Gård Gjerøy Søndre (77) bnr 10 -12

77.10 NAUSTVOLL

1950

Eier: Rødøy Frimenighet

Skyld av 9 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1894

Utskilt fra bnr 2

Skyldsetting 18.1.1894, tinglyst den 6. juni 1895.

77.11 SJØVOLDEN

Eier: Oddvar Jensen

Skyld av 9 øre

Eier og bruker: Alf Jensen

Skyld av 9 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1938

77.12 SOLBAKKEN

1950

Eier: Rødøy frimenighet

Skyld av 7 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1919

Skyldsatt

Skylddeling av Solbakken - fra bnr 2 - skjedde 16.mai, tinglyst 14. juni 1919.