54 Bakkeland-familier

Hovedsiden

Mathis Tobias Dahl Pedersen Bakkeland
Håkon Parelius Pedersen Bakkeland
Jens Kristian Hetmand Petersen Bakkeland.

Bakkeland bnr 3

54 03 person: Mathis Tobias Dahl Pedersen Bakkeland

1986 Mathis dør

Mathis døde 24.august 1986 på gården Kjetvik 54-03 Bakkeland.

Mathis Tobias Dahl Pedersen Bakkeland

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Leikny Nilsen

Mathis ble gift 1950 med Leikny Nilsen f. 12.februar 1912 på gården Bjerga 53-01 som datter av Nils Johan Tomassen f. 25.september 1866 og hustru Lina Randine Lorentsdtr
f. 14.januar 1875.

2000 Leikny dør

Datter: Lill-May Bakkeland

Født den 11. februar 1954.
Skal være bosatt Skjerstad.

54 03 person: Håkon Parelius Pedersen Bakkeland

Håkon Parelius Pederen Bakkeland

Født 16.10.1897 mens foreldrene var bosatt som innerster på Vernes Nordre.
Håkon døde på Rana syekhus den 5.10.1986.

Hvor fra

Han var sønn av Peder Berntsen som får skjøte på utskilt bnr 3 Bakkeland den 24.9.1902.

Båt

Merkeregister 1936 og 1940
Åpen motorbåt med navn ”Mygen”. N-150 R. Bygget 1926.
19-6-3,2. 3`HK Marna motor.

1913 konfirmert

Konfirmert Rødøy kirke 1913.

1910 folketellingen

Bosatt hjemme hos foreldrene på bnr 3 Bakkeland.
1910: 006 01 Haakon Pedersen 16.10.1896 Rødøy s ug b

1900 folketellingen

Håkon er år 1900 bosatt som barn hjemme hos foreldrene, inderster hos gårdbruker Hans Thomassen på gården Vernes Nordre 50-02.

Barn:

Håkon var ugift.
Han var far til Hulda Luneng Thomassen, som er nærmere omtalt under gården
Reppen Øvre 55-11.

54 03 1978 Jens Kristian Hetmand Petersen Bakkeland

Jens Kristian Hetmand Petersen Bakkeland

Jens var dødt 22.7.1889 på gården Kjetvik, sønn av Peter Jakob Kristian Hansen.
Jens døde den 26.1.1978.

Båt

Jens hadde en båt med nr N 87 R.

EKTEFELLE og BARN:

Iverta Johanna Hjemgård Pedersdtr Bakkeland

f. 1.januar 1896 på gården Svinvær 69-01. Døpt 19.juli 1896. Familien bodde der på det tidspunkt, flytt videre til Vernes Nordre og til Kjetvik etterpå.

Mer om IVERTA:

Bosatt år 1900 hjemme hos foreldre, inderster hos gårdbruker Hans Thomassen på gården Vernes Nordre 50-02.

Konfirmert Rødøy kirke 1912.

Iverta døde 25.februar 1967 på gården Kjetvik 54-03 Bakkeland, 71 år gammel.

1932 sønn: IdarJohan Petersen bakkeland

Født 7.september 1932 på gården Kjetvik 54-03 Bakkeland. Bosatt Jektvik.

1931 datter: Henny Petersen Bakkeland, g. Strand

Født 27. januar 1931 på gården Kjetvik 54-03 Bakkeland. Henny ble gift med Oddvar Strand f. 1933, død ?. Henny bodde på Kolvereid, men flytta til Jektvik da mannen døde.

1925 sønn: Magne Harder Jarl Petersen Bakkeland

Født 16.april 1925 på gården Kjetvik 54-03 Bakkeland. Bodde på Bakkeland, men flytta før 1973 til Jektvik, hvor han bygde hus og etablerte seg. Magne døde på Rana sykehus 22. januar 1997. Magne var eier av bnr 4 Skarviken.

Mer om MAGNE:

54.001.01
Tomt som er utskilt fra Bakkeland, bnr. 3 med 1 øre.
Matrikkel utkast fra 1950: Skyld 1 øre og eier Magne Pettersen.

Sønn: sønn Magne Petersen

Barn, Kjetvik, begravet 17.7.??

54 03 00 person: Bernt Olai Georg Pedersen

Bernt Olai Georg Pedersen

Født den 11.7.1890 mens familien var bosatt i Otervær i Rødøy.
Han er sønn av Peder Berntsen Kjetvik/Bakkeland.

1910 folketellingen

Ved tellinga 1910 er han bosatt hjemme hos foreldrene på gården Kjevik, bruk
Bakkeland.

Mer om BERNT:

Bern skal ha blitt gift med en dame som hette Berta. Han døde sannsynligvis i Bergen

Ektefelle: Berta

BARN FØR EKTESKAP:

1918 døpt datter: Vilma Elise Berntsen

1918.29P 07.08.1918 08.09.1918 Velma Elise U ug. fisker Bernt Pedersen Bakkeland 1890
pike Helga Elingsen Braset i Melø, nu Sørværnæs 1886
Anmeldt av barnemoderen.

Mer om VILMA:

Vilma kom til oppfostring hos Jørgen Anker Antonsen (1878-1941) og hans kone Alette Konstanse Pettersen (1886-1951). De var bosatt på Ringen Indre 80-01. Vilma ble gift med en Johansen og flyttet til
Bogen i Ofoten. Hun døde på Harstad sykehus 9. juni 1981.
(Slektstavle ”Fordelsenslekta” og kirkeboka i Rødøy).