1769 - mannskap

1769

1769 MANNSKAPSRULLE

ROULLE OVER MANNSKAPET UDI RØDØE FIERDING FORFATTET 1769 FOR RØDØE FIERDING HOLDET SESJEON DEN 26. MARS 1769

Det som ble registrert:

Matrikkel og gården navn.
Oppsittere samt husmenn og inderst
Alder
Det Unge mannskap
Alder
Fødested
Hvorledes enhver af det unge Mandskap er af utdseende og Tilstand
Om noen af de unge mandskap har begaaet leriermaal og hvor mange.

A - B - C

Blaach (Blok)

Hans Gregersen (kun en mannsperson på gården)

Bierga

Lars Jensen
Anders Hansen
Greis Hansen

Bredvigen

Peder Pedersen
Ole Pedersen
Lars Erichsen
Hans Olsen
Nils Pedersen
Lars Olsen
Henrich Hansen
Ole Hansen
Johan Hansen
Svend Hansen

Brendsvig

Bøe

Christopher Larsen
Nils Nilsen (far)
'Nils Nilsen (sønn)
Peder Pederen, holdsmann

E - F - G

Escheholmen

Paul Nilsen
Nils Paulsen
Joen Paulsen
Mogens Paulsen'
Inver Gillessen innerst

Flatøen

Ole Jensen, hovedperson
Johan Jakobsen
Nils Henriksen
Svend Olsen
Joen Jensen
Anders Haagensen

Giesøen

Anders Jensen
Anders Olsen
Jocum Jocumsen
Jens Nilsen
Amund Egelsen
Ole Amundsen
Jakob Amundsen
Amund Amundsen
Amund Larsen, lap

Gjersvig

Gjerdvolden (Gjervalen)

Gierøen Nordre

Christen Christensen
Joen Nilsen, inderst
Nils Andersen, Sandvigen
Joen Jensen
Lars Jonsen

H - I - J

Høyvaagen

Haageringen

Jægtvigen

Jens Hansen
Paul Einarsen (reg her, men ligger under 33 Sjåvik).

K - L- M

Kiilen

Jakob Johansen
Johan Jakobsen
Arnt Johansen
Peder Olsen
Ole Hemmingsen
Jens Olsen
Jørgen Svendsen
Jens Bertelsen
Anders Bertelsen
Melker Nilsen
Jens Sandersen
Melker Bertelsen
Thomas Melkersen

Kietvigen

Kisten

Peder Ellefsen (eneste person nevnt her)

Kilhavn

Hvalvigen (Kvalvik i Sørfjorden)

Hvalvigen ( I Tjongsfjorden)

Jakob Nilsen
Anders Larsen
Lars Pedersen
Lars Larsen

Langnes med Molvigen

Lines

Melfiorden

Mygen

Jakob Andersen
Peder Jensen
Lars Bergsvendsen
Anders Pedersen
Christopher Amundsen
Jens Kristoppersen
Hans Amundsen
Einar Paulsen
Ole Kristensens enke
Rasmus Olsen
Andreas Olsen
Jakob Pedersen, innerste

N - O - P

Nordfjordnes

Nordnesøy

Otervær under Svinvær

Hans Pedersen (40) hovedperson,
Og 3 sønner:
Anders Hansen, (12) f. Otervær, frisk
Jens Hansen (8) f. Otervær, frisk,
Peder Hansen (2) f. Oterv'r, frisk.

Oldervigen

Pladsen

Haftor Pedersen
Benjamin Nilsen
Nils Andersen
Nils Einarsen

R

Rangsund

Reppen Nedre

Enchen
Hans Sandersen
Christian Sandersen
Joen Andersen, Lap

Reppen Øvre

Petter Jensen Has
Jens Pettersen
Jakob Hermand Munch Pettersen
Even Kraft Pettersen
Jakob Nilsen
Gunder Knudsen
Ole Jensen
Jens Olsen
Jakob Andreas Olsen

Ringen Indre

Ringen Ytre

Grimshavn (ser ut til å være her) ?

Rønvigen

Amund Nilsen
Lars Amundsen

S

Sandvigen

Ole Gregersen
Gregus Olsen
Jakob Olsen
Peder Olsen, holdsmann
Nils Olsen (8)
Nils Olsen (30)

Segelfore

Rasmus Olsen
Lars Tomassen
Jon Hansen
Lars Iversens enke
Engebrekt Olsen

Slepnes

Selvær

Jørgen Bentsen
Bent Jørgensen
Ole Jørgensen
Hermand Skrøder
Jørgen Gaarding
Lars Larsen
Hans Svendsen
Olle Jonsen
Paul Hermandsen
Nils Eliassen
Hans Jørgensen
Sønn: Jørgen Hansen

Storselsøen

Sundøen

Selsøen Lille

Stensland

Sørfiorden

Schievigen (Skivik)

Stranden (Strand)

Sieaacvigen (Sjåvik)

Ole Hermandsen
Ole Olsen
Borger Jensen
Absalon Borgersen
Anders Johansen
Johannes Andersen

Sjåvik (Kolvik)

Paul Einarsen

Svinvær

Hans Hvid
Ole Hansen Hvid
Mikel Hansen Hvid
Joen Andersen
Lars Hansen
Elias Olsen
Anderes Scsursen
Toulev Hermandsen
Henrik Nilsen, husmann

T

Tiong Nedre

Hans Olsen
Ole Hansen
Lars Hansen
Jakob Hansen
Paul Nilsens enke
Johan Paulsen
Einar Gregersen
Ole Andersens enke
Arnt Henriksen
Anders Olsen

Tiong Øvre

Tømmerdalen

Æ - Ø - W - Å

Esvigen (Æsvigen)

Ole Norum
Erik Segfrisen
Niels Hansen
Hermann Svendsen
Segfri Erichsen
Ole Olsen

Øresvig

Wasvigen

Vernes Nordre

Vernes Søndre

Joen Christensen
Jens Andersen
Lars Joensen
Ole Olsen
Nils Olsen
Gregus Olsen

Vernesosen

Daniel Pedersen
Peder Danielsen
Mogens Gabrielsen
Peder Jakobsen

Vaaga

Lars Mikkelsen
Mikkel Larsen
Jonas Larsen
Elling Larsen
Enaach Andersen
Jens Enachsen
Elling Borgersen
Nils Fordelsen
Johan Andersen Lap
Petter Tollufsen
Solluf Mogensen
Hans Jakobsen

Vaagegen

Peder Mikkelsen
Anders Pedersen
Hans Jensen
Fordel Hansen

Aarnes

Nils Jensen
Nils Nilsen
Hans Nilsen
Jens Nilsen
Jens Danielsen