Gård Nordnesøy (01) bnr 11 Sandvik og 12 Lamøen

01.11 1950 Lyder Lindorsen

1950

Eier og bruker - Lyder Lindorsen

Skyld av 17 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1935

Skadeløsbrev fra Reidar Lydersen

Realpanteregisteret nr12: Skadeløsbrev fra Reidar Lydersen til Rødøy sparebank for inntil kr 500 med pant i en i 1934 påsatt stuebygning, datert i 1935.

1932

Eiendommen delt i to bruk

Realpanteregisteret har registrert en rekke heftelser vedrørende lån og skatt - fra nr 3 til nr 11. Nr 11 er en skyldetting hvor dette bruk blir delt i to. Det andre bruket ble bnr 17 - Ytre Sandvik av skyld 17 øre.

1910 FT

Eier og bruker: Lyder Lindorsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Lyder Lindorsen 1869??.09.09 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier), fiskeri og jordbruk f
002 01 Benjamine Lindorsen 08.05.1873 Rødøy hm g Gaardbrukerkone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Ludvig Lindorsen 29.08.1902 Rødøy s ug Opholdes av forældrene, gbr.søn, kun barn derfor intet erhverv b
004 01 Reidar Lindorsen 04.04.1909 Rødøy s ug Opholdes av forældrene, gbr. søn, kun barn derfor intet erhverv b
005 01 Elida Lindorsen 22.06.1898 Sandvik? d ug Hjælper til med husgjerningen og kreaturstellet, datter b

1900 FT

Eier og bruker: Lyder Lindorsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lyder Lindorsen 09.12.1869 Rødøy herred* Hf g Fisker & jordbruger (Selveier) b
002 01 Benjamine Jenssen 08.05.1874 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b
003 01 Elida Lydersen 22.06.1898 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Eline Edevardsen 31.01.1889 Rødøy herred* Tj ug Barnpige b

1898-1902

Eier ved kjøp - Lyder Lindorsen

Skyldsatt til Lyder Lindorsen 1898, skjøte utstedt 1902. Kjøpesum kr 275. Realpanteregisteret nr 2.

1898

Fra plass til bruk

Gården er en tidligere "plass" som ble skyldsatt og solgt til Lyder Lindorsen i 1898. Fikk bruks nr 11 og skyld av 34 øre. Navn: Sandvik. Realpanteregisteret nr 1.

1909 døpt; Reidar Johan Meier

1909.17G 04.04.1909 29.08.1909 Reidar Johan Meier E gdb, fisker Johan Angel Lindorsen Nesøy 1869
h Benjamine Pedrikke Zal Jensdatter 1874

01.11 Husmann Lindor Nikolaisen

1910 FT

Føderaadsmann: Lindor Normann Jensen

FOLKETELLINGEN 1910:
006 02 Lindor Normann 04.01.1844 Kjæringøy Bestefar e Føderaadsmand, fiskeri og et litet føderaad b
007 02 Mortine Larsen 10.08.1842 Rødøy tj %el% ug Tjenestepike, Hjælper til med husgjerningen b

1900 FT

Inderste - Lindor Normann Jensen

FOLKETELLINGEN 1900:
005 02 Lindor Norman Jensen 1845 Kjeringø Nor Hf g Fisker, Inderst b
006 02 Johanna Joakimsen 1831 Bodø Nor Hm g Fiskerkone b

1875 FT

Husmann Lindor Nikolaisen?? (Jensen)

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Lindor Nikolaysen 1844 Kjæringø S. og Pr. hf g Husmd. med Jord, Driver Sjøbrug b
002 01 Johan!! Joakimsdatter 1831 Bodø S. Pr. Hans Kone g b
003 01 Johan Lindorsen 1866 Rødø S. og Pr. Deres s Hos Forældrene b
004 01 Lyder Lindorsen 1869 Rødø S. og Pr. Deres s Hos Forældrene b
005 01 Lina Lindorsdatter 1874 Rødø S. og Pr. Deres d Hos Forældrene b
006 01 Kristine Kristoffersdatter 1837 Rødø S. og Pr. tj ug Tjænestepige b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1 po2
Husdyr: ku2 få12 sv1

01.12 Jørgen Kristoffersen

1913

Eier og bruker- Jørgen Kristoffersen

Skjøte fra skifteretten på bruket for kr 600 den utstedet og tinglest i 1913.
Realpanteregisteret nr 3.

