Nordnesøy (01) husmannsplasser

01.03 1910 plass "VALEN"

1910 FT

Husmann - Anders Hansen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass "VALEN"
001 01 Anders Hansen 26.05.1850 Træna hf g Husmand, fiskeri og litt jordbruk b
002 01 Hendriette Hansen 02.08.1864 Bodin hm g Husmandskone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Aksel Hansen 25.08.1888 Lurøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
004 01 Anna Andreasen 08.08.1888 Bodin Steddatter ug Sypige, husmandsdatter b
005 01 Julius Andreasen 26.07.1885 Bodin Stedsøn (fl) ug Inderst, fiskeri og dagarbeide b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Henriette Hansen

Født den 26.5.1864 i Bodin.
1910: 002 01 Hendriette Hansen 02.08.1864 Bodin hm g Husmandskone, husgjerning og kreaturstel b

1888

Sønn: Aksel Hansen

1910: 003 01 Aksel Hansen 25.08.1888 Lurøy s ug Fiskeri, husmandssøn b

1888

Stedatter: Anna Andreassen

1910: 004 01 Anna Andreasen 08.08.1888 Bodin Steddatter ug Sypige, husmandsdatter b

1885

Stesønn: Julius Andreassen

1910: 005 01 Julius Andreasen 26.07.1885 Bodin Stedsøn (fl) ug Inderst, fiskeri og dagarbeide b

01.03 plass "SJØKLEVEN" eller "NØSTKLEVEN"

1910 FT

Husmann - Elias Benjaminsen

FOLKETELLINGEN 1910 - Plass "Sjøkleven".
001 01 Elias Benjaminsen 08.04.1864 Rødøy hf g Husmand uten jord, fiskeri, Fisker b
002 01 Anna Benjaminsen 10.10.1864 Sverike hm g Husm.kone, husgjerning (matlavning??, vask og strikning) b
003 01 Benjamin Benjaminsen 1892.07@06.28 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
004 01 Haakon Benjaminsen 31.01.1895 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
005 01 Aksel Benjaminsen 30.07.1897 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
006 01 Paul Benjaminsen 12.02.1900 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b
007 01 Gustav Benjaminsen 18.01.1903 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b
008 01 Emil Benjaminsen 29.08.1907 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b
009 01 Dagny Benjaminsen 26.02.1905 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter b

1900 FT

Husmann - Elias Benjaminsen

FOLKETELLINGEN 1900 - "NØSTKLEVEN"
001 01 Elias Benjamensen 08.04.1865 Rødøy herred* Hf g Fisker & strands. b
002 01 Anna Jonnassen 10.12.1865 Sverige Hm g Strandsidderkone b
003 01 Elvie Eliassen 14.10.1889 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Benjamen Eliassen 28.07.1892 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Haakon Eliassen 31.01.1895 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Axel Eliassen 30.07.1897 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Paul Eliassen 12.02.1900 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Anne Sivertsen 1833 Mo, Helgel. Nor FL e Forskjelligt arbeide b

Tekst

FT 1875

Elias er 1875 bosatt hjemme hos foreldrene - Benjamin Eriksen og Anna Sivertsddtr. De er husmenn på Risøen under 62 B.

Hvor fra

Faren Benjamin Eriksen er bosatt som husmann på Risøen bnr 5 her. Lenke.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Benjaminsen f. Jonassen

Født den 10-10-1864 i Sverige.
1910: 002 01 Anna Benjaminsen 10.10.1864 Sverike hm g Husm.kone, husgjerning (matlavning??, vask og strikning) b
1900: 002 01 Anna Jonnassen 10.12.1865 Sverige Hm g Strandsidderkone b

1907

Sønn: Emil Benjaminsen

1910: 008 01 Emil Benjaminsen 29.08.1907 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b

1905

Datter: Dagny Benjaminsen

Født den 26.2.1905.
1910: 009 01 Dagny Benjaminsen 26.02.1905 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter b

1903

Sønn: Gustav Benjaminsen

Født den 18.1.1903.
1910: 007 01 Gustav Benjaminsen 18.01.1903 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b

1900

Sønn: Paul Benjaminsen

Født den 12.2.1900.
1910: 006 01 Paul Benjaminsen 12.02.1900 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b
1900: 007 01 Paul Eliassen 12.02.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

1897

Sønn: Aksel Benjaminsen

Født den 30.7.1897.
1910: 005 01 Aksel Benjaminsen 30.07.1897 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
1900: 006 01 Axel Eliassen 30.07.1897 Rødøy herred* S ug Barn b

1895

Sønn: Haakon Benjaminsen

Født den 31.1.1895.
1910: 004 01 Haakon Benjaminsen 31.01.1895 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
1900: 005 01 Haakon Eliassen 31.01.1895 Rødøy herred* S ug Barn b

