Gård Einvik (31) 1700 og tidligere

31.01. 1749 Nils Henriksen

Nils Henriksen

EKTEFELLE og BARN:

1749 ca

Ektefelle: Maria Olsdtr

Datter av Ole Olsen, Kvitnesvik, skifte 1779. Og hans 1.ektefelle (ukjent navn).
Nevnt i fars skifte fra 1779:
Maria Olsdtr (30 år) gift med Nils Henrichsen Enviken (fra farens 1.ekt og må være den som er nevnt som Marit i 1752).

31.01 1744 Peder Hansen

1744 JB

Bruker (ene); Peder Hansen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hansen
Gård: Eenvigen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (ene); Peder Hansen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hansen
Gård: Eenvigen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

31.00 1734 Ole Joseptsen

1734

Skifte etter Ole Joseptsen

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte fra Einvik 1734 - avdøde Ole Josephsen.
Gjenlevende ektefelle Jertrud Olsdtr.
Barn av ekteparet:
Mons Olsen (7),
Joen Olsen (6),
Margrethe Olsdtr (12),
Anne Olsdtr (10),
Sophie Olsdtr (3) og
Maren Olsdtr, som er født ved påsketider dette år, dvs. 1734.

31.01 1726 Hans Jørgensen

1755

Trolig samme bruker annet sted

1726 JB

Bruker (ene): Hans Jørgensen

Fornavn: Hans
Etternavn: Jørgensen
Stilling/stand: Find
Merknader:Rydning
Gård: Eenvigen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1723

Felleshistorien 211

Felleshistoria 211: ..."Einvik er regnet som rydningsplass da samen Hans Jørgensen skattet der i 1723."

1723

Nevnt som same

31.01 1721 ØDE

1721 FSK

Ekstraskatt 1721

Gård: Eenvigen
Merknader: Øede
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

31.01 1711 Ole Arntsen

1711 JB

Bruke (ene): Ole Arntsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Arentssen
Gård: Eenvigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker( ene): Ole Arntsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Arens.
Stilling/stand og vilkår: Rydningsmand
Alder: 50
Gård: Einwigen.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn; Gunder Olsen

Fornavn: Gunder
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 12
Gård: Einwigen.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

31.00 innerste Ole Jonsen

1701 MT

Innerstefamilie

Bor i huset til brukeren Ole Arntsen.

1701 MT

Innerste Ole Jonsen

Fornavn: Olle
Etternavn:
Joens. Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 30
Gård: Enwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi