Gård Høyvåg

brukene 3 - 5

Hovedsiden

73.03 VESTRE HØYVÅG

73.03 1950 Lorents Lorentsen

1950 Eier: Lorents Lorentsen

Skyld 60 øre.
Kilde: Matrikkelutkastet av 1950.

1939 Auksjonsskjøte

Tvangsauksjon på bnr 73 nr 3 forlangt av Bolig og småbrukerbanken. Saksøkt var Lorents Lorensten. Auksjonsgrunnlag var pantobligasjon av 8/2, tinglyst den 26/4 1919. Skjøte utstede til den tidligere eier som er født 6.6.1872.

1920 folketellingen (73 03 0010 Vestre Høyvåg)

001 Lornts Andreas Lorntsen 01 1872-06-06 Rødøy - hp g Driver fiske paa motorbåt
002 Gurine Johanna Andreassen 01 1884-07-05 Rødøy - hu g Husmor
003 Gunnar Lorentsen 01 1906-04-19 Rødøy - s ug Pf
004 Gærda Lorentsen 01 1910-05-05 Rødøy - d ug Pf
005 Marrit Lorntsen 01 1912-03-03 Rødøy - d ug Pf
006 Alf Lorntsen 01 1914-04-21 Rødøy - s ug Pf
007 Olaf Lorntsen 01 1916-07-14 Rødøy - s ug Pf
008 Helge Lorntsen 01 1920-08-17 Rødøy - s ug Pf

1910 ft: Folketelling

Bosatt som fisker på Leirviknes under Flatøy.
005 02 Lornts Lorntsen 06.06.1872 Rødøy el hf g Fisker b

HVEM?

I folketellingen 1900 der det en person i Rødøy med dette navn, født 1872. Han er ugift fisker og bosatt på husmannsplassen Kilholm under gård Flatøy 72.02. Hans far er Lorents Olsen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Gurine Johanna Andreasdtr

1922 døpt: Datter Tora

1923.12P 10.09.1922 22.07.1923 Tora E grbr Lornts Lorntsen Høyvåg 1872
hustru Gurine Andreassen 1884

1920 døpt: Sønn Helge

1920.34G 17.08.1920 10.10.1920 Helge E grbr og fisker Lornts Andreas Lorntsen Høyvåg 1872
hust Gurine Johanna f: Andreasen 1885

1917 døpt: sønn Olaf

1917.30G 14.07.1917 21.10.1917 Olaf E fisker Lorents Lorentsen Høyvåg 1872
hust Gurine Andreasdatter 1885

1915 døpt: Sønn Alf

1915.21G 21.04.1915 05.09.1915 Alf E fisker Andreas Lorentsen Høyvåg 1872
hust Gurine Johanna 1884

1912 døpt: Datter Marit

1912.15P 03.03.1912 14.07.1912 Marit E Lorents Lorentsen Høyvåg 1872
hust Gurine Andreasdatter 1884

73.04 RISVIK

Omtale

SISTE EIERE

2017 Øystein Høyvåg

ANDEL av Gnr 73 bnr 4 er overdradd fra Paul Johan Langstrand til Øystein Høyvåg (09.11.2017).

2015 Eneeier ? - Øystein Høyvåg

3 andeler overdratt fra andre.

2015 Eier (andel) Hagar Juliane Mellum

ANDEL av gnr 73. bnr 4 er overdratt fra Hagar Juliane Mellum til Øystein Høyvåg (20,10,2015).

2015 Eier (andel) Solveig Anna Petrine Høyvåg

Andel av gnr 73, bnr 4 er overdratt fra Solveig Anna Petrine Høyvåg til Øystein Høyvåg (20.10.2015).

2015 Eier (andel) Eva Anette Jensen

ANDEL av gnr 73, bnr 4 er overdratt fra Eva Anette Jensen til Øystein Høyvåg (20.10.2015).

1950 Eier: Johan Langstrand

Skyld av 25 øre.
Kilde: Matrikkelutkastet av 1950.

