Gård Bø (49) bnr 8 og flere

49.08 Nordnesset

2000

Eier: Charlotte P. E. Heen

Gnr 49, bruksnr 8 er overdradd fra Værnes Samyrkelag til Charlotte P.E. Heen. (29.12.2000).
(Har fortsatt hjemmel JB 2018).

1956

Eier: Værnes Samvirkelag

Skyld av 1 øre (Tomt).
Matrikkelutkastet av 1950.

1947

Skilt ut fra bnr 1

Skilt ut fra bnr 1 den 3.12.1947.

49.09 Fredheim

2008

Eier av andel - Lillian Torill Særnes Brovoll

Andel av gnr 49, bnr 9 er overdradd fra Inger Anne Synnøve Værnes til Lillian Torill Særnes Brovoll og Turid Arnhild Værnes. (17.11.2008).

2008

Eier - Inger Anne Synnøve Værnes

Andel av gnr 49, bnr 9 er overdradd fra Inger Anne Synnøve Værnes til Lillian Torill Særnes Brovoll og Turid Arnhild Værnes. (17.11.2008).

2008

Eier av andel - Turid Arnhild Værnes

Andel av gnr 49, bnr 9 er overdradd fra Inger Anne Synnøve Værnes til Lillian Torill Særnes Brovoll og Turid Arnhild Værnes. (17.11.2008).

1950

?

Skyld 1 øre (Tomt).
Ikke oppgitt eier i 1950.
Matrikkelutkastet av 1950.

1945

Skyldsetting

Tomt som ble skyldsatt etter oppdrag fra T. K. Heen. Aksel Værnesos, Thorvald Jakoben og Henrik Hansen foretar denne - som skjer 8.2.1949.

1945

Skilt ut fra bnr 1

Formelt den 8.2.1949.

49.10 Stormberget

1954

Utskilt fra bnr 3

Eiendommen er formelt utskilt fra bruk nr 3 den 3.3.1954.

1950

Eier: Jens Sundberg

Født 1922.
Skjedde formelt den den 28.6.1930.
(Står enda med hjemmel i jordboka for 2018).

49.11

49.11

Omtales under Bø-Kvalvika B

49.12

49.12

Omtales under Bø-Kvalvika B.

49.13 Strandtun

1972

Eier: Håkon Andreas Heen

Født 1947.
Hjemmel 29.7.1972.
Er utskilt fra bnr 1 den 21.3.1972.

Hjemler

Bnr 14 Livd

Omtales under Bø-Kvalvika B.

Bnr 15 Bakketun

Omtales under Bø-Kvalvika B.

Bnr 16 Slip og Verksted

Omtales under Bø-Kvalvika B.

Bnr 17 Fjelltun

Omtales under Bø-Kvalvika B.

Bnr 18 Kvalvik Smie

Omtales under Bø-Kvalvika B.

Bnr 19 Jangård

Omtales under Bø-Kvalvika B.

Bnr 20 Kvalvik boligfelt

Omtales under Bø-Kvalvika B.

Bnr 21

Omtales under Bø-Kvalvika B.

Bnr 22

Omtales under Bø-Kvalvika B.

2015

Bnr 23 - eier Monja Helene Bråthen og Gunnar Bræthen

Gnr 49. bnr 23 er solgt for kr 350.000 fra Bergljot Nerva til Monja Helene Bråthen og Gunnar Bråthen (01.09.2015).

2015

Bnr 23 - Bergljot Nerva

Gnr 49. bnr 23 er solgt for kr 350.000 fra Bergljot Nerva til Monja Helene Bråthen og Gunnar Bråthen (01.09.2015).

Hjemmel: Kjell Nerva

1987

Bnr 23

Utskilt fra bnr 4 den 17.6.1987.

.

2000

49.30: Eier Edel Marie Paula Heen

Født 1956.
Hjemmel 25.7.2000.
Utskilt fra bnr 1 den 23.12.1999.

.

2005

49.33: Eiere: Rakel Helene Heen og Toralf Heen

Hjemmel er 6.7.2005.
Utskilt fra bnr 1 her 28.4.2005.