1892

Sønn: Benjamin Benjaminsen

1910: 003 01 Benjamin Benjaminsen 1892.07@06.28 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
1900: 004 01 Benjamen Eliassen 28.07.1892 Rødøy herred* S ug Barn b

1889

Datter: Elvie Eliassen

Født den 14.10.1889.
1900: 003 01 Elvie Eliassen 14.10.1889 Rødøy herred* D ug Barn b

ANDRE:

1900 FT

Familie losjerende enke: Anna Sivertsdtr

008 01 Anne Sivertsen 1833 Mo, Helgel. Nor FL e Forskjelligt arbeide b

01.01 SVINØY- plass u/bnr 1

1910 FT

Husmann: Jørgen Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jørgen Hansen 17.05.1847 Buksnes hf g Husmand, Erhvervsudygtig, underholdes av sønen?? b
002 01 Olianna Hansen 16.09.1855 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Olav Hansen 25.07.1884 Rødøy s ug Husmandssøn, Erhvervet er fiskeri f
004 01 Hjalmar Hansen 22.02.1890 Rødøy s ug Husmandssøn, Erhvervet er fiskeri f
005 01 Artur Hansen 1898.01??.11 Rødøy s ug Husmandssøn, Erhvervet er fiskeri b
006 01 Jørgine Hansen 06.10.1895 Rødøy d ug Datter b
007 01 Ludvik Eliasen 18.04.1888 Rødøy tj ug Tjenestedreng f

1900 FT

Husmann: Jørgen Hansen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jørgen Hanssen 17.05.1847 Buksnæs Nor Hf g Fisker og strandsid., der har delvis fattigunderstøttelse b
002 01 Oleanna Johansen 16.09.1855 Rødøy herred* Hm g Strandsidderkone b
003 01 Olaf Jørgensen 25.07.1884 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Alfhild Jørgensen 25.06.1887 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Hjalmar Jørgensen 22.02.1890 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Jørgine Jørgensen 06.10.1895 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Arthur Jørgensen 11.01.1898 Rødøy herred* S ug Barn b

01.02 plass "Mellommarken"

1910 FT

Husmann - Hartvig Gabrielsen

FOLKETELLINGEN 1910 - Plass "MELLOMMARKEN"
001 01 Hartvik Gabrielsen 06.10.1857 Lurøy hf g Husmand, fiskeri og litt jordbruk b
002 01 Anne Gabrielsen 05.06.1862 Rødøy hm g Husm.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Jens Gabrielsen 23.06.1887 Rødøy s ug Husmandssøn, deltar i faderens erhverv b
004 01 Torvald Gabrielsen 23.05.1900 Rødøy s ug Husm.søn, opholdes av forældrene b
005 01 Hilmar Gabrielsen 24.05.1904 Rødøy s ug Husm.søn, opholdes av forældrene b
006 01 Mthilde!! Gabrielsen 11.09.1899 Rødøy d ug Husgjerning og kreaturstel, datter b
007 01 Helga Gabrielsen 19.11.1894 Rødøy d ug Husgjerning og kreaturstel, datter b
008 01 Jenny Gabrielsen 16.06.1897 Rødøy d ug Husgjerning og kreaturstel, datter b

1900 FT

Husmann - Hartvig Gabrielsen

FOLKETELLINGEN 1900 - "MELLOMMARKEN".
001 01 Hartvig Gabrielsen 06.10.1856 Lurø Nor Hf g Fisker og husmand b
002 01 Anne Isaksen 05.06.1862 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Jens Hartvigsen 23.06.1886 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Lothe Hartvigsen 04.11.1888 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Mathilde Hartvigsen 11.09.1892 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Helga Hartvigsen 19.11.1894 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Jenny Hartvigsen 16.06.1896 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Thorvald Hartvigsen 23.05.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

01.02 plass SANDØY

1910 FT

Husmann - Ludvig Olsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ludvig Olsen 11.08.1863 Rødøy hf g Husmand, fiskeri og litt jordbruk f
002 01 Otine Olsen 29.01.1865 Rødøy hm g Husmandskone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Johan Olsen 04.03.1888 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn f
004 01 Olav Olsen 22.02.1892 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn f
005 01 Hans Olsen 06.05.1895 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
006 01 Trygve Olsen 09.03.1899 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
007 01 Signe Olsen 11.08.1886 Rødøy d ug Deltar i husgjerningen, men er sykelig, maa væsentl. opholdes av forældrene b
008 01 Anna Olsen 02.01.1901 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter b
009 01 Ole Larsen 1828??.01.04 Alstahaug fl bestefar e Opholdes delvis av sønnen og delvis fattigunderstøttet, Inderst b

