Gjerøy Nordre (76) plasser (1)

76.00 Sandvik

Plassen "Sandvik"

Husmannsplass under bnr 1 og 2 av hovedgården Gjerøy Nordre 76.

76 00 husmann Torbjørn Aakre

1910 husmann: Torbjørn Aakre

001 01 Torbjørn Aakre 14.12.1854 Strandebarm hf g Husmand og fiskjøper f
002 01 Andrea?? Aakre 06.11.1856 Melø hm g Styrer husholdningen b
003 01 Hans Aakre 11.01.1893 Rødøy s ug Deltager i fiskeindkjøpet f
004 01 Kristine Aakre 1895??.05.21 Rødøy d ug Datter b
005 01 Egil Aakre 30.09.1897 Rødøy s ug Søn b
006 01 Torbjørn Aakre 10.03.1880 Rødøy s ug Reisende agent i symaskiner f

1900 husmann: Torbjørn Aakre

Thorbjørn Aakre (mann) 1845 Kvindherred Hf g Skipperhyre og Jordbrug, Jægteskipper, Husmand Rødø: Sandvik, 1900

Andrea Aakre (kvinne) 1857 Rødøy herred Hm g Husmandskone Rødø: Sandvik, 1900
Ole Aakre (mann) 1881 Rødøy herred S ug Fiskeri og Jordbrug Rødø: Sandvik, 1900
Anna Aakre (kvinne) 1886 Rødøy herred D ug Husgjerning Rødø: Sandvik, 1900
Thale Aakre (kvinne) 1883 Rødøy herred D ug Kreaturstel og Husgjering Rødø: Sandvik, 1900
Hansine Aakre (kvinne) 1886 Rødøy herred D ug Husgjerning Rødø: Sandvik, 1900
Jens Aakre (mann) 1889 Rødøy herred S ug Barn Rødø: Sandvik, 1900
Hans Aakre (mann) 1893 Rødøy herred S ug Barn Rødø: Sandvik, 1900
Kristine Aakre (kvinne) 1895 Rødøy herred D ug Barn Rødø: Sandvik, 1900
Egil Aakre (mann) 1897 Rødøy herred S ug Barn Rødø: Sandvik, 1900

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Andrea Aakre

1910: 002 01 Andrea?? Aakre 06.11.1856 Melø hm g Styrer husholdningen b
1900: Andrea Aakre (kvinne) 1857 Rødøy herred Hm g Husmandskone Rødø: Sandvik, 1900

1895 datter: Kristine Aakre

1910: 004 01 Kristine Aakre 1895??.05.21 Rødøy d ug Datter b
1900: Kristine Aakre (kvinne) 1895 Rødøy herred D ug Barn Rødø: Sandvik, 1900

1893 sønn: Hans Aakre

1910: 003 01 Hans Aakre 11.01.1893 Rødøy s ug Deltager i fiskeindkjøpet f1900: Hans Aakre (mann) 1893 Rødøy herred S ug Barn Rødø: Sandvik, 1900

Mer om hans

Han blir senere eier av 77.03 - lenke dit.

1897 sønn: Torbjørn Aakre

1910: 006 01 Torbjørn Aakre 10.03.1880 Rødøy s ug Reisende agent i symaskiner f

1897 sønn: Egil Aakre

1910: 005 01 Egil Aakre 30.09.1897 Rødøy s ug Søn b
1900: Egil Aakre (mann) 1897 Rødøy herred S ug Barn Rødø: Sandvik, 1900

1889 sønn: Jens Aakre

1900: Jens Aakre (mann) 1889 Rødøy herred S ug Barn Rødø: Sandvik, 1900

1886 datter: Anna Aakre

1900: Anna Aakre (kvinne) 1886 Rødøy herred D ug Husgjerning Rødø: Sandvik, 1900

1886 datter: Hansine Aakre

1900: Hansine Aakre (kvinne) 1886 Rødøy herred D ug Husgjerning Rødø: Sandvik, 1900

1883 Thale Aakre

1900: Thale Aakre (kvinne) 1883 Rødøy herred D ug Kreaturstel og Husgjering Rødø: Sandvik, 1900

1881 sønn: Ole Aakre

1900: Ole Aakre (mann) 1881 Rødøy herred S ug Fiskeri og Jordbrug Rødø: Sandvik, 1900

76.00 plass "Gjørøysjøen"

Husmannsplass GJØRØYSJØEN

Plass under bruk 1 og 2.

