Gård Vernes Nordre (50) hjemler - fra bnr 7

Hjemler fra bnr 7

2007

Bnr 11

Gnr 50, bnr 11 er solgt for kr 150.000 fra Magnus Andreas Jensen til Andreas Dieter Schulze-Clauss (09.08.2007).

2007

Bnr 17

Gnr 60, bnr 17 er solgt for kr 100 fra Magnus Andreas jensen til Reidar Leander Jensen (09.08.2007).