Gård Gjerøy søndre (77.01) A

77.01 GJERØY SØNDRE

Omtale

Bruk nr 1 fra Monsen-familien blir eiere og brukere her.

77.01 1950

1950

Eier og bruker: Sverre Monsen

Skyld av 1 mark og 82 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

I slotta på bruket

© FFR. RLA nr (3609).

77.01 1910

1910 FT

Eier og bruker: Saras Martinus Johan Monsen

1910 FOLKETELLINGEN
16.04.1859 Saras Monssen, gårdbruker og fisker
03.09.1865 Kristine Lorentsdatter, gårdbrukerkone
07.02.1891 Hanna Sarasdatter, datter
28.02.1893 Magda Sarasdatter, datter
01.08.1895 Klara Sarasdatter, datter
12.10.1897 Trygve Sarassen, sønn
27.01.1900 Sverre Sarassen, sønn
23.09.1901 Laura Sarasdatter, datter
23.06.1903 Sara Sarasdatter, datter
23.06.1903 Ebba Sarasdatter, datter
19.01.1905 Olga Sarasdatter, datter
03.05.1906 Alida Sarasdatter, datter
Samtlige er nevnt født i Rødøy, mens det i tellinga 1900 er opplyst at barn Magda er født i Nesna.
Merknad fra innskriver: Alle barna brukte "MONSEN" som etternavn

1904

Kjøper bruk nr 1

Skjøte fra lensmann G. J. Pleym til Saras Martinus Johan Monsen for kr 1350, datert 27. tinglyst 29. september 1904.

1900 FT

Bruker (Leilendinng): Saras Martinus Johan Monsen

FOLKETELLING 1900

Saras Monsen (1850) - selveier, gårdbruker og fisker
Kristine Lorentsdatter (1865), gårdbrukerkone
Hanna Sarasdatter (1891) datter
Magda Sarasdatter (1893) datter, født Nesna.
Klara Sarasdatter (1895) datter
Trygved Sarassen (1897) sønn
Sverre Sarassen (27.01.1900).
Merknad fra innskriveren: Alle barna tok navn "MONSEN".

1894/1905

Utsteder kaarbrev

Kaarbrev fra Saras Monsen og Samuel Olsen til enken Karen Eliasdtr, datert 5. mai 1894, tinglyst først den 7. juni 1905.

EKTEFELLE og BARN:

1913

Panteutlegg i skifte

Panteutlegg på skifte etter Kristine Lorentsdtr, datert 26.6., tinglyst 1. juli 1913.

Ektefelle: Kristine Ovedia Meier Lorentsdtr

Født den 3.9.1865.
1910: 03.09.1865 Kristine Lorentsdatter, gårdbrukerkone
1900: Kristine Lorentsdatter (1865), gårdbrukerkone

Kristine - hvor fra

Hun var datter av Lorents Martinus Tidemann Petersen og Hanna Maria Kristensdtr. Født Telnes. Lenke.

1906

Datter: Alida Monsen

Født den 3.5.1906.
1910: 03.05.1906 Alida Sarasdatter, datter

1905

Datter: Olga Monsen

Født den 19.1.1905
1910: 19.01.1905 Olga Sarasdatter, datter

1903

Datter: Ebba Monsen

Født 21.6.1903 (Tvilling).
1910: 23.06.1903 Ebba Sarasdatter, datter

1903

Datter: Sara Monsen

Født den 23.6.1903 (Tvilling)
1910: 23.06.1903 Sara Sarasdatter, datter

1901

Datter: Laura Kristofa Monsen

Født her den 23.9.1901. Døpt kirken 17.6.1889.
1910: 23.09.1901 Laura Sarasdatter, datter

1900

Sønn: Sverre Monsen

Født her den 27.1.1900
1910: 27.01.1900 Sverre Sarassen, sønn
1900: Sverre Sarassen (27.01.1900)

1897

Sønn: Trygve Monsen

Født den 12.10.1897.
1910: 12.10.1897 Trygve Sarassen, sønn
1900: Trygve Sarassen (1897) sønn

1895

Datter: Klara Sofie Monsen, g. Havnø

Født den 1.8.1895.
1910: 01.08.1895 Klara Sarasdatter, datter
1900: Klara Sarasdatter (1895) datter

Mer om Klara

Klara ble gift med Edvard Jensen Havnø og bodde etter det på Havnøy, Lenke dit.

1894

Sønn: Fredrik Vinter Monsen

Født den 1.7.1894. Død?

1893

Datter: Magda Sofie Monsen

Født den 28.2.1893.
1910: 28.02.1893 Magda Sarasdatter, datter
1900: Magda Sarasdatter (1893) datter, født Nesna.

Mer om Magda:

Magda vle gift med Johannes Kornelius Gjerø f. 26.12.1879. Døde på Gjerøy søndre den 28.7.1965.

1891

Datter: Hanna Leonora Monsen, g. Lorentsen

Født den 7.2.1891. Døpt Rødøy kirke 7.2.1891.
1910: 07.02.1891 Hanna Sarasdatter, datter
1900: Hanna Sarasdatter (1891) datter

Viet

Hanna ble gift med Jens Lorentzen på Gjerøy Nordre (77-14). Lenke.