Gård Gjerøy søndre (77) bruk 4 og 5

Til hovedsiden

Under her:
Bruk nr 4 Øyen
Bruk nr 5 Selsøyvolden

77.04 ØYEN

Omtale

77.04 Valborg Widsteen Jakobsen

2004: Eier

Jordboka. Hjemmel fra den 17.9.2004. (f.1950).

77.04 Ivar Mathias Johansen

Omtale:

Ivar Mathias Johansen 13. juli 1914 – 3. desember 1983
gift med Bjørg Valborg Elisabeth Widsten 5. oktober 1919 – 7. august 2004
Ivar hadde kjøpt en gård i Indre Rengen, men overtok Øyen da faren døde
Ivar og Bjørg hadde datteren Valborg som bor i Bodø. Hun har i dag (2014) hjemmelen til Øyen.

77.04 Johannes Kornelius Johansen

1956 utskilt eiendom

Jordboka: Utskilt her fra den 8.6.1956 bnr 27.

1950: Eier og bruker - Johannes Kornelius Johansen

Skyld av 31 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Omtale;

Johannes Kornelius Johansen f 26. desember 1879 – 28. juli 1965. Også kalt Johannes Gjærø.
Gift 20. mai 1914 med Magda Sofie Monsen fra Øvergården (28. februar 1893 – 15. desember 1875)
Johannes kjøpte en liten tømmerstue for riving og førte den til Øyen hvor den står den dag i dag. Den er ikke stor, men her vokste det opp en barneflokk på hele 9 barn pluss et par barnebarn. Det var trangt, men det var koselig, og Øyen folket var kjent for sitt gode humør. Med tiden kom nystua opp.
Barna var:
Ivar Mahias Johansen – neste bruker
Sigrid Kristine Johansen 9. mai 1918 – 16. februar 1997
Ragnhild Johansen 21. februar 1918 – mars 1987
Margrethe Johansen 7. februar 1921
Torbjørg Synnøve Johansen 15. januar 1923 -17. januar 1997
Liv Johanna Johansen 12. januar 1925 – 20. januar 1984
Johan Kristian Johansen 9. mai 1927 -
Anna Jensine Johansen 7. 1930 – 13. desember 1997
Johannes Benjamin Johansen 24. februar 1932 – 3. januar 2003

77.04 Ivar Mathias Johansen

Ivar Mathias Johansen

Ivar Mathias Johansen f 22. oktober 1876 på Selsøyvollen og døde 4. januar 1904 i Øyen. Han var ugift, ble bare 28 år
Skjøte til Johannes Johansen tinglyst 8. januar 1912 (Overdragelse av arv). Johannes var Ivars bror

1902 Skjøte

Skjøte fra Lars L. Losvik til Ivar Johansen for 1000 kr tinglyst 25. september 1902

77.04 Lars larsen Losvik

Omtale

Skjøte fra Ingeborg Nilsdatter (enken etter Martinus Svenning) til Lars L Losvik for 800, kr tinglyst 16. juli 1900
Skjøte fra Lars L. Losvik til Ivar Johansen for 1000 kr tinglyst 25. september 1902
Losvik ble ikke boende lenge i Øyen, om de bodde der i det hele tatt. De kjøpte som kjent en del av Gjerøyhamn og ble boende der.

77.04 Mortinus Andreas Johansen Svenning

Mortinus Andreas Johansen Svenning

Skjøte fra Daniel Abelsen til Mortinus Johansen Svenning for 1300, kr tinglyst 15. januar 1882
Mortinus Andreas Klæboe Johansen Svenning f 12 juli 1828 på Selsøyvika død 4. april 1897 i Øyen. Han var av god gammel rødøyslekt ,var gift med Ingeborg Anna Nilsdatter fra Bardal i Nesna. Før han kom til Øyen hadde han vært husmann på Svenningen. Nå ble han selveier og sin egen herre. For Mortinus og Ingeborg var husene store nok, for de var barnløse. Ingeborg var født i 1825 og ble hele 86 år gammel. Hun solgte til Losvik.