1900 FT

Husmann - Ludvig Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ludvik Olsen 11.08.1861 Rødøy herred* Hf g Fisker & husmand b
002 01 Tine Johnsen 25.01.1862 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Lothe Ludviksen 31.01.1886 Rødøy herred* D ug Behjælpelig i huset b
004 01 Signe Ludviksen 04.08.1887 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Johan Ludviksen 04.03.1889 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Olaf Ludviksen 02.02.1892 Rødøy herred* S ug Barn f
007 01 Hans Ludviksen 06.05.1895 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Trygve Ludviksen 09.03.1899 Rødøy herred* S ug Barn b
009 01 Ole Larssen 04.01.1827 Alstahaug Nor B g Fisker & husmand mt

01.03 plass 1900

1900 FT

Husmann - Anders Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anders Olsen 29.07.1822 Herø, Helgel. Nor Hf g Kaarmand b
002 01 Elisabeth Jenssen 1815 Trænen Nor Hm g Kaarmandskone b
003 01 Vilhelmine Kristoffersen 1875 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

01.03 plass "LYNGVÆR"

1900 FT

Husmann - Peder Jonassen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass "LYNGVÆR"
001 01 Peder Jonnassen 1820 Sverige Hf g Husmand & fisker; han har fattigunderstøttelse m J b
002 01 Elen Rasmusdtr. 29.09.1817 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

1875 FT

Husmann - Peder Jonassen

FOLKETELLINGEN 1875 Løngvær:
001 01 Peder Jonassen 1822 Sverige, ved ikke Sted hf g Husmand med Jord, Driver Sjøbrug b
002 01 Elen Rasmusdatter 1817 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Peder Pedersen 1855 Rødø S. og Pr. Deres s ug Hjælper Faderen med Sjøbrug b
004 01 Kristoffer Pedersen 1858 Rødø S. og Pr. Deres s ug Hjælper Faderen med Sjøbrug b

Utsæd/Husdyr:

Utsæd/husdyr:
Utsæd: by1/4 po3
Husdyr: ku2 ka1 få5 sv2

1865 FT

Husmann - Peder Jonassen

001 01 Peder Jonasen 44 Sværige Husfader g Husmand med Jord
002 01 Elen Rasmusdatter 47 Rødø Præsteg. hans Kone g
003 01 Elias Pedersen 17 Rødø Præsteg. Deres Søn ug
004 01 Peder Pedersen 11 Rødø Præsteg. Deres Søn ug
005 01 Kristopher Pedersen 7 Rødø Præsteg. Deres Søn ug
006 01 Marie Eriksdatter 34 Rødø Præsteg. ug Tjenestepige

Utsæd/Husdyr:

Bruker: Peder Jonasen
Utsæd: by1/2 po2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku2 få12 gj8

Merknad:

1865 = Merknader: (S/L: 120/4) Disse Pladse ligger under alle Matrikul No 62.

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Johannes Antonius Pedersen

Bosatt på plass under gården Sundøy, lenke dit.

01.01 og 02 Plass 1875

1875 FT

Husmann - Johannes Meklebustad

FOLKETELLINGEN 1900: u/62ab
001 01 Johannes Meklebustad 1843 Kvindherreds S. og Pr. hf g Bødkerhanlede, den egentlige Hovednæringsvei b
002 01 Bergitha Johansdatter 1849 Lurø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Konrad Johansen 1875 Rødø S. Pr. Deres s Hos Forældrene b
004 01 Kristine Kristiansdatter 1866 Rødø S. Pr. Tilreisende mt

Utsæd/hushold:

Ingen.

62 aa PLass 1875

1875

Husmann - Gabriel Nilsen

FOLKETELLINGEN 1875 (u/62aa):
001 01 Gabriel Nilsen 1830 Mo Sogn og Pr. hf g Husmand med Jord, driver Sjøbrug b
002 01 Inger Johannesdatter 1835 Alstadhaug S. og Pr. Hans Kone g b

Utsæd og husdyr:

Utsæd: po1
Husdyr: ku1 få4

EKTEFELLE og BARN:

Sønn - Kornelius Gabrielsen

Barnebarn av Gabriel:

Klipp.

01.03 husmannsplass 1875

1875 FT

Husmann - Lars Alexandersen

FOLKETELLINGEN 1875 (plass under 62 C).
001 01 Lars Alexandersen 1814 Rødø S. og Pr. hf g Husmand og Leilænding, Hovednæringsvei Sjøbrug b
002 01 Ane Hansdatter 1821 Tromsø S. og Pr. Hans Kone g b

Utsæd/husdyr:

Utsæd:
Husdyr: få7 sv1

1865 FT

Husmann - Lars Alexandersen

001 01 Lars Alexandersen 52 Rødø Præstg. Husfader g Husmand med Jord
002 01 Anne Hansdatter 42 Tromsø Præstg. hans Kone g
003 01 Andreas Bek 8 Rødø Præsteg. Deres Fostersøn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Lars Alexandersen
Utsæd: po1/2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: få6 sv1