Gård Rangsund (05) plassene

Hovedsiden

Gjelder de husmannsplasser som var under gårdens bnr 1 og 2.

05.00 plass "Nøstvigen".

OM plassen

Ved tellingen 1910 en plass under bnr 1 og 2.

1910 Husmann: Albert Benjaminsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Albert Benjamensen 31.03.1873 Rødøy hf g Husmand og fisker f
002 01 Anna Nicolaisen 12.08.1877 Stamnes hm g Husmandskone b
003 01 Bernhard Albertsen 25.04.1898 Rødøy s ug Søn b
004 01 Sigvald Albertsen 13.07.1899 Rødøy s ug Søn b
005 01 Hanna Albertsdatter 03.10.1901 Rødøy d ug Datter b
006 01 Agnes Albertsdatter 05.08.1903 Rødøy d ug Datter b
007 01 Astrid Albertsdatter 30.11.1905 Rødøy d ug Datter b
008 01 Halvdan Albertsen 28.02.1910 Rødøy s ug Søn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Nikolaisen

Født den 12.8.1877.
1910: 002 01 Anna Nicolaisen 12.08.1877 Stamnes hm g Husmandskone b

1910 sønn: Halvdan Albertsen

Født den 28.2.1910.
1910: 008 01 Halvdan Albertsen 28.02.1910 Rødøy s ug Søn b

1905 datter: Astrid Albertsen

Født den 30.11.1905.
1910: 007 01 Astrid Albertsdatter 30.11.1905 Rødøy d ug Datter b

1903 datter: Agnes Albertsen

Født den 5.8.1903.
1910: 006 01 Agnes Albertsdatter 05.08.1903 Rødøy d ug Datter b

1901 datter: Hanna Albertsen

Født den 3.10.1901.
1910: 05 01 Hanna Albertsdatter 03.10.1901 Rødøy d ug Datter b

1899 sønn: Sigvald Albertsen

Født den 13.7.1899.
1910: 004 01 Sigvald Albertsen 13.07.1899 Rødøy s ug Søn b

1898 sønn: Bernhard Albertsen

Født den 25.4.1898.
1910: 003 01 Bernhard Albertsen 25.04.1898 Rødøy s ug Søn b

05.00 plass "Sandbakken"

OM plassen

En plass under både bruk 1 og 2.

1910 Husmann: Karolius Eriksen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Karolius Eriksen 24.03.1871 Rødøy hf g Husmand og fisker f
002 01 Lovise Benjaminsdatter 04.08.1864 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Sigurd Olsen 14.08.1889 Rødøy s ug Fisker f
004 01 Einar Karoliussen 04.08.1893 Rødøy s ug Søn b
005 01 Gudolf Karoliussen 21.01.1897 Rødøy s ug Søn b

1900 Husmann: Karolius Eriksen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Karolius Eriksen 1871 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand f
002 01 Lovise Benjaminsdatter 1864 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Sigurd Olsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Einar Karoliussen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Gudolf Karoliussen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
006 02 Jonette Hansdatter 1852 Rødøy herred* EL ug Dagarbeide Jordbrugsarbeide og Husstel b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Lovise Benjaminsdtr

Født den 4.8.1864.
1910: 002 01 Lovise Benjaminsdatter 04.08.1864 Rødøy hm g Husmandskone b
1900: 002 01 Lovise Benjaminsdatter 1864 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

1889: Hennes sønn: Sigurd Olsen

Født den 14.8.1889.
1910: 003 01 Sigurd Olsen 14.08.1889 Rødøy s ug Fisker f
1900: 003 01 Sigurd Olsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b

1897 deres sønn: Gudolf Karoliusssen

Født den 21.1.1897.
1910: 005 01 Gudolf Karoliussen 21.01.1897 Rødøy s ug Søn b
1900: 005 01 Gudolf Karoliussen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b

1893 deres sønn: Einar Karoliussen

Født den 4.8.1893.
1910: 004 01 Einar Karoliussen 04.08.1893 Rødøy s ug Søn b
1900: 004 01 Einar Karoliussen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

ANDRE:

1900: Dagsarbeider Jonette Hansdtr

1900: 006 02 Jonette Hansdatter 1852 Rødøy herred* EL ug Dagarbeide Jordbrugsarbeide og Husstel b

05.00 plass "Bjørnø" I

Om plassen

En plass under både bruk 1 og 2.

