Gård Gjerøy søndre (77) bruk 4 og 5

Til hovedsiden

Under her:
Bruk nr 4 Øyen
Bruk nr 5 Selsøyvolden

77.04 ØYEN

Omtale

77.04

1850

Eier og bruker - Johannes Johansen

Skyld av 31 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

77.04

Martinus Johansen

1886

Matrikkel

4 141d Øien Martinus Johansen 0-31 0-0-10-10

77.04

1900 FT

Daniel Johan Kristian Abelsen

Bosatt Meløy
FOLKETELLINGA 1900: Daniel er år bosatt som selveiende gårdbruker på gården Storjorden 20-5 i Meløy kommune. Han bor der med kona og datteren Johanna som også er født i Rødøy 1876. Siden familie flytta til Meløy er tilkommet av barn: Elen f.1878, Nils f.1885, Olaf f.1891 og Edvarda f.1893.

1875 FT

Eier og bruker - Daniel Johan Kristian Abelsen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Daniel Abelsen 1840 Rødø S. og Pr. hf g Gaardbr. og Selveier, Fisker b
002 01 Ellerine Nilsdatter 1845 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Albertine Danielsdatter 1870 Rødø S. og Pr. d b
004 01 Dine Danielsdatter 1871 Rødø S. og Pr. d b
005 01 Olea Danielsdatter 1873 Rødø S. og Pr. d b
006 01 Elisabeth Olsdatter 1807 Rødø S. og Pr. Moder til No. 1 e Forsørges af No. 1 Sønn b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: bl1/4 po3
Husdyr: ku2 få7

Hvor fra

Født den 7.9.1842 som sønn av Abel Kristian Danielsen og Elisabeth Lucia Opdal Olsdtr.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ellerine Nilsdtr

1875: 002 01 Ellerine Nilsdatter 1845 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b

Viet 1668

KIRKEBOKA EKTESKAP 1868-08: 25.oktober. Ungkar Daniel Johan Christian Abelsen (26), Gjerø, sønn av Abel Danielen. Pige Ellerine Johanna Nilsdatter (23 1/2), Endvik, datter av Nils Johannesen.

1881

Abel Andreas Olai Abelsen

Født den 15.2.1881 på Gjerøy Søndre 77.04.
Han havna til slutt på gården Tjong Øvre 60-13) Havnbakken og har stor etterslekt der.

1876

Datter: Johanna Danielsdtr

Johanna er år 1900 bosatt som 24 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Storjorden 20-5 i Meløy kommune. Hun arbeider med husgjerning og kreaturstell.

1873 ca

Datter: Olea Danielsdtr

005 01 Olea Danielsdatter 1873 Rødø S. og Pr. d b

1871 ca

Datter: Dine Danielsdtr

1875: 004 01 Dine Danielsdatter 1871 Rødø S. og Pr. d b

1870

Datter: Albertine Danielsdtr

1875: 003 01 Albertine Danielsdatter 1870 Rødø S. og Pr. d b

Mer om Albertine

Albertine er år 1900 bosatt som fiskerkone på gården Storjorden 20-5 i Meløy kommune. Hun bor der med mann og deres 5 barn født i Meløy åra 1891-1900.

og litt mer

BOK: PER ANDERSEN SLEKTA:
"I 1828 ble Rendalsvikgåden delt i to like store parter og Hans Jensen (gift med Martha Nielsdtr) bosatte seg på rydningsplassen Slettnes. En av deres sønner, Jens Peder (gift med Nicoline Hansdtr) bosatte seg senere i Tømmervik, og deres datter Pernille Hansdtr (gift med Petter Andersen, Sommerseth, bosatte seg i Våga. Deres sønn Evert Berteus (gift med Albertine Abelsen, Gjerøy) kjøpte gården Storjord og bosatte seg der.".

ANDRE:

1807

Gårdbrukerens mor: Elisabeth Olsdtr

1875: 006 01 Elisabeth Olsdatter 1807 Rødø S. og Pr. Moder til No. 1 e Forsørges af No. 1 Sønn b

77.04

1875

Fisker - Daniel Olsen

FOLKETELLINGEN 1875:
007 02 Daniel Olsen 1852 Rødø S. og Pr. Logerende g Fiskeri og Dagarbeide b
008 02 Inger Jensdatter 1850 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
009 02 Anne Danielsdatter 1874 Rødø S. og Pr. d b

Hvor fra

Født den 3.6.1852 på Rødøy (74-06) Greindvær vestre. Sønn av Ole Hansen og Anna Pedersdtr. Lenke.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Inger Jensdtr

1875: 008 02 Inger Jensdatter 1850 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b

1874 ca

Datter: Anne Danielsdtr

1875: 009 02 Anne Danielsdatter 1874 Rødø S. og Pr. d b

77.05 SELSØYVOLDEN

Omtale

77.05

1950

Eier og bruker - Jens Johannesen

Skyld av 33 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

77.05

1900 FT

Losjerende - Lorentse Kristine Theting

Født 27.5.1825 på gården Flatøy, bnr 1, datter av Kristoffer Garmann Theting og Beret Maria Pedersdtr.

1875 FT

Bosatt på bnr 1

Eier - Fredrik Theting
Bruget er solgt fra Matr. No. 141a, men ikke særsk

77.05

Bruker: Johan Iversen

1886

Matrikkel

5 141e Selsøvolden Johan Iversen 0-33 0-0-11-11