Nordnesøy (01) husmannsplasser

01 03 plass Valen - fisker Aksel Johan Klæbo Andersen

Fisker Aksel Johan Klæbo Andersen

Sønn av husmannen Anders Hansen her.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Bertine Marie Isaksen

1923 døpt/Erling Aksel Andersen

1923.23G 08.03.1923 09.09.1923 11.03.1923 Erling Aksel E fisker Aksel Andersen Nesøy, Nordre 1889
h Berntine Isaksen 1896

1915 døpt/Gunvor Elida Anette

1916.4P 25.10.1915 09.07.1916 03.11.1915 Gunvor Elida Anette E fisker Aksel Johan Klæbo Andersen Nesøy 1888
hust Bertine Marie Isaksen 1894

01.03 1910 plass "VALEN": Anders Hansen

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass "VALEN"
001 01 Anders Hansen 26.05.1850 Træna hf g Husmand, fiskeri og litt jordbruk b
002 01 Hendriette Hansen 02.08.1864 Bodin hm g Husmandskone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Aksel Hansen 25.08.1888 Lurøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
004 01 Anna Andreasen 08.08.1888 Bodin Steddatter ug Sypige, husmandsdatter b
005 01 Julius Andreasen 26.07.1885 Bodin Stedsøn (fl) ug Inderst, fiskeri og dagarbeide b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Henriette Hansen

Født den 26.5.1864 i Bodin.
1910: 002 01 Hendriette Hansen 02.08.1864 Bodin hm g Husmandskone, husgjerning og kreaturstel b

1888 Sønn: Aksel Hansen

1910: 003 01 Aksel Hansen 25.08.1888 Lurøy s ug Fiskeri, husmandssøn b

1888 Stedatter: Anna Andreassen

1910: 004 01 Anna Andreasen 08.08.1888 Bodin Steddatter ug Sypige, husmandsdatter b

1885 Stesønn: Julius Andreassen

1910: 005 01 Julius Andreasen 26.07.1885 Bodin Stedsøn (fl) ug Inderst, fiskeri og dagarbeide b

01.03 plass "SJØKLEVEN" eller "NØSTKLEVEN": Elias Benjaminsen

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 - Plass "Sjøkleven".
001 01 Elias Benjaminsen 08.04.1864 Rødøy hf g Husmand uten jord, fiskeri, Fisker b
002 01 Anna Benjaminsen 10.10.1864 Sverike hm g Husm.kone, husgjerning (matlavning??, vask og strikning) b
003 01 Benjamin Benjaminsen 1892.07@06.28 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
004 01 Haakon Benjaminsen 31.01.1895 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
005 01 Aksel Benjaminsen 30.07.1897 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
006 01 Paul Benjaminsen 12.02.1900 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b
007 01 Gustav Benjaminsen 18.01.1903 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b
008 01 Emil Benjaminsen 29.08.1907 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b
009 01 Dagny Benjaminsen 26.02.1905 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 - "NØSTKLEVEN"
001 01 Elias Benjamensen 08.04.1865 Rødøy herred* Hf g Fisker & strands. b
002 01 Anna Jonnassen 10.12.1865 Sverige Hm g Strandsidderkone b
003 01 Elvie Eliassen 14.10.1889 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Benjamen Eliassen 28.07.1892 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Haakon Eliassen 31.01.1895 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Axel Eliassen 30.07.1897 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Paul Eliassen 12.02.1900 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Anne Sivertsen 1833 Mo, Helgel. Nor FL e Forskjelligt arbeide b

1891 folketelling (62 d) Bosatt hos Johannes Nilsen

008 Elias Edvard Benjaminsen 000 1865 i Rødø - Familiens overhode g -
009 Anna Kristine Jonnasd 000 1865 i Sverge - Hustru g -
010 Elvie Antonethe Eleasdatt 000 1889 14/10 89 Rødø - Datter -

FT 1875

Elias er 1875 bosatt hjemme hos foreldrene - Benjamin Eriksen og Anna Sivertsddtr. De er husmenn på Risøen under 62 B.