1910 Husmannsenke: Marit Johnsdtr

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Marit Johnsdatter 24.04.1862 Lesje hm e Husmandsenke b
002 01 Petra Eliasdatter 13.02.1891 Rødøy d ug Datter b
003 01 Gustav Eliassen 22.09.1893 Rødøy s ug Søn, fisker f
004 01 Edvard Eliassen 04.06.1896 Rødøy s ug Søn b

1900 Husmann Elias Petersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Elias Petersen 1839 Rødøy herred* Hf g Jordbrug og Garnbinding. Husmand m J b
002 01 Marit Jonsdatter 1862 Lesje Hm g Husmandskone Delvis Fattigunderstøttelse b
003 01 Petra Eliasdatter 1891 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Gustav Eliassen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Edvard Eliassen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Jens Eliassen 11.06.1899 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Guri Pedersdatter 1819 Lesje FL e Spinder og strikker. Delvis Fattigunderstøttelse b

1875 Husmann: Elias Petersen

006 02 Elias Petersen 1841 Rødø Pr. hf g Husmd med Jord Fisker b
007 02 Gjertrud Larsdatter 1840 Rødø Pr. Hans Kone g b
008 02 Karoline Eliasdatter 1862 Rødø Pr. d b
009 02 Karolius Pedersen 1869 Lurø Pr. Pleiebarn Understøttes delvis af Fattigvæsenet b

Utsæd/husdyr:

E. Petersen
Utsæd: by1/5 po1 1/2
Husdyr: ku1 ka1 få4 sv1

1865 Husmann Væreng 43.

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som husmand uten jord og fisker på plass under Verang 43-02. Bor sammen med sin 2 år gamle datter Karoline og tjenestepike Gjertrud Larsdatter (26).

Skifte far til Elias

Skifter i Rødøy:
Skifte gården Rangsund 1845 etter Petter Pedersen.
Kone Berete Jacobsdtr, som må være en feiltolkning av "Bente Jacobia Jensdtr", som hun heter.
Merknad: Hun er fruktsommelig.
Barn: Peder Olai Pedersen (23), J
Jens Michael Pedersen (22),
Carel Pedersen (17),
Ole Pedersen (13),
Benjamin Pedersen (7),
Elias Pedersen (3),
Lava Maria Pedersdtr (19)
og Ane Maria Pedersdtr (19).
Formynder for alle unntatt 2 eldste sønner: Ole S. Jæger.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Marit Johnsdr

Født den 24.4.1862 Lesje.
1910: 001 01 Marit Johnsdatter 24.04.1862 Lesje hm e Husmandsenke b
1900: 002 01 Marit Jonsdatter 1862 Lesje Hm g Husmandskone Delvis Fattigunderstøttelse b

1899 sønn: Jens Parelius Lund Pettersen

Født den 11.6.1899 på Bjørnø under gård Ransund.
1900: 006 01 Jens Eliassen 11.06.1899 Rødøy herred* S ug Barn b

1893 sønn: Gustav Johan Gaarde Pettersen

Født den 22.10.1893 på Bjørnø under gården Rangsund. Døpt kirken 27.9.1894 (Hjemmedøpt 10.01.1894).
1910: 003 01 Gustav Eliassen 22.09.1893 Rødøy s ug Søn, fisker f
1900: 004 01 Gustav Eliassen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

1891 datter: Petra Gjertine Dorthea By Eliasdtr

Født den 12.2.1891 på Bjørnø under Rangsund. Døpt kirken 12.12.1891.
(døde i Rødøy 19.8.1977).
1900: 003 01 Petra Eliasdatter 1891 Rødøy herred* D ug Barn b

1889 sønn: Georg Olai Greve Pettersen

Født den 5.3.1889. Døpt kirken 30.6.1889.