1886

Matrikkel

4 141d Øien Martinus Johansen 0-31 0-0-10-10

Ektefelle: Ingeborg Nilsdtr

Omtale:

Skjøte fra Ingeborg Nilsdatter (enken etter Martinus Svenning) til Lars L Losvik for 800, kr tinglyst 16. juli 1900
Skjøte fra Lars L. Losvik til Ivar Johansen for 1000 kr tinglyst 25. september 1902
Losvik ble ikke boende lenge i Øyen, om de bodde der i det hele tatt. De kjøpte som kjent en del av Gjerøyhamn og ble boende der.

77.04

Omtale

Daniel Johan Christian Abelsen 7. september 1842 – Storjord Holandsfjord i Meløy
Gift 26. oktober 1868 med Ellerine Johanna Nilsdatter f 8. mai 1845 i Einvika, Rødøy
Daniel og Ellerine fikk 6 barn i Øyen. Først på 1880 tallet flyttet de til Storjorden, Holandsfjorden i Meløy. Den første rydningsmannen på den gården var ranværingen Jens Nicolai Jensen som, etter at han hadde slitt seg ut, flyttet til Nord-Gjerøy. Jens N. Jensen var svoger til den store Ole Jæger på Selsøyvik og ble husmann under ham på Nordgjerøy. Han er stamfaren til folket i Sandvika, både Åkre og Lorentsen. Tilbake til Daniel. Han og Ellerine fikk 4 barn til på Storjorden. I Meløy Bygdebok heter det: «I Daniels tid var det livlig oppe på Storjord. Aldri verken før eller senere har det vært så mye folk på gården. I alt var det 16 mennesker.» Gammel-gammelstua i Øyen ble for lita for denne store familie. Av deres etterkomere er f. Eks. Bjarne Peder Kilvik som i en årrekke var rektor på Enga Skole og som til slutt ble skolesjef i Meløy.

1900 FT

Daniel Johan Kristian Abelsen

Bosatt Meløy
FOLKETELLINGA 1900: Daniel er år bosatt som selveiende gårdbruker på gården Storjorden 20-5 i Meløy kommune. Han bor der med kona og datteren Johanna som også er født i Rødøy 1876. Siden familie flytta til Meløy er tilkommet av barn: Elen f.1878, Nils f.1885, Olaf f.1891 og Edvarda f.1893.

1875 FT

Eier og bruker - Daniel Johan Kristian Abelsen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Daniel Abelsen 1840 Rødø S. og Pr. hf g Gaardbr. og Selveier, Fisker b
002 01 Ellerine Nilsdatter 1845 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Albertine Danielsdatter 1870 Rødø S. og Pr. d b
004 01 Dine Danielsdatter 1871 Rødø S. og Pr. d b
005 01 Olea Danielsdatter 1873 Rødø S. og Pr. d b
006 01 Elisabeth Olsdatter 1807 Rødø S. og Pr. Moder til No. 1 e Forsørges af No. 1 Sønn b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: bl1/4 po3
Husdyr: ku2 få7

Skjøte:

Øyen Gnr 77, bnr 4
Fradelt Øvergården. Skjøte fra Lensmann Pleym til Daniel Abelsen 1871. Dette var en del av oppgjøret etter Abel Danielsens konkursbo.
Gården hadde i 1875 2 kyr, 7 sauer, 1/4 tønne blandkorn og 3 tønner potet

1871 Matrikulert bruk

17.10.1871 formelt utskilt som eget bruk - fra bnr 1.

Hvor fra

Født den 7.9.1842 som sønn av Abel Kristian Danielsen og Elisabeth Lucia Opdal Olsdtr.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ellerine Nilsdtr

1875: 002 01 Ellerine Nilsdatter 1845 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b

Viet 1668

KIRKEBOKA EKTESKAP 1868-08: 25.oktober. Ungkar Daniel Johan Christian Abelsen (26), Gjerø, sønn av Abel Danielen. Pige Ellerine Johanna Nilsdatter (23 1/2), Endvik, datter av Nils Johannesen.