Hvor fra

Faren Benjamin Eriksen er bosatt som husmann på Risøen bnr 5 her. Lenke.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Benjaminsen f. Jonassen

Født den 10-10-1864 i Sverige.
1910: 002 01 Anna Benjaminsen 10.10.1864 Sverike hm g Husm.kone, husgjerning (matlavning??, vask og strikning) b
1900: 002 01 Anna Jonnassen 10.12.1865 Sverige Hm g Strandsidderkone b

1908/1907 døpt sønn: Emil Kristoffer

1908.18G 28.08.1907 13.09.1908 03.11.1907 Emil Kristoffer E fisker Elias Benjaminsen Nesøy 1865
Anna Jonasdat 1865

Mer om EMIL:

1910: 008 01 Emil Benjaminsen 29.08.1907 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b

1905 døpt datter: Dagny

1905.9P 26.02.1905 09.07.1905 Dagny E fisker Elias Benjaminsen Nesøy 1865
Anna Kristine Jonasen 1865

Mer om DAGNY:

Født den 26.2.1905.
1910: 009 01 Dagny Benjaminsen 26.02.1905 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter b

1903 døpt sønn: Gustav

1903.3G 18.01.1903 07.06.1903 Gustav E fisker Elias Benjaminsen Nesøy 1865
Anna Jonasdatter 1865

Mer om GUSTAV:

Født den 18.1.1903.
1910: 007 01 Gustav Benjaminsen 18.01.1903 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b

1900 døpt sønn: Paul Gerhard Sand

1900.31G 08.02.1900 09.09.1900 02.03.1900 Paul Gehard Sand E strandsidder Elias Edvard Benjamensen Nesøy 1865
Anna Kristine Jonasdtr 1865

Mer om PAUL:

Født den 12.2.1900.
1910: 006 01 Paul Benjaminsen 12.02.1900 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b
1900: 007 01 Paul Eliassen 12.02.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

1897 døpt sønn: Axel Severin

1897.39G 30.07.1897 26.09.1897 10.08.1897 Axel Severin E fisker Elias Edvard Benjamensen Nesøy 1865
Anna Kristine Jonassen 1865

Mer om AXEL:

Født den 30.7.1897.
1910: 005 01 Aksel Benjaminsen 30.07.1897 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
1900: 006 01 Axel Eliassen 30.07.1897 Rødøy herred* S ug Barn b

1895 døpt sønn: Haakon Albinus

1895.10G 31.05.1895 13.07.1895 Haakon Albinus E strandsidder Elias Edvard Benjamensen Nesøy 1865
Anna Kristine Jonassen 1865

Mer om HAAKON:

Født den 31.1.1895.
1910: 004 01 Haakon Benjaminsen 31.01.1895 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
1900: 005 01 Haakon Eliassen 31.01.1895 Rødøy herred* S ug Barn b

1892 døpt sønn: Benjamin Angel

1892.26G 28.07.1892 11.09.1892 Benjamen Angel E inderst Elias Edvard Benjamensen Nesøy 1865
Anne Kristine Jonassen 1865

Sønn: Benjamin Benjaminsen

1910: 003 01 Benjamin Benjaminsen 1892.07@06.28 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
1900: 004 01 Benjamen Eliassen 28.07.1892 Rødøy herred* S ug Barn b

1890 døpt datter: Elvie Antonette

1890.1P 14.10.1889 01.05.1890 08.12.1889 Elvie Antonette Helmine Juul E inderst Elias Edvard Benjamensen Nesøy 1864
Hanna Kristine Jonsen 1867

Mer om ELVIE:

Født den 14.10.1889.
1900: 003 01 Elvie Eliassen 14.10.1889 Rødøy herred* D ug Barn b

ANDRE:

Familie losjerende enke: Anna Sivertsdtr

008 01 Anne Sivertsen 1833 Mo, Helgel. Nor FL e Forskjelligt arbeide b

01.01 SVINØY plass u/bnr 1: Olaf Meier Jørgensen

Olaf Meier Jørgensen

Sønn av husmannen Jørgen Hansen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Nora Jørgensen

Født ca. 1884

1916 døpt sønn: Artur Johan

1916.10G 02.01.1916 09.07.1916 06.03.1916 Arthur Ole Johan E fisker Olaf Meier Jørgensen Nesøy 1884
hust Nora Jørgensen 1884

01.01 SVINØY- plass u/bnr 1: Jørgen Hansen

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jørgen Hansen 17.05.1847 Buksnes hf g Husmand, Erhvervsudygtig, underholdes av sønen?? b
002 01 Olianna Hansen 16.09.1855 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Olav Hansen 25.07.1884 Rødøy s ug Husmandssøn, Erhvervet er fiskeri f
004 01 Hjalmar Hansen 22.02.1890 Rødøy s ug Husmandssøn, Erhvervet er fiskeri f
005 01 Artur Hansen 1898.01??.11 Rødøy s ug Husmandssøn, Erhvervet er fiskeri b
006 01 Jørgine Hansen 06.10.1895 Rødøy d ug Datter b
007 01 Ludvik Eliasen 18.04.1888 Rødøy tj ug Tjenestedreng f

