Gård Tjong Øvre (60)

Bnr 02 B

Til hovedsiden

Nedenfor her:
Elvinus Andreas Benjaminsen
Benjamin Danielsen

Til A -siden

Brukere før

60 02 1950 Elvinius Andreas Benjaminsen

1973 Kanutha dør

Døde den 27.05.1973 og gravlagt Tjongsfjord nye gravgård.

1962 Elvinus dør

Døde den 17.11.1962 og gravlagt Tjongsfjord nye gravgård.

1950 Eier og bruker - Elvinus Andreas Benjaminsen

Skyld av 98 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen (60 02 0035 Tjong Øvre)

001 Elvinus Andreas Benjaminsen 01 1879-07-21 Rødø - hp g Jordbruk S
002 Gurine Kanutte Pedersdatter 01 1886-04-02 Rødø - hu g Husmor
003 Aslaug Haagensen 01 1904-04-02 Meløy - tj ug Tjenestepike uten fast løn, arbeide i hus og fjøs som det behøres
004 Elenanna Tingstad 01 1849-12-24 Frol (Levanger) - Føderaadskone (moder) e Føderaad, enke efter gaardsbruker
005 Anton Johan Larsen 01 1877-10-16 Rødø - l g Skomaker, hjemmearbeide fra naboene
006 Lina Kristofa Larsen 01 1891-04-29 Beiaren Nordl. - hu, l g Husmor
007 Kaare Berg Larsen 01 1917-06-24 Bodin - s ug Pf
008 Peder Olai Hagen Johansen 01 1875-05-29 Rødø - !! g Fiskeri med smaabaat fra hjemmet

1910 FT: Bosatt hos foreldrene som gift

1910: 003 01 Elvinus Benjaminsen 1879 Rødøy herred* S ug Fisker og gårdmandssøn b

EKTEFELLE:

Ektefelle: Kanutha Pedersdtr

Født 2.4.1877.
1910: 004 02 Kanutte Pedersdatter 02.04.1877 Rødøy hm g Gaardmandskone b

60 02 1914 Benjamin Danielsen

1914 Benjamin dør

Døde på gården Tjong Øvre bnr 2 den 27.3.1914. Gravlagt på Tjongsfjord gamle gravplass. Han var født den 10.02.1849.

1910 FT: Eier og bruker - Benjamin Danielsen

FOLKETELLIINGEN 1910:
001 01 Benjamen Danielsen 12.02.1849 Rødøy hf g Gaardbruger, selveier, fisker b
002 01 Anna Nikolaisdatter 22.12.1849 Levanger hm g Gaardmandskone b
003 02 Elvinus Benjamensen 31.07.1879 Rødøy hf g Fisker og gaardbr. b
004 02 Kanutte Pedersdatter 02.04.1877 Rødøy hm g Gaardmandskone b
005 02 Elfrida Pedersdatter 1900??.01.26 Vefsen ug Skolepige, Fors. husmand med jord mt
006 03 Nils Benjamensen 06.06.1881 Rødøy hf g Snedker-arbeider f
007 03 Kristine Andersdatter 29.05.1881 Rødøy hm g Husholdning b
008 03 Alfhild Nilsdatter 20.04.1906 Rødøy d ug Datter b
009 03 Elisabeth Nilsdatter 23.09.1907 Rødøy d ug Datter b
010 03 Levie Nilsdatter 20.05.1909 Rødøy d ug Datter b

1900 FT: Eier og bruker - Benjamin Danielsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Benjamin Danielsen 1849 Rødøy herred* Hf g Gårdbruger S og fisker b
002 01 Anna Nikolaidatter 1849 Lev. Landsogn NT Hm g Gårdmandskone b
003 01 Elvinus Benjaminsen 1879 Rødøy herred* S ug Fisker og gårdmandssøn b
004 01 Nils Benjaminsen 1881 Rødøy herred* S ug Snedker. som Dagarbeider b
005 01 Oleanna Johnsdatter 1819 Stjørdalen NT Bedstemor e Husstel b
006 01 Kanutte Pedersdatter 1877 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
007 01 Bergitte Larsdr. 1879 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
008 01 Inga Olausdatter 1887 Rødøy herred* Pleiedatter ug Pleiedatter b

1886 Matrikkel

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Elen ANNA Nikolaisdtr

Hun er oppgitt som født i Levanger Landssogn NT
1910: 002 01 Anna Nikolaisdatter 22.12.1849 Levanger hm g Gaardmandskone b
1900: 002 01 Anna Nikolaidatter 1849 Lev. Landsogn NT Hm g Gårdmandskone b

1881 Sønn: Nils Benjaminsen

OMTALES PÅ SENERE EGEN EIENDOM - ASPELUND 60-10:
1910:
006 03 Nils Benjamensen 06.06.1881 Rødøy hf g Snedker-arbeider f
007 03 Kristine Andersdatter 29.05.1881 Rødøy hm g Husholdning b
008 03 Alfhild Nilsdatter 20.04.1906 Rødøy d ug Datter b
009 03 Elisabeth Nilsdatter 23.09.1907 Rødøy d ug Datter b
010 03 Levie Nilsdatter 20.05.1909 Rødøy d ug Datter b
1900:
004 01 Nils Benjaminsen 1881 Rødøy herred* S ug Snedker. som Dagarbeider b

1879 Sønn: Elvinius Benjaminsen

Født den 31.7.1879.
1910: 003 02 Elvinus Benjamensen 31.07.1879 Rødøy hf g Fisker og gaardbr. b
1900: 003 01 Elvinus Benjaminsen 1879 Rødøy herred* S ug Fisker og gårdmandssøn b
NESTE BRUKER HER - SE FORAN.

ANDRE:

1910 FT: Skolepige: Elfrida Pedersdtr

1910: 005 02 Elfrida Pedersdatter 1900??.01.26 Vefsen ug Skolepige, Fors. husmand med jord mt

1900 FT: Tjenestepige: Kanutte Pedersdtr

1900: 006 01 Kanutte Pedersdatter 1877 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
Hun ble senere gift med Elvinius. Se foran her.

1900 FT: Tjenestepige: Bergitte Larsdtr

1900: 007 01 Bergitte Larsdr. 1879 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

1900 FT: Pleiedatter: Inga Olausdtr

1900: 008 01 Inga Olausdatter 1887 Rødøy herred* Pleiedatter ug Pleiedatter b

1900 FT: BESTEMOR: Oleanna Johnsdtr

005 01 Oleanna Johnsdatter 1819 Stjørdalen NT Bedstemor e Husstel b
Trolig mor til huskona her.