1881

Abel Andreas Olai Abelsen

Født den 15.2.1881 på Gjerøy Søndre 77.04.
Han havna til slutt på gården Tjong Øvre 60-13) Havnbakken og har stor etterslekt der.

1876

Datter: Johanna Danielsdtr

Johanna er år 1900 bosatt som 24 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Storjorden 20-5 i Meløy kommune. Hun arbeider med husgjerning og kreaturstell.

1873 ca

Datter: Olea Danielsdtr

005 01 Olea Danielsdatter 1873 Rødø S. og Pr. d b

1871 ca

Datter: Dine Danielsdtr

1875: 004 01 Dine Danielsdatter 1871 Rødø S. og Pr. d b

1870

Datter: Albertine Danielsdtr

1875: 003 01 Albertine Danielsdatter 1870 Rødø S. og Pr. d b

Mer om Albertine

Albertine er år 1900 bosatt som fiskerkone på gården Storjorden 20-5 i Meløy kommune. Hun bor der med mann og deres 5 barn født i Meløy åra 1891-1900.

og litt mer

BOK: PER ANDERSEN SLEKTA:
"I 1828 ble Rendalsvikgåden delt i to like store parter og Hans Jensen (gift med Martha Nielsdtr) bosatte seg på rydningsplassen Slettnes. En av deres sønner, Jens Peder (gift med Nicoline Hansdtr) bosatte seg senere i Tømmervik, og deres datter Pernille Hansdtr (gift med Petter Andersen, Sommerseth, bosatte seg i Våga. Deres sønn Evert Berteus (gift med Albertine Abelsen, Gjerøy) kjøpte gården Storjord og bosatte seg der.".

ANDRE:

1807

Gårdbrukerens mor: Elisabeth Olsdtr

1875: 006 01 Elisabeth Olsdatter 1807 Rødø S. og Pr. Moder til No. 1 e Forsørges af No. 1 Sønn b

77.04

1875

Fisker - Daniel Olsen

FOLKETELLINGEN 1875:
007 02 Daniel Olsen 1852 Rødø S. og Pr. Logerende g Fiskeri og Dagarbeide b
008 02 Inger Jensdatter 1850 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
009 02 Anne Danielsdatter 1874 Rødø S. og Pr. d b

Hvor fra

Født den 3.6.1852 på Rødøy (74-06) Greindvær vestre. Sønn av Ole Hansen og Anna Pedersdtr. Lenke.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Inger Jensdtr

1875: 008 02 Inger Jensdatter 1850 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b

1874 ca

Datter: Anne Danielsdtr

1875: 009 02 Anne Danielsdatter 1874 Rødø S. og Pr. d b

77.05 SELSØYVOLDEN

Omtale

Ifølge jordboka er denne eiendommen utskilt fra bnr 1 den 9.9.1873.

77.05 Øren/Monsen

Eier: Jorun Øren og Stig-Harald Monsen

Jordboka: Hjemmel fra den 15.1.2004.

77.05 Sverre Monsen

Eier: Sverre Monsen

Da Olaf var død, solgte Anna jorden tilbake til Øvergården og husene til Sverre Monsen fra Øvergården. Så nå er Selsøyvolden borte som bruk.

Utskilt fra dette bruk

Jordboka. Utskilt herfra den 29.11.1995 bnr 27.

77.05

Eier: Olav Lund Selsøyvold

Olaf Lund Selsøyvold 10. juni 1922 – 6. mai 1988
Gift med Anna Kristine Kristoffersen 18. januar 1930 på Buøya d 7. oktober 2007 i Mo i Rana
De hadde ingen barn. Da Olaf var død, solgte Anna jorden tilbake til Øvergården og husene til Sverre Monsen fra Øvergården. Så nå er Selsøyvolden borte som bruk.