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jørgen Hanssen 17.05.1847 Buksnæs Nor Hf g Fisker og strandsid., der har delvis fattigunderstøttelse b
002 01 Oleanna Johansen 16.09.1855 Rødøy herred* Hm g Strandsidderkone b
003 01 Olaf Jørgensen 25.07.1884 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Alfhild Jørgensen 25.06.1887 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Hjalmar Jørgensen 22.02.1890 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Jørgine Jørgensen 06.10.1895 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Arthur Jørgensen 11.01.1898 Rødøy herred* S ug Barn b

01.02 plass "Mellommarken" Hartvig Gabrielsen

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 - Plass "MELLOMMARKEN"
001 01 Hartvik Gabrielsen 06.10.1857 Lurøy hf g Husmand, fiskeri og litt jordbruk b
002 01 Anne Gabrielsen 05.06.1862 Rødøy hm g Husm.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Jens Gabrielsen 23.06.1887 Rødøy s ug Husmandssøn, deltar i faderens erhverv b
004 01 Torvald Gabrielsen 23.05.1900 Rødøy s ug Husm.søn, opholdes av forældrene b
005 01 Hilmar Gabrielsen 24.05.1904 Rødøy s ug Husm.søn, opholdes av forældrene b
006 01 Mthilde!! Gabrielsen 11.09.1899 Rødøy d ug Husgjerning og kreaturstel, datter b
007 01 Helga Gabrielsen 19.11.1894 Rødøy d ug Husgjerning og kreaturstel, datter b
008 01 Jenny Gabrielsen 16.06.1897 Rødøy d ug Husgjerning og kreaturstel, datter b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 - "MELLOMMARKEN".
001 01 Hartvig Gabrielsen 06.10.1856 Lurø Nor Hf g Fisker og husmand b
002 01 Anne Isaksen 05.06.1862 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Jens Hartvigsen 23.06.1886 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Lothe Hartvigsen 04.11.1888 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Mathilde Hartvigsen 11.09.1892 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Helga Hartvigsen 19.11.1894 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Jenny Hartvigsen 16.06.1896 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Thorvald Hartvigsen 23.05.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

1891 folketellingen (62 b)

001 Hartvig Martin Gabrielsen 1 1857 i Lurø Sogn - Familiens overhode g -
002 Anne Marie Zal Isaksd 000 1862 Rødø - Hustru g -
003 Jens Antonius Hartvigsen 000 1887 Rødø - Søn ug -
004 Lothe Matilde B Hartvigsd 000 1888 Rødø - Datter ug -
005 Torvald Gustav Hartvigsen 000 1890 9/9 90 Rødø - Søn -

EKTEFELLE og BARN:

1893 døpt datter: Mathilde Pauline Meier

1893.18P 11.02.1892 16.07.1893 25.01.1893 Matilde Pauline Meier E husm Hartvik Martin Gabrielsen Nesøy 1857
Ane Marie Isaksen 1863

Mer om Mathilde:

1891/1890 døpt sønn: Torvald Gustav Hartvigsen

1891.4G 06.11.1890 24.06.1891 Torvald Gustav E husmd Hartvik Martin Gabrielsen Nesøy 1858
Ane Marie Isaksen 1863

Mer om TORVALD:

1889/1888 Døpt dater: Lotte Mathilde Bertine

1889.4P 04.11.1888 19.05.1889 25.12.1888 Lotte Matilde Berntine E husm Hartvik Martin Johan Gabrielsen Nesøy 1857
Ane Marie Zahl Isaksen 1862

Mer om LOTTE:

1887 døpt sønn: Jens Antonius Johan

1887.45G 22.06.1887 04.10.1887 30.06.1887 Jens Antonius Johan E husmand Hartvig Martin Johan Gabrielsen Nesøy 1857
Ane Marie Zahl Isaksen 1862

Mer om JENS:

