Gård Våga (65) 1700 A

Hovedsiden

1721 Ole Nilsen
1711 Paul Olsen

1700 B side

65.00 1711 Ole Nilsen

1721 MT

Ekstraskatten 1721 (forarmet)

Fornavn: Olle
Etternavn: Nielsen
Gård: Waage
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

65.00 1711 Paul Olsen

1711 MT

Bruker (1 av 4 ): Paul Olsen

Fornavn: Powel
Etternavn: Olssen
Gård: Waage
Kilde: Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Mer

Ny bruket siden mantallet 1701. erstatter en av de fire, som må være Jens Johansen som ikke nevnes her 1711.