Gård Storselsøy (02) bruk nr 11 - 12

Til hovedsiden

Omtale av brukene:
Nyheim
Solvika

02.11 Nyheim

1950: Eier og bruker: Hans Kristian Leganger Gjersvik

Matrikkelutkastet av 1950:
Skyld av 15 øre

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket: side 364.

1982

Foto fra NP 1982.

Nordlandsposten

Forsiden

02.12 Solvika

Omtale

Utskilt og skyldsatt som egen bruk 6. mai 1920.

02.12.03 Per M. Våheim

Eier: Per M. Våheim

En av første eiers sønner.

02.12.02 Otho Olai Johansen Selsø

Eier og bruker: Otho Olai Johansen Selsø

Kilde side 407.

02.12.01 Amandus Bang Larsen

Eier og bruker: Amandus Bang Larsen

Kilde: side 407