76.00 husmann Johan Benjaminsen

1910 husmann: Johan Benjaminsen

001 01 Johan Benjaminsen 24.07.1866 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Kristine Benjaminsen 20.03.1870 Rødøy hm g Styrer husholdningen b
003 01 Lovise Benjaminsen 01.12.1894 Rødøy d ug Gaar husmoderen tilhaande b
004 01 Kristian Benjaminsen 24.01.1897 Rødøy s ug Datter!! b
005 01 Rudolf Benjaminsen 21.01.1899 Rødøy s ug Søn b
006 01 Haral Benjaminsen 21.09.1901 Rødøy s ug Søn b
007 01 Herborg Benjaminsen 18.07.1903 Rødøy d ug Søn!! b
008 01 Haakon Benjaminsen 24.06.1906 Rødøy s ug Datter!! b
009 01 Gundhild Benjaminsen 07.01.1910 Rødøy d ug Datter b
010 01 Helga Andreasdatter 05.09.1891 Rødøy tj ug Tjenestepige b

1900 husmann: Johan Benjaminsen

001 01 Johan Benjaminsen 1866 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand m J b
002 01 Kristine Johansdatter 1870 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Jenny Johansdatter 1889 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Emma Johansdatter 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Lovise Johansdatter 1894 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Kristian Johansen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Rudolf Johansen 21.01.1899 Rødøy herred* S ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristine Johansdtr

Født 20.3.1870
1910: 002 01 Kristine Benjaminsen 20.03.1870 Rødøy hm g Styrer husholdningen b
1900: 002 01 Kristine Johansdatter 1870 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

1910 datter: Gunhild Benjaminsen

Født 7.1.1910.
1910: 009 01 Gundhild Benjaminsen 07.01.1910 Rødøy d ug Datter b

1906 sønn: Haakon Benjaminsen

Født 24.6.1906.
1910: 008 01 Haakon Benjaminsen 24.06.1906 Rødøy s ug Datter!! b

1903 datter: Herborg Benjaminsen

Født den 18.7.1903
1910: 007 01 Herborg Benjaminsen 18.07.1903 Rødøy d ug Søn!! b

1901 sønn: Harald Benjaminsen

Født den 21.9.1901.
1910: 006 01 Harald Benjaminsen 21.09.1901 Rødøy s ug Søn b

1899 sønn: Rudolf Benjaminsen

Født den 21.1.1899.
1910: 005 01 Rudolf Benjaminsen 21.01.1899 Rødøy s ug Søn b
1900: 007 01 Rudolf Johansen 21.01.1899 Rødøy herred* S ug Barn b

1896 sønn: Kristian Benjaminsen

1910: 004 01 Kristian Benjaminsen 24.01.1897 Rødøy s ug Datter!! b
1900: 006 01 Kristian Johansen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b

1894 datter: Lovise Benjaminsen

1910: 003 01 Lovise Benjaminsen 01.12.1894 Rødøy d ug
Gaar husmoderen tilhaande b
1900: 005 01 Lovise Johansdatter 1894 Rødøy herred* D ug Barn b

1893 dattere: Emma Benjaminsen

1900: 004 01 Emma Johansdatter 1893 Rødøy herred* D ug Barn b

1889 datter: Jenny Benjaminsen

1900: 003 01 Jenny Johansdatter 1889 Rødøy herred* D ug Barn b

ANDRE:

1910 tjenestepige: Helga Andreasdtr

Født den 5.9.1891.
1910: 010 01 Helga Andreasdatter 05.09.1891 Rødøy tj ug Tjenestepige b

1900 enke Regine Olsdtr

Kom hit til sønnen fra: GJERØYHAVN 78-02.

1910 ENKE: Regine Olsdtr

BOSATT I EGEN HUSHOLDNING HOS HUSMANN JOHAN BENJAMINSEN:
008 02 Regine Olsdatter 1838 Rødøy herred* Hm e b
009 02 Tønder Paulsen 1878 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
010 02 Olga Johansdatter 1882 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
011 02 Laurits Larssen 1883 Rødøy herred* Tj ug Tjenestedreng b

1878 sønn: Tønder Paulsen

1900: 009 02 Tønder Paulsen 1878 Rødøy herred* S ug Fiskeri b

ANDRE:

1900 FT Tjenestepige: Olga Johannessen

1900: 010 02 Olga Johansdatter 1882 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

1900 FT Dreng: Laurits Larsen

011 02 Laurits Larssen 1883 Rødøy herred* Tj ug Tjenestedreng b