77.05

1950: Eier og bruker - Jens Johannesen

Skyld av 33 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Omtale:

Jens Johannesen kjøpte Selsøyvolden
Skjøte fra Fr. Theting til Jens Johannesen for 600, kr datert 1. desember 1900
Jens Martin Johansen 15. mai 1874 - 11. november 1942
Han var gift 22. desember 1918 med Iverine Olava Anna Iversdatter fra Svenningen (16. februar 1887 – 4. juni 1963)
De hadde barna
Torleif Selsøyvold 29. desember 1917 – 30. april 1977 var ugift
Einar Johan Selsøyvoll 14. februar 1920 -gift 4 barn
Olaf Lund Selsøyvold – neste bruker
Jens Ingvard Selsøyvold 24. januar 1926 – 9. mars 2012 – gift i Rangsund 5 barn
Olaf Lund Selsøyvold 10. juni 1922 – 6. mai 1988
Gift med Anna Kristine Kristoffersen 18. januar 1930 på Buøya d 7. oktober 2007 i Mo i Rana
De hadde ingen barn. Da Olaf var død, solgte Anna jorden tilbake til Øvergården og husene til Sverre Monsen fra Øvergården. Så nå er Selsøyvolden borte som bruk.

77.05

1900 FT: Losjerende - Lorentse Kristine Theting

Født 27.5.1825 på gården Flatøy, bnr 1, datter av Kristoffer Garmann Theting og Beret Maria Pedersdtr.

1875 FT: Bosatt på bnr 1

Eier - Fredrik Theting
Bruget er solgt fra Matr. No. 141a, men ikke særsk

Omtale:

Selsøyvolden Gnr 77, bnr. 5
Skjøte fra Lensmann Pleym til Fredrik Theting for 100 spd tinglyst 2. januar 1874
Fredrik Christian Christophersen Theting 22. april 1839 – 21. september 1905
Han var fra Flatøya, og hans farfar Lauritz Christian Theting var 1808 – 1822 sogneprest i Rødøy.
Han var landmålingsassistent og bodde ikke lenge på Selsøyvollen.
Han bodde der i 1865, da som «logerende» hos enken Elisabeth Olsdatter den tidligere gårdskona i Øvergården, men det var ikke gårdsdrift da. 1875 har han fått sin søster Lorenze Theting til heimstyrer, hun var også enke og bodde på Selsøyvolden resten av sitt liv. Det var heller ikke nevneverdig gårdsdrift da. De hadde en sau. Men Fredrik Theting flyttet til Fauske, giftet seg og fikk 3 barn.
Han solgte til Jens Johansen, en bror til den Ivar som kjøpte Øyen. Men familien flyttet til Selsøyvolden allerede i 1876, for Ivar er født der. Så det var egentlig Jens sin far som flyttet til Selsøyyvolden

77.05

Bruker: Johan Iversen

1886

Matrikkel

5 141e Selsøvolden Johan Iversen 0-33 0-0-11-11

1873 Matrikulert som bruk

Utskilt fra bnr 1 i lensmann Pleym sin tid der - den 9.9.1873.

Omtale:

Johan Jacob Iversen f 5. april 1838 på Kjerringhalsen i Hemnes døde 31. oktober 1898 på Selsøyvold. Han var gift 6. mai 1872 med Lorentse Jacobi Jensdatter f 2. april 1840 i Juvika, Hemnes og døde på Selsøyvold 26. september 1911. Han må ha vært leilending under Fredrik Theting.
Barn
Jens Martin Johansen 15. mai 1874 på Havnøya, Rødøy - neste bruker
Ivar Mathias Johansen 22. oktober 1876 – 4. januar 1904 (Øyen)
Johannes Kornelius Johansen 26. desember 1879 – 28. juli 1965 (Øyen)
Anna Karoline Johansdatter 4. desember – 8 september 1958 (Svenningen)