1900 FT

Bruker og fisker - Jørgen Kristoffersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jørgen Kristoffersen 24.09.1867 Rødøy herred* Hf ug Gaardbr. & fisker b
002 01 Konrad Kristoffersen 22.03.1879 Rødøy herred* FL ug Fisker & selvholder b

01 Plass Lamøen = Kristoffer Danielsen

1900 FT

Eier og bruker - Kristoffer Danielsen

003 01 Kristoffer Danielsen 26.09.1841 Rødøy herred* B g Gaardbr., selveier & fisker mt
004 01 Julianna Johnsdtr. 1848 Rødøy herred* B g Gaardmandskone mt

1900/1899

Skjøte

Skjøte fra Nils Jentoft til Kristoffer Danielsen, datert i 1899 og tinglyst 1900.
Betalt kr 240 for bruk

1899/1898

Skyldsetting

Skyldsatt og solgt. Realpanteregisteret nr 1.

1891 folketelling (62a) Lamøen

001 Kristofer Olai Danielsen 1 1841 Rödø Sogn - Familiens overhode g -
002 Juleanna Krestine Jansd 000 1842 Rødø - Hustru g -
003 Jørgen Andreas Kristofersen 000 1867 Rødø Sogn - Søn ug -
004 Johan Krestian Krestofersen 000 1871 Rödø - Søn ug -
005 Konrad Angel Kristofersen 000 1871 Rodø - Søn ug -
006 Emma Petrine Kristofersd 000 1887 Rødø - Datter ug

Omtale

Nevnes her i tellingen 1875 både som husmann og selveier? Kan ha kjøpt plassen, og at den ikke er blitt matrikulert enda, noe som skjedde langt senere.

1875 FT

Husmann - Kristoffer Danielsen

FOLKETELLINGEN 1875 (62a og 62b):
001 01 Kristoffer Danielsen 1839 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Selveier, Driver Sjøbrug b
002 01 Julianna Jonsdatter 1843 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Jørgen Kristoffersen 1867 Rødø S. og Pr. Hans s Kun Smaa og i Faderens Brød b
004 01 Nils Kristoffersen 1866 Rødø S. og Pr. Hans s Kun Smaa og i Faderens Brød b
005 01 Johan Kristoffersen 1871 Rødø S. og Pr. Hans s Kun Smaa og i Faderens Brød b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: po2
Husdyr: ku1 ka1 få7 sv1

01.12 Lamøy

1910 FT

Bruker og fisker: Albert Didriksen

Han nevnes tellingen 1910 som bosatt på gården Nordnesøy 1 12 Lamøy - som Gaardbruker, leiledning, fisker og jordbruk.
Han er ikke eier av bruket, men leiledning, ikke lenger husmann.

1910 FT

Bruker: Albert Didriksen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Albert Didriksen 02.10.1860 Rødøy hf g Gaardbruker, leilænding, fiskeri og jordbruk b
002 01 Otelia Didriksen 11.06.1868 Rødøy hm g Gbr.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Anton Didriksen 06.03.1887 Rødøy s ug Fiskeri, gbr.søn b
004 01 Daniel Didriksen 03.03.1889 Rødøy s ug Fiskeri, gbr.søn b
005 01 Johan Didriksen 19.04.1894 Rødøy s ug Fiskeri, gbr.søn b
006 01 Konrad Didriksen 30.03.1899 Rødøy s ug Fiskeri, gbr.søn b
007 01 Henry Didriksen 24.03.1904 Rødøy s ug Opholdes av forældrene, gbr.søn b
008 01 Olga Didriksen 03.04.1892 Rødøy d ug Deltar i husgjerning og kreaturstel, datter b
009 01 Klara Didriksen 02.06.1902 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter b
010 01 Gurianna Andreassen 24.07.1841 Rødøy Bestemor e Strikning, det resterende ophold hos sin søn hf, husm.enke b
011 01 Kristian Benjaminsen 23.06.1876 Rødøy L. for at drive fiskeri en liten tid

1900 FT

Husmann "Langøen"

Albert er 1900 nevnt som bosatt "Langøen" - plass under gården Nordnesøy bnr 4.
Fisker og husmann. Om det er denne eller en annet sted er ikke avklart enda.

1900 FT

Husmann: Albert Didriksen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass "LANGØEN"
001 01 Albert Didriksen 02.10.1860 Rødøy herred* Hf g Fisker & husmand b
002 01 Otelie Olsen 11.06.1868 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Anton Albertsen 06.03.1887 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Daniel Albertsen 03.03.1889 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Olga Albertsen 03.04.1892 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Johan Albertsen 19.04.1894 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Konrad Albertsen 30.05.1899 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Gurianna Andreassen 04.07.1840 Rødøy herred* FL ug Huslige sysler b

EKTEFELLE og BARN:

Omtale av sønn og barnebarn

Foto senere