Gård Myken (71) 1700 A

Hovedsiden

Familier på A-siden:
1726 Hans Nilsen
1721 Kristen Olsen
1721 Johan Pedersen
1711 Klaus Jakobsen
1701 Ole Kristensen
1701 Amund Olsen
1696 Tomas Jensen
1668 Nils Haagensen
1668 Anders Wilhelmsen

1700 B

Brukere her:
1769 Jakob Pedersen, innerste
1769 Ole Kristens enke
1755 Ole Kristensen

1801

Brukere her:
1827 Andreas Olsen
1811 Jens Kristoffersen
1808 Jakob Andersen
1796 Kristoffer Amundsen
1766 Kristian Andersen
1750 Ole Mortensen

70.00 1726 Hans Nilsen

1729

Myken 71 Hans Nilsen Hans Nilsen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 jb: Bruker (1 av 2) Hans Jensen

Fornavn: Hans
Etternavn: Nielsen
Gård: Myggen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

71.00 1750 Kristen Olsen

1750

Gjenlevende ektefelle da Beret Olsdtr dør/skifte 1750.

1729

Myken 71 Christen Olsen Kristen Olsen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

Bruker (1 av 2): Ekstraskatten 1721 (Forarmed)

Fornavn: Christen
Etternavn: Olsen
Gård: Myggen
Merknader: Forarmed
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Beret Olsdtr

1750 skifte

Skifte etter Bereth Olsdatter, Myken i Rødøy
Ektefelle: Christen Olsen. Internt skiftenr: 19094. Skiftet åpnet: /-1750.
Arvinger:
Christen Olsen, Myken i Rødøy.
Ektemann av avdøde. Ektefelle: Bereth Olsdatter.
Ole Olsen, Myken i Rødøy. Søstersønn av avdøde.
Wendel Olsdatter, Okstind i Lurøy.
Søsterdatter av avdøde. Gift. Ektefelle: Jens Jensen.
Jens Jensen, Okstind i Lurøy. Gift. Ektefelle: Wendel Olsdatter.

Beret sin SØSTERSØNN (NEVØ):

Skifte etter tante 1750 Beret Olsdtr:
Ole Olsen, Myken i Rødøy. Søstersønn av avdøde.

Beret sin SØSTERDATTR (Niese):

Skifte etter tante 1750 Beret Olsdtr:
Wendel Olsdatter, Okstind i Lurøy.
Søsterdatter av avdøde. Gift. Ektefelle: Jens Jensen.
Jens Jensen, Okstind i Lurøy. Gift. Ektefelle: Wendel Olsdatter.

70.00 1721 Johan Pedersen

1721 Bruker (1 av 2): Ekstraskatt 1721 (forarmed).

Fornavn: Johan
Etternavn: Pedersen
Gård: Myggen
Merknader:Forarmed

71.00 1711 Klaus Jakobsen

1711 jb: Bruker (1 av 2) Klaus Jakobsen

Fornavn: Claus
Etternavn: Jacobssen
Gård: Myggen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 mt: Bruker ( 1 av 2 ): Klaus Jakobsen

Fornavn: Claus
Etternavn: Jacobs.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 44
Gård; Myggen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Felleshistorien side 196:

FELLESHISTORIA, side 196: "Klaus Jakobsen og Ole Kristensen, oppsitterne på Myken, brøt opp lensmann Hermann Hansen Norums;s fiskehus der i 1702. Året etter brøt Knut Olsen, husmann i Bolga, sammen med TOLLEF OLSEN, opp et naust og en skjå tilhørende Anders Nilsen, oppsitteren i Åbotsvik, og tok 3 vog tørrfisk, nesten 60 kg. Anders var en mann som hadde tilstrekkelig til å forstrekke sine naboer med små lån - han inntrer som kreditorer i flere dødsbo - så hans sjøbuer var nok et fristende mål. Almuen ba om lett straff for Tolleff, som i 1704 var husmann på farsgården Svinvær. Faren var gammel og dypt forgjeldet til borgeren TOMMES JENSEN (JUUL) på samme sted. Tollef hadde tidligere vært i rett for å ha tatt en vog fisk fra oppsitteren på Bjerga på anmodning fra Tommes sønn Petter. Han ble da frikjent på grunn av sin fattigdom og uforstand."

EKTEFELLE og BARN:

Mulig sønn her: Jacob Clavesen (Klausen?)

Bosatt som husmann på Øver Kiong 1755. gift, 26 år.

71.00 1701 Ole Kristensen

1711 jb: Bruker (1 av 2 ): Ole Kristensen

Fornavn: Olle
Etternavn: Christenssen
Gård: Myggen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 mt: Bruker ( 1 av 2): Ole Kristensen

Fornavn: Olle
Etternavn: Christens.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 46
Gård: Myggen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1702 Felleshistorien: Side 196

FELLESHISTORIA, side 196: "Klaus Jakobsen og Ole Kristensen, oppsitterne på Myken, brøt opp lensmann Hermann Hansen Norums;s fiskehus der i 1702. Året etter brøt Knut Olsen, husmann i Bolga, sammen med TOLLEF OLSEN, opp et naust og en skjå tilhørende Anders Nilsen, oppsitteren i Åbotsvik, og tok 3 vog tørrfisk, nesten 60 kg. Anders var en mann som hadde tilstrekkelig til å forstrekke sine naboer med små lån - han inntrer som kreditorer i flere dødsbo - så hans sjøbuer var nok et fristende mål. Almuen ba om lett straff for Tolleff, som i 1704 var husmann på farsgården Svinvær. Faren var gammel og dypt forgjeldet til borgeren TOMMES JENSEN (JUUL) på samme sted. Tollef hadde tidligere vært i rett for å ha tatt en vog fisk fra oppsitteren på Bjerga på anmodning fra Tommes sønn Petter. Han ble da frikjent på grunn av sin fattigdom og uforstand."

EKTEFELLE og BARN:

1701 mt: Sønn: Kristen Olsen

Fornavn: Christen
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 8
Gård: Myggen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

71.00 1701 Amund Olsen

1701 Innerste

Er 1701 innerste hos en av de to brukere på gården Myken.

1701 mt: Innerste Amund Olsen

Fornavn: Amund
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 35
Gård: Myggen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 mt: Sønn Hans Amundsen

Fornavn: Hans
Etternavn: Amundsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 4
Gård: Myggen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

71.00 1696 Tomas Jensen

1696 jb: Bruker (ene):Tomas Jensen

Navn: Thomas Jensen
Gård: Myggen
Løpenr: 236
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

70.00 1668 Nils Hågensen

1668 sk: Bruker (1 av 2) Nils Haagensen

Fornavn: Niels
Etternavn: Hogensen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Myggen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

71.00 1668 (1 av 2): Anders Wilhelmsen

1668 sk: Anders Wilhelmsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Willemsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Myggen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

71.01 1647 Enchen

1646 Bruker (ene): Enchenn (enken)

M y c h e n z 1/2 w .
Enchenn 1/2 w .
1 1/2 ort .
Kongen bygger.