Gård Sperstad (32) 1600

32.00 1721 Hans Olsen

Bruker (1 av 2) Hans OLsen

1721

Ekstraskatten 1721

Merknader:Hans Olsens enche
Gård: Sperstad
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 JB

Bruker (1 av 2): Hans Olsen

Fornavn: Hans
Etternavn: Olssen
Gård: Sperstad
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker: Hans Olsen

Fornavn: Hans
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 26
Gård: Sperstad.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1708

Trolig hans sønn: Peder Hansen

Bosatt på gården Selsøyvik 1755 og omtales som født Sperstad. 47 år gammen og da født ca 1708.

1793 ca

Sønn: Einar Hansen

Fornavn: Einer
Etternavn: Hans.
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 8
Gård; Sperstad
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

32.00 1726 Paul Pedersen

Bruker: Paul Pedersen

1726 JB

Bruker (1 av 2) Paul Pedersen

Fornavn: Povel
Etternavn: Pedersen
Gård: Sperstad
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Pouel
Etternavn: Pedersen
Gård: Sperstad
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 JB

Bruker (1 av 2:

Fornavn: Paul
Etternavn: Pederssen
Gård: Sperstad
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 2(: Paul Pedersen

Fornavn: Poull
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 52
Gård: Sperstad
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Paul Pedersen

Fornavn: Pou
Gård: Sperstad
Løpenr: 188
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Nils Paulsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Poulsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 20
Gård: Sperstad.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Peder Paulsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Poulsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 9
Gård; Sperstad
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Jens Jonsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Jons.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 10
Alder: Sperstad
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

32.02 1696 Peder

1696 JB

Peder (1 av 2)

Fornavn: Peder
Gård: Spertad
Løpenr: 189
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

32.00 1668 Tomas Sølfastsen

Bruker (1 av 2) Tomas Sølfastsen

1668 Sk

Skattelisten 1668

Fornavn: Tommis
Etternavn: Sølfastsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sperstad
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

32.00 1668 Knut Olsen

Bruker (1 av 2): Knut Olsen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Tommis
Etternavn: Sølfastsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sperstad
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

32.01 1647 Enken Hanna

Buker (ene): Enken Hanna

1647

Skattematrikkel 1647

Skattematrikkel
S p e r s t a l w .
Hanna f w . )
Enchenn f w .)
Rødøe presteboell bygg er .