1834 Kjøper bruket

Skjøte fra det kongelig norske regjerings Kyrke- og Undervisningsdepartement - til Johan Landstrand, for kr 1000, hvorav 333 er betalt. Datert 19. mai 1934. Skjøtet er over to tettskrivne sider med tekst.

1933 Skyldsettingforretning

Husmannsplass som blir skyldsatt med bnr 4 og navn Risvik. Det skjedde den 27. september, tinglyst den 21. oktober 1933.

Husmannsplass "RISVIK"

Husmann: Petter Kristian Zahl Tomassen Risvik

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peter Tomassen 14.06.1855 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Anna Johnsen 26.03.1875 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Harald Petersen 19.08.1891?? Rødøy s ug Fisker f
004 01 Olaf Petersen 16.11.1893?? Rødøy s ug Fisker b
005 01 Marie Petersdatter 03.05.1896 Rødøy d ug Datter b
006 01 Rangvald Petersen 13.07.1901 Rødøy s ug Søn b
007 01 Hansine Petersdatter 19.08.1909 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen

001 01 Peter Tersen 1881 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
homassen 1856 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand m J b
002 01 Hansine Olsdatter 1856 Berg i Senjen Tr Hm g Husmandskone b
003 01 Einar Pet004 01 Trygve Petersen 1885 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Elise Petersdatter 1887 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Kristine Petersdatter 1889 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Harald Petersen 1891 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Olaf Petersen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
009 01 Marie Petersdatter 1896 Rødøy herred* D ug Barn b

Skifte mor

Skifter i Rødøy:
Skifte 1875 på gården Myken etter Anne Larsdatter.
Døde 16.april 1874. Enke.
Barn: Peder Thomassen (19) sønn; Mygen.
Nils Thomassen (17). Saras Thomassen (12) Nordfjordnes. Lavine Thomasdatter (30) For tiden på gården Levang i Nesne.
Mortina Thomasdatter (24) Mygen.
Else Thomasdatter (22); Halland i Nesne.
Randine Thomasdatter (15) Mygen.
Verge for de umyndige Johan Arntsen Mygen.

Skifte far

Skifter i Rødøy:
Skifte 1870 på gården Myken etter Thomas Pedersen.
Ektefelle Anne Larsdatter.
Ingen andre navn er nevnt.

Hvor fra

Født 14.6.1855 på gården Myken.
FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 10 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Myken. Løpenr 135C.
Ved dåp av barn 1880 - bosatt på Selvågen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2) - Anna Jonsen

1910: 002 01 Anna Johnsen 26.03.1875 Rødøy hm g Husmandskone b

1919 Sønn: Ragnvald August Risvik

1919.19G 17.06.1919 10.08.1919
Ragnvald August E
fisker Peter Kristian Zal Thomasen 1856 Risvik
hust Anna Margrete Jansdat 1876

1917 Datter: Solveig Oliva

1917.6P 10.04.1917 11.06.1917
Solveig Oliva E fisker Petter Chr. Zahl Thomassen 1856 Risvik
hustru Anna Margrethe Johnsen 1876

1915 Datter: Alise Pauline

1915.10P 30.05.1915 18.07.1915 Alise Pauline E
hus Peter Kristian Zal Thomasen 1856 Risvik
hust Anna Johnsdatter 1877

1911 Datter: Helma Katrine

1911.36P 21.08.1911 10.09.1911 Helma Katrine E
fisk Peter Kristian Sal Thomasen 1856 Risvik
h Anna Johnsdatter 1876

1909 Datter: Hansine Petrine

1909.27P 19.08.1909 19.09.1909 Hansine Petrine E
fisker Peter Kristian Zahl Thomassen 1856 Risvik
h Anna Johnsdatter 1876

1905 Datter: Hansine Risvik

007 01 Hansine Petersdatter 19.08.1909 Rødøy d ug Datter b

Ektefelle (1): Hansine Elise Olsdtr

Hun er født ca 1856 Berg i Senjen.
1900: 002 01 Hansine Olsdatter 1856 Berg i Senjen Tr Hm g Husmandskone b

Mer om Hansine:

FOLKETELLINGA 1875:
Tjenstepike/underbudeie hos kirkesanger og lærer Michal Nilsen på gården Høyvåg 73-01.

