Gård Storselsøy (02) bnr 1

02.01 2009 Ronny Mathisen

2009

Eier: Ronny Mathisen

Gnr 2, bnr 1 er solgt for kr 200.000 fra Birger Mathisen til Ronny Mathisen (26.02.2009).