1897 sønn: Edvard Marstrander Gaarde Pettersen

Født den 4.6.1897 på gården Rangsund (Bjørnø). Dødt kirken den 1.8.1897.
1910: 004 01 Edvard Eliassen 04.06.1896 Rødøy s ug Søn b
1900: 005 01 Edvard Eliassen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b

Ektefelle (1): Gjertrud Larsdtr

1875: 007 02 Gjertrud Larsdatter 1840 Rødø Pr. Hans Kone g b

Viet 1866

KIRKEBOKA VIET 1866:
03.06.1866. Elias Pettersen, bosatt Værangen født Rangsund, 25 år og sønn av Peder Pedersen Rangsund. Gjertrud Kjerstine Pernille Larsdtr, bosatt Værangen, 26 år og datter av Anders Haagensen Tømmerdal.

1875: datter: Karoline Eliasdtr

1875: 008 02 Karoline Eliasdatter 1862 Rødø Pr. d b

1865: Karoline

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 2 år gammel datter hjemme hos sin far - enkemann på plass under gården Verang 43-02.

ANDRE:

1900 familie losjerende: Guri Pedersdtr

1900: 007 01 Guri Pedersdatter 1819 Lesje FL e Spinder og strikker. Delvis Fattigunderstøttelse b

1875 Pleiebarn: Karolius Pedersen

1875: 009 02 Karolius Pedersen 1869 Lurø Pr. Pleiebarn Understøttes delvis af Fattigvæsenet b

Mer om Karolius

Var født i Lurøy

05.00 Innerste

1910 Innerste: Olaf Petersen

FOLKETELLINGEN 1910:
005 02 Olaf Petersen 10.02.1877 Rødøy hf el g Fisker (inderst) f
006 02 Petra Isaksdatter 25.05.1882 Lurøy hm g Fiskerkone b
007 02 Gurine Olafsdatter 28.05.1904 Rødøy d ug Datter b
008 02 Ingvarda Olafsdatter 29.01.1907 Rødøy d ug Datter b
009 02 Petra Olafsdatter 21.08.1910 Rødøy d ug Datter b

1900 tellinga

Bosatt som ugift hjemme hos faren, se familien under her.
1900: 002 01 Olaf Petersen 1878 Rødøy herred* S ug Fiskeri f

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Petra Isaksdtr

Født den 25.5.1882 i Lurøy.
1910: 006 02 Petra Isaksdatter 25.05.1882 Lurøy hm g Fiskerkone b

1907 datter: Ingvarda

Født den 29.1.1907.
1910: 008 02 Ingvarda Olafsdatter 29.01.1907 Rødøy d ug Datter b

1904 datter: Gurine

Født den 28.5.1904.
1910: 007 02 Gurine Olafsdatter 28.05.1904 Rødøy d ug Datter b

1910 datter: Petra

Født den 21.8.1910.
1910: 009 02 Petra Olafsdatter 21.08.1910 Rødøy d ug Datter b

05.00 plass "Bjørnø" II

Om plassen

En plass under både bruk 1 og 2.

