Gård Kila (61)

Jekthågmoen

Hovedsiden

PLASS som senere ble matrikuleret og gitt bnr 26 BRENDÅSMO.

Omtale

Det var husmannsplass under bruk nr 2 av gården Kila. Her var bosatt familier gjennom noen år. Plassen ble senere delt i to og begge deler ble matrikulert og solgt. Bnr 25 Bakken og Bnr 26 Brendåsmo.

61.02 plass 1900 Nils Peder Knudsen Hagevik

61.02 plass Kristen Øverbø, og Maren Abrahamsdtr

1898

Maren Abrahamsdtr dør

Kirkeboka for Rødøy – døde:
Maren Abrahamsdtr, fattiglem, husmannsenke, født 1814 Meløy (Glommen?), død Kila hos sønnen Peter 08.01.1898. Gravlagt 12.1.1898. Jordfestet 24.9.1899.

1875 FT

Husmann - Kristen Øvrebø

001 01 Kristen Øverbø 1810 Lysters Pr. hf g Husmd. Tømmermd. b
002 01 Maren Abrahamsdatter 1814 Melø Sogn Kone g b
003 01 Adolf Edevaldsen 1867 Melø Sogn Fostersøn b
004 02 Peter Kristensen 1853 Melø Sogn s, hf g Inderst, Fisker b
005 02 Julianna Kristensdatter 1852 Rødø Sogn Kone g b
006 02 Konstanse Petersdatter 1875 Rødø Sogn d b

Utsæd/husdyr:

Kristen Øverbø
Utsæd: by1/2 po2
Husdyr: ku2 få12 gj7

1865

Bruker av gården Breivik

Kristen er her på Breivik, leilending under handelsmann Olaus Jæger. Han overtar bruket etter at Kristoffer Bertelsen døde året før.

Nb: I 1865 er Kristen nevnt under bruk 118A (bnr.1), men er sannsynlig ombyttet med John Jonsen, den selveiende gårdbruker på 118B.

1853

Bosatt Ørnes i Meløy

Da sønnen Petter fødes 1853, er han bosatt som innerste på Ørnes i Meløy.

EKTEFELLE og BARN:

1845

Ektefelle: Maren Abrahamsdtr

Kristen var gift 1845 med Maren Abrahamsdtr f. 1814 i Meløy.

1838

Mer om MAREN

Maren var 1838 tjenestejente på prestegården på Rødøya. Hun fikk datteren Kaspara Johanne Kristine Pedersdtr f. 19.april 1839 på gården Selvågen. Barnefar i kirkeboka var drengen Peder Andersen. Ifølge familietradisjon er det imidlertid sognepresten Ingier som skal være den biologiske far (Døde på Prestegården 20.08.1839 af slag forened med blodstyrtning.)

1839

Kirkebokens oppgitte barnefar dør

Drengen Peder Andersen druknet på havet 30 år gammel, 18.9.1839 sammen med en annen. Han ble funnet og gravlagt. Peders bosted var da Våga. Kaspara ble gift med David Johan Olsen(1836-1929) og er nærmere omtalt under plassen Vasdal øvre.