01.02 plass SANDØY: Ludvig Olsen

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ludvig Olsen 11.08.1863 Rødøy hf g Husmand, fiskeri og litt jordbruk f
002 01 Otine Olsen 29.01.1865 Rødøy hm g Husmandskone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Johan Olsen 04.03.1888 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn f
004 01 Olav Olsen 22.02.1892 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn f
005 01 Hans Olsen 06.05.1895 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
006 01 Trygve Olsen 09.03.1899 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
007 01 Signe Olsen 11.08.1886 Rødøy d ug Deltar i husgjerningen, men er sykelig, maa væsentl. opholdes av forældrene b
008 01 Anna Olsen 02.01.1901 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter b
009 01 Ole Larsen 1828??.01.04 Alstahaug fl bestefar e Opholdes delvis av sønnen og delvis fattigunderstøttet, Inderst b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ludvik Olsen 11.08.1861 Rødøy herred* Hf g Fisker & husmand b
002 01 Tine Johnsen 25.01.1862 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Lothe Ludviksen 31.01.1886 Rødøy herred* D ug Behjælpelig i huset b
004 01 Signe Ludviksen 04.08.1887 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Johan Ludviksen 04.03.1889 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Olaf Ludviksen 02.02.1892 Rødøy herred* S ug Barn f
007 01 Hans Ludviksen 06.05.1895 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Trygve Ludviksen 09.03.1899 Rødøy herred* S ug Barn b
009 01 Ole Larssen 04.01.1827 Alstahaug Nor B g Fisker & husmand mt

EKTEFELLE og BARN

1901 døpt datter: Anna Gaarde

Mer om ANNA:

1901.23P 02.01.1901 25.08.1901 08.01.1901 Anna Gaarde E husmand Ludvik Matias Bang Olsen Risøy 1863 [T]
Otine Nilsine Jonsdtr 1864

1901 døpt datter: Marianna Hagen

1901.24P 02.01.1901 25.08.1901 08.01.1901 Marianna Hagen E husmand Ludvik Matias Bang Olsen Risøy 1863 [T]
Otine Nilsine Jonsdtr 1864

Mer om MARIANNA:

01.03 plass 1900 (Lamø)

1900 FT; Anders Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anders Olsen 23.09.1827 Rødøy herred* Hf e Intet erh. Strandsid. og lever af sine midler. b
002 01 Samuel Hanssen 1845 Buksnæs Nor EL ug Fisker b

1891 folketellingen (62 a) Lamø

01 Anders Olsen Lamø 1 1827 Rodø - Familiens overhode e-mand -
002 Samuel Johan Hansen 000 1844 Buksnæs Lofoten - Logerende hørende til Familien, sam foster Sön

01.03 plass "LYNGVÆR"

1900 FT

Husmann - Peder Jonassen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass "LYNGVÆR"
001 01 Peder Jonnassen 1820 Sverige Hf g Husmand & fisker; han har fattigunderstøttelse m J b
002 01 Elen Rasmusdtr. 29.09.1817 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

1891 folketelling (62 e)

001 Peder Jonnasen 1 1822 fodt i Sverge - Familiens overhode g -
002 Elen Elisabet Rasmusd 000 1817 Rødø Sogn - Hustru g -
003 Krestofer Garman Pedersen 000 1859 Rødø Sogn - Søn ug

1875 FT

Husmann - Peder Jonassen

FOLKETELLINGEN 1875 Løngvær:
001 01 Peder Jonassen 1822 Sverige, ved ikke Sted hf g Husmand med Jord, Driver Sjøbrug b
002 01 Elen Rasmusdatter 1817 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Peder Pedersen 1855 Rødø S. og Pr. Deres s ug Hjælper Faderen med Sjøbrug b
004 01 Kristoffer Pedersen 1858 Rødø S. og Pr. Deres s ug Hjælper Faderen med Sjøbrug b

Utsæd/Husdyr:

Utsæd/husdyr:
Utsæd: by1/4 po3
Husdyr: ku2 ka1 få5 sv2

1865 FT

Husmann - Peder Jonassen

001 01 Peder Jonasen 44 Sværige Husfader g Husmand med Jord
002 01 Elen Rasmusdatter 47 Rødø Præsteg. hans Kone g
003 01 Elias Pedersen 17 Rødø Præsteg. Deres Søn ug
004 01 Peder Pedersen 11 Rødø Præsteg. Deres Søn ug
005 01 Kristopher Pedersen 7 Rødø Præsteg. Deres Søn ug
006 01 Marie Eriksdatter 34 Rødø Præsteg. ug Tjenestepige

Utsæd/Husdyr:

Bruker: Peder Jonasen
Utsæd: by1/2 po2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku2 få12 gj8

Merknad:

1865 = Merknader: (S/L: 120/4) Disse Pladse ligger under alle Matrikul No 62.