1909 Datter: Hansine risvik

1909: 007 01 Hansine Petersdatter 19.08.1909 Rødøy d ug Datter b

1901 Sønn: Ragnvald August Risvik

Født her 13.7.1901. Døde 13.4.1918.
1910:006 01 Rangvald Petersen 13.07.1901 Rødøy s ug Søn b

Ragnvald omkom den 13.4.1918 ved fall over bord ved Otervær. Han ble 17 år gammel. Opgitt bosted Risvik. Ble ikke funnet.

1896 Datter: Marie Petrine Risvik

Født her 3.5.1896.
1910: 005 01 Marie Petersdatter 03.05.1896 Rødøy d ug Datter b
1900: 009 01 Marie Petersdatter 1896 Rødøy herred* D ug Barn b

1893 Sønn: Olaf Risvik

Født her 10.11.1893. Hjemmedøpt 29.12.1893. Døpt kirken 30.9.1894.
Død på Myken 28.11.1956?
Hos foreldrene:
1910: 004 01 Olaf Petersen 16.11.1893?? Rødøy s ug Fisker b
1900; 008 01 Olaf Petersen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

1891 Sønn: Harald Risvik

Født her 19.8.1891. Døpt kirken 18.11.
1910: 003 01 Harald Petersen 19.08.1891?? Rødøy s ug Fisker f
1900: 007 01 Harald Petersen 1891 Rødøy herred* S ug Barn b

1887 Datter: Petrine Elise Risvik (Elise)

Født her 16.3.1887. Hjemmedøpt 24.3.1887. Døpt kirken 10.7.1887.
1900: 005 01 Elise Petersdatter 1887 Rødøy herred* D ug Barn b

1910 er Elise bosatt i 1832 Hemnes, Hun kaller seg Elise Risvik og er født 16.3.1887. Hun er kokkepike hos soknepresten G. Kullerud på da var enkemann. Elise Lauritsen fra Rødøy er husholderske og hennes søster Anna Lauritsen er barnepike.

1885 Datter: Kristine Vilhelmine Risvik

Født her 16.3.1889. Døpt kirken 28.7.1889.
1900: 006 01 Kristine Petersdatter 1889 Rødøy herred* D ug Barn b

1883 Sønn: Elias Risvik

Født 27.09.1883- Hjemmedøpt.
1883.13G 15.11.1883 19.11.1883 ægtefødt barn Elias Petersen Risvik
27.9.1883 Kjertelsyge.

1881 Sønn: Einar Olai Petersen Risvik

Født den 19-9-1881. Døpt kirken
Bosatt hjemme ved tellingen 1900.
Omtalt med familie nedenfor. var bosatt som gift her og på Nordnesøy, men finnes 1910 bosatt Kristiania gift på nytt som enkemann og har fått en datter.

1880 Sønn: Einar Olai Risvik

Født 24.7.1880 på Rødøy (74-04) Selvåg. Død før 1881.

Ragnvald August Risvik

Foto lånt fra Rødøyløva historielag.

Ragnvald August Risvik ble født den 13.7.1919. Han ble oppkalt etter en eldre halvbror med samme navn som falt over bord fra båt ved Otervær i Rødøy og druknet den 13.4.1918.  De fant han ikke.  