1910 husmann: Peter Petersen

001 01 Peter Petersen 18.04.1845 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Hanna Petrsdatter 14.06.1847 Brønøy hm g Husmandskone b
003 01 Jens Petersen 10.05.1885 Rødøy s ug Fisker f
004 01 Gisle Necolaisen 28.10.1895 Rødøy s ug Fostersøn b

1900 husmann: Peter Petersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Peter Petersen 1845 Rødøy herred* Hf e Fiskeri og Jordbrug Husmand b
002 01 Olaf Petersen 1878 Rødøy herred* S ug Fiskeri f
003 01 Anna Petersdatter 1884 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
004 01 Jens Petersen 1886 Rødøy herred* S ug Barn f
005 01 Ane Eilertsdatter 1838 Rødøy herred* Tj e Tjenestepige b
006 01 Gisle Nikolaisdat!! 1895 Rødøy herred* Fost-S. Pleiesøn ug b

1875 husmann: Peter Petersen

001 01 Peter Petersen 1844 Rødø Pr. hf g Husmand md Jord Fisker b
002 01 Gurine Gabrielsdatter 1847 Næsne Pr. Hans Kone g b
003 01 Peder Petersen 1870 Rødø Pr. s b
004 01 Georg Petersen 1874 Rødø Pr. s b
005 01 Andreas Lorntsen 1850 Næsne Pr. Logerende ug Fisker b

Utsæd/husdyr:

P. Petersen
Utsæd: po1
Husdyr: ku1 få4

EKTEFELLE og BARN:

ANDRE:

12. nov, 2018

1900 Pleiesønn Gisle Johan Angel Nikolaisen

Han er født her den 19.9.1895.
Foreldre er Nikolai Pedersenb og Antonette Amalie Ingbertine Nilsdtr.
Lenke til Hamarøy 29 - hvor barnet farmor er gift og bosatt.
1910: 004 01 Gisle Necolaisen 28.10.1895 Rødøy s ug Fostersøn b
1900: 006 01 Gisle Nikolaisdat!! 1895 Rødøy herred* Fost-S. Pleiesøn ug b

05.02 plass "Naustvik"

1910 Husmann: Ole Johan Pedersen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ole Pedersen 08.07.1862 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Karoline Eliasdatter 22.07.1862 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Arthur Olsen 26.03.1895 Rødøy s ug Søn b
004 01 Peter Olsen 21.01.1897 Rødøy s ug Søn b
005 01 Gudrun?? Olsen 11.04.1899 Rødøy d ug Datter b
006 01 Signora Olsen 27.08.1900 Rødøy d ug Datter b
007 01 Olaf Olsen 10.11.1901 Rødøy s ug Søn b
008 01 Alf Olsen 16.03.1902 Rødøy s ug Søn b
009 01 Alfild Olsen 27.09.1906 Rødøy d ug Datter b

Om navn

En dattersønn av Gudrun Edfrid Pedersen (f.11.4.1899) (Inge Dahl) har gitt tilbakemelding på at hun brukte navnet PEDERSEN. DETTE er avskrift av folketellingen 1910. På den tid kunne barna her hete Olsen etter farens fornavn, eller Pedersen etter hans etternavn. Måten å ta navn på endra seg på den tid, noen valgte den gamle måten og noe den ny måten - med å ta farens etternavn. Trolig er det ikke etternavn på barna i folketellinga 1910, og avledning av fornavnet til faren brukes på alle med slike "sønn-navn".

1900 Husmann: Ole Johan Pedersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ole Pedersen 1862 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b
002 01 Karoline Eliasdatter 1862 Rødøy herred* Hm g Husmands-Kone b
003 01 Otilie Olsdatter 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Arthur Olsen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Peter Olsen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Gudrun Olsdatter 11.04.1899 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Signora Olsdatter 22.08.1900 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Ole Pedersen 1869 Lurø Nor B ug Fisker mt

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karoline Bergitte Eliasdtr

Barn før ekteskap:

Kirkeboka Rødøy - døpte:
13.09.1882 uekte dødtfødt barn av ugift selvholder Søren Iver Andersen, Sundøy (1849) og Karoline Bergitte Eliasdtr, Sundøy (1862). Oppgivvet af barnefaderen og Tobias Pedersen. Hendes 1. leiemaal. Hans ligg... efter hans eget oppgivende.