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Johannes Antonius Pedersen

Bosatt på plass under gården Sundøy, lenke dit.

01 03 plass "Lyngvær": Peder Mikal Pedersen

Peder Mikal Lindstrøm Pedersen, innerste

Sønn av husmannen Peder Jonassen her.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Sofie Lorense Johannesdtr

1883 døpt sønn: Anton Sanky

1883.11G 02.04.1883 15.07.1883 Anton Sauky E inderst Peder Mikal Lindstrøm Pedersen Lyngvær 1854
Sofie Lorense Johannesdatter 1854

Mer om ANTON:

1879 døpt sønn: Johannes Bertin

1879.29G 25.06.1879 14.09.1879 Johannes Bertin E inderst Peder Michael Lindstrøm Pedersen Lyngvær 1854
hustru Sofie Lorentse Johannesen 1854

Mer om JOHANNES:

01.01 og 02 Plass 1875

1875 FT

Husmann - Johannes Meklebustad

FOLKETELLINGEN 1900: u/62ab
001 01 Johannes Meklebustad 1843 Kvindherreds S. og Pr. hf g Bødkerhanlede, den egentlige Hovednæringsvei b
002 01 Bergitha Johansdatter 1849 Lurø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Konrad Johansen 1875 Rødø S. Pr. Deres s Hos Forældrene b
004 01 Kristine Kristiansdatter 1866 Rødø S. Pr. Tilreisende mt

Utsæd/hushold:

Ingen.

62 aa PLass 1875

1891 folketellingen (62d)

001 Gabriel Johan Nilsen 1 1833 Moe Sogn Ranen - Familiens overhode g -
002 Ingeranna Stefania Johannesd 000 1838 Alstahan Sogn - Hustru g

1875

Husmann - Gabriel Nilsen

FOLKETELLINGEN 1875 (u/62aa):
001 01 Gabriel Nilsen 1830 Mo Sogn og Pr. hf g Husmand med Jord, driver Sjøbrug b
002 01 Inger Johannesdatter 1835 Alstadhaug S. og Pr. Hans Kone g b

Utsæd og husdyr:

Utsæd: po1
Husdyr: ku1 få4

EKTEFELLE og BARN:

Sønn - Kornelius Gabrielsen

Barnebarn av Gabriel:

Klipp.

01.03 husmannsplass 1875

1875 FT

Husmann - Lars Alexandersen

FOLKETELLINGEN 1875 (plass under 62 C).
001 01 Lars Alexandersen 1814 Rødø S. og Pr. hf g Husmand og Leilænding, Hovednæringsvei Sjøbrug b
002 01 Ane Hansdatter 1821 Tromsø S. og Pr. Hans Kone g b

Utsæd/husdyr:

Utsæd:
Husdyr: få7 sv1

1865 FT

Husmann - Lars Alexandersen

001 01 Lars Alexandersen 52 Rødø Præstg. Husfader g Husmand med Jord
002 01 Anne Hansdatter 42 Tromsø Præstg. hans Kone g
003 01 Andreas Bek 8 Rødø Præsteg. Deres Fostersøn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Lars Alexandersen
Utsæd: po1/2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: få6 sv1

Uplassert plass 1873

Husmann Johan Hartvig Ursin Hartvigsen Jentoft

Skal være fdøt Buksnæs Sogn og prestegjeld ca 1820.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Olea Marie Larsdtr

Hun var fra Træna.
Døde her på Nordnesøy den 31.8.1874.

1873 døpt/datter Karen Alette Johanna

1873.1 16.03.1873 Karen Alette Johanna Maria Jentoft E husmd Johan Hartvigsen Jentoft Nesøy 1820 [Gift mai 1872, Db, Hjd]
hstr Olea Maria Larsdatter 1847

1874 døpt/Lina Olea Catrine Bang

Lina Olea Catrine Bang Jentoft, f. 30. mars 1874 på gården Nordnesøy.
1874.24 30.03.1874 21.06.1874 Lina Olea Catrine Bang E strandsid Johan Ursin Jentoft Nesøy 1820 [Gift mai 1872, Hjd]
afd. hstr Olea Maria Larsdatter 1847