006 02 Elias Lauritsen 1884??.12.28 Rødøy s ug Fisker b 1884 Rødøy herred* S ug Jordbrug og Fiskeri b

1882

Datter: Lydia Bertine Angel Lauritsdtr

Født 28.10.1892 på Gjesøy.
1900: 002 01 Lydia Lauritsdatter 1882 Rødøy herred* D ug Jordbrug og Husflid b
Hun ble gift med Trygve Risvik og bosatt Høivaag (Kvernhusteigen - se lenke.

1880

Datter: Elise Kristine Lauritsdtr

Født den 31.7.1880 på Gjesøy. Døpt kirken 5.9.1880.
Som sin søster Anna er hun ved tellingen 1910 bosatt i 1832 Hemnes - hos sokneprest G. Kullerud. Hun prestens husholderske. Presten er enkemann.

72.08 1875 Lars Rasmussen

Husmannsplass: Melkvik

Under gårdens bruk nr 1 og 2.

1875 FT

Husmann: Lars Rasmussen

001 01 Lars Rasmusen 1818 Bergen Korsk. S. hf e Husmand med Jord, Fiske b
002 01 Kristine Olsdatter 1858 %1857% Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Styrer Huset b
003 01 Laurits Larsen 1857 Rødø S. og Pr. s e Hjelper Far i Fiskeri b

Utsæd og husdyr:

Lars Rasmussen
Utsæd: by1/8 po1/2
Husdyr: ka1 få8

1865 FT

Husmann: Lars Rasmussen

001 01 Lars Rasmusen 47 Bergen Husfader g Husmand med Jord
002 01 Berit Larsdatter 50 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Elias Larsen 11 Rødø Præstegj Deres Søn ug
004 01 Lauris Larsen 8 Rødø Præstegj Deres Søn ug
005 01 Regine Larsdatter 15 Rødø Præstegj Deres Datter ug
006 01 Karen Ellingsdatter 78 Lurø Præstegj ug Lægdslem

Utsæd og husdyr:

Bruker: Lars Rasmusen
Utsæd: by1/8 po1
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: få7

Familien om fra Otervær

Datteren Johanne er født på gården Gjesøy hvor 'Berit er fra. 1850 er de kommet il Otervær - da Regine døpes.

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Berit Larsdtr

1865: 002 01 Berit Larsdatter 50 Rødø Præstegj hans Kone g

Viet 1847

KIRKEBOKA VIET 1847:
17.10.1847. Lars Johan Rasmussen, bosatt Bergen, 29 år, sønn av Rasmus Larsen. Beret Kirstine Larsdtr, Gjesøy, født Gjesøy, 32 år, datter av Lars Larsen.

BARN:

1857-1895

Sønn: Laurits Bang Larsen

Laurits Bang Larsen overtar som bruker etter sin far.

Født 1857.
1875: 003 01 Laurits Larsen 1857 Rødø S. og Pr. s e Hjelper Far i Fiskeri b
1865: 004 01 Lauris Larsen 8 Rødø Præstegj Deres Søn ug

1855

Sønn: Elias Johan Larsen

Født 2.5.1855 på gården Otervær.
1865: 003 01 Elias Larsen 11 Rødø Præstegj Deres Søn ug
Døde her 10.12.1865.

1854

Datter: Karen Maria Larsdtr

Født på gården Otervær den 1.3.1854.

RØDØY KIRKEBOK VIET 1875:
17.05.1875. Bryneld Mathias Johansen. Bosatt Bolgen i Meløy. Født Melen? 34 år gammel. Sønn av Johan Nilsen Melen. Karen Maria Larsdtr, bosatt Otervær, født Gjesøy?, 21 år gammel og datter av Lars Rasmussen.

1850

Datter: Regine Martine Larsdtr

Født på gården Otervær den 2.3.1850.

FOLKETELLINGA 1900: Regina er bosatt som tjenestepige på Håkarengen (6-4) hos gårdbrukerenka Karen Larsdatter som mulig er hennes søster. Ugift.

1875:
1865: 005 01 Regine Larsdatter 15 Rødø Præstegj Deres Datter ug

1846

Datter: Johanne Kristine Larsdtr

Født den 7.2.1848 på gården Gjesøy.

ANDRE:

1875 FT

Tjenestepige: Kristine Olsdtr

1875: 002 01 Kristine Olsdatter 1858 %1857% Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Styrer Huset b

1865 FT

Lægdslem: Karen Ellingsdtr

1865: 006 01 Karen Ellingsdatter 78 Lurø Præstegj ug Lægdslem

72 09 Fredrik Olai Olaisen

72.09 Nordvågen

Etter opplysning fra familien.

Hjemmel: Fredrik Olai Olaisen

72 09 Ernst Olaisen

1950 Eier og bruker: Ernst Olaisen

Skyld av 15 øre.
Matrikkelutkastet av 1950

1928 Skjøte

Skjøte fra Amanda Hansen til Ernst Olaisen den 29. september 1928.

72 09 Fredrik Bernhof Olaisen (Hansen)

1927 Eier og bruker: Fredrik Bernhof Olaisen (Hansen)

Dødsbooppgjør 1927.

1927 Ektefelle: Amanda Olaisen (Hansen)

Ved utlodning i boet etter fisker og gårdbruker Fredrik Bernhof Olaisen (Hansen) og gjenlevende hustru Amanda Olaisen (Hansen) ......): med et halvt fjøs stående på samme - utlagt sterboenken efter registreringstakstenkr 700.

72 09 1920 Jensine Antonette Hansen

1920 folketellingen (72 09 0036 Nordvaagen)

001 Jensine Antonette Hansen 01 1869-07-10 Rødøy - hp e Smaabr. Enke. Husmor, Enke efter %Fisker Olai Hansen p.f%
002 Fredrik Bernhof Olaisen 01 1898-05-16 Rødøy - s g Fisker mest på småbåt hjemme
003 Amanda Frivilde Olaisen 01 1897-08-04 Rødøy - Svigerdatter g Budeie hos Svigermor
004 Ernst Olai Strom Hansen 01 1905-01-05 Rødøy - s ug Fisker mest på småbåt hjemme uten kontant løn
005 Judit Kristine Olava Hansen 01 1906-09-24 Rødøy - d ug Pf
006 Frits Johan Fredriksen 01 1917-09-19 Rødøy - Sønnesøn ug Pf
007 Gudrund Johanna Knutsen 01 1914-07-09 Rødøy - Pleiedatter ug Pf