Gård Storselsøy (02) bruk nr 11 Nyheim

02.11 Nyheim

1950

Eier og bruker: Hans Gjersvik

Matrikkelutkastet av 1950:
Skyld av 15 øre

1982

Foto fra NP 1982.

Nordlandsposten

Forsiden