Rødøy prestegård (74-01) 1822 - 1858

Hovedsiden

1831-1858 Caspar Hansen

Prestene etter

Prestene før

1831-1858 sogneprest Caspar Hansen

Omtale

Caspar Hansen, f. 29. juli 1808, en sønn av tollbetjent Jacob Hansen i Christiania. Han tok eksamen artium året 1827, eksamen philos. 1828 teolog eksamen. Sommeren 1831 ble han utnevnt til personal kapellan til Aal i Hallingdal de 20. august 1831. utnevnt som sogneprest til Rødø 1839 og til Jølster i Søndfjord 22.mars 1858.

Var to ganger gift: 1. gang med Inger Margrete, en datter av sogneprest Strøm i Aal. 2. gang gift med Andrea Amalie Holst, datter av kjøpmann Johannes Holst på Kongsberg.

Presten Caspar Hansen døde i 1886 i Kristiania.