Familien Einar Risvik

1910 ft: Bosatt Kristiania

FOLKETELLINGEN 1910 - Kristiania kjøpstad.
Bosatt: Nordenhovdate 9, vaaningshus. Bodde i 2dre etasje og hadde huslei på 23 kroner.
001 01 Einar Risvik 19.09.1881 Rødø hf g Snedkersvend b
002 01 Johanne Risvik 26.01.1881 Melø hm g b
003 01 Joseffa Risvik 13.06.1909 Kristiania d ug b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2):

1910 Kristiania: 002 01 Johanne Risvik 26.01.1881 Melø hm g b

Barn:

1910 Kristiania: 003 01 Joseffa Risvik 13.06.1909 Kristiania d ug b

1907 Petra døde av tæring

1907.6P 07.05.1907 14.05.1907 kone Petra Emilie Hansdatter Næsø Næsø
1883 Tæring.

1904 Viet (1) Petra Emilie Hansdtr

1904.18 11.11.1904 fisker Einar Olai Petersen Risvik Risvik1881
Petra Emilie Hansdatter Kjølvik 1883.
Datter av husmann Hans Jensen på gård Nordnesøy, plass Kjølvik (01.25).

1906 Sønn: Henry Pareli Risvik

1906.11G 28.04.1906 14.06.1906 Henry Pareli E fisker Einar Olai Petersen 1882 Risvik
Petra Emilie Hansen 1883

Døde

1906.7G 14.06.1906 17.06.1906 barn Henry Pareli Einarsen Næsø Risvik
28.4.1906 Mavetilfælde.

73.05 AUSTRE HØYVÅG

1950

Opplysningsvesenets fond

Skyld av 40 øre.
Kilde: Matrikkelutkastet av 1950.

DØPTE RISVIK

Kirkenr Født Døpt Hjemmedøpt Navn E/U Foreldres stand/yrke Foreldres fornavn Foreldres etternavn Foreldres fødselsår Foreldres bosted
1883.30G 27.09.1883   06.10.1883 Elias E husmand Peter Kristian Sal Tomassen 1856 Risvik
  Hansine Elise Olsdatter 1856  
[Db]
1887.24P 16.03.1887 10.07.1887 24.03.1887 Petrine Elise E husm Peter Zahl Tomassen 1854 Risvik
  Hansine Elise Olsdtr 1854  
1891.43G 19.08.1891 18.11.1891   Harald E   Peter Kristian Zahl Tommesen 1855 Risvik
  Hansine Elise Olsdatter 1855  
1897.21P 03.05.1896 28.11.1897 29.12.1896 Marie Petrine E husmand Peter Kristian Zahl Tommesen 1856 Risvik
  Hansine Elise Olsen 1856  
1906.11G 28.04.1906   14.06.1906 Henry Pareli E fisker Einar Olai Petersen 1882 Risvik
  Petra Emilie Hansen 1883  
[Db]
1909.27P 19.08.1909 19.09.1909   Hansine Petrine E fisker Peter Kristian Zahl Thomassen 1856 Risvik
h Anna Johnsdatter 1876  
1911.36P 21.08.1911 10.09.1911   Helma Katrine E fisk Peter Kristian Sal Thomasen 1856 Risvik
h Anna Johnsdatter 1876  
1915.10P 30.05.1915 18.07.1915   Alise Pauline E hus Peter Kristian Zal Thomasen 1856 Risvik
hust Anna Johnsdatter 1877  
1917.6P 10.04.1917 11.06.1917   Solveig Oliva E fisker Petter Chr. Zahl Thomassen 1856 Risvik
hustru Anna Margrethe Johnsen 1876  
1918.2P 24.07.1917 20.05.1918 03.09.1917 Anna Albertine U fisker Paul Karoliusen 1897 Risvik
hust Matilde Albertsen 1895  
[Uf] Forældrene nu gift.
1919.19G 17.06.1919 10.08.1919   Ragnvald August E fisker Peter Kristian Zal Thomasen 1856 Risvik
hust Anna Margrete Jansdat 1876  
1922.19G 18.08.1920 30.07.1922 12.09.1920 Raymon Anskar Dahl E fisker Trygve Dahl Senning 1891 Risvik
hustru Marie Pettersen 1896