Gjerøy Nordre (76-1/2) B

76.01.02 JENS AMUNDSEN

1861 skifte

Skifter i Rødøy:
Skifter på gården Gjerøy Nord 1861 etter Jens Amundsen.
Barbro Jensdtr, ektefelle.
Jens Antoni Jensen, sønn.
Hartvig Andreas Olai Jensen, sønn.
Benjamin Elina Jensdtr.
Anna Johanna Klæboe Jensdtr.
Værge for de umyndinge barna Paul Nilsen, Nordre Gjerø.

Omkommer

MINNELISTA 1860:
Jens omkom på lofothavet den 10.4.1860. Under uvær, sammen med 2 andre drengene Lars Jensen (sønn) og Ove Edvard Jakobsen. Ingen ble funnet.

1860 fredlysing

Jens Amundsen lar fredlyse denne gård tillikemed de samme underliggende øer, holmer og skjær og strande, datert og tinglyst 16.juni 1860.

1850/1851 Kjøper

Skjøte fra Hartvig Jentoft til Jens Amundsen på halvdelen av denne eiendom, datert 10. og tinglyst 11.september 1850. Det samme skjedde med den resterende halvdel 23. og tinglyst 24.mars 1851.

EKTEFELLE og BARN:

1865 Skifte

Barbro Jensdtr - skifte
Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøy Nord 1865 etter Barbro Jensdtr, enke.
Barn: Anton Jensen (16). (Skal vel være Jens Anton).
Jens Hartvig Jensen (10).
Benjamine Jensdatter (13).
Anne Jensdtr (12).
Verge for umyndige er Paul Nilsen Gjerøy.

Ektefelle: Barbro Jensdtr

1855 sønn: Hartvig Andreas Olai Jensen

Født 11. mai 1855 her på gården. Døpt kirken 24.6.1855.
FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som visergutt hos gårdbruker Fredrik Fredriksen og kona Hanna Markusdatter på gården Aanes 36-01.
Døde 7. mars 1871 i Vestfjorden.

1871 - omkom Vestfjorden

Døde 7. mars 1871 i Vestfjorden.

1854-1874: Anne Johanna Klæboe Jensdtr

Født på gården her den 12. februar 1854. Døpt kirken 11. juni 1854.
Død på gården Oldervik 12. august 1874. Lenke dit.

Mer om Anne Johanna

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 12 år gammel fosteredatter hos husmann Johan (John) Jensen og kona Gjertrud Kristensdatter på plass under Gjerøyhavn 78-02.

1852 datter: Benjamine Eline Jensdtr

Født 1. august 1852 her på gården. Døpt kirken 12. september 1952.
KIRKEBOKA VIET 1873:
Viet Rødøy kirke 21.9.1873 - ungkar Marcus Benjamin Johan Marcussen, bosatt Oldersvik, født 1849, 24 år. Sønn av Marcus Christensen. Pige Benjamine Eline Jensdtr, f. Gjerøy 1852, 24 år, datter av Jens Amundsen.

1849 sønn: Jens Anton Johan Jensen

Født den 23.9.1849 på gården her. Døpt kirken 12. september 1852.
KIRKEBOKA VIET 1877:
14.10.1877. Jens Anton Johan Jensen, Telnes, Gjerøy, 29 år, sønn av Jens Amundsen Gjerøy. Elisabeth Christine Nilsdtr, bosatt Lurø, 22 år, datter av Nils Pedersen, Olvigvatn.

1847 datter: Eline Maria Jensdtr

Født på gården Gjerøy Nordre den 1.mars 1847. Døpt kirken 13. mai 1847.
Ikke nevnt i faren skifte 1861, død før den tid?

1845 sønn: Lars Andreas Klæboe Jensen

Født på gården Gjerøy Nordre den 6. juli 1845. Døpt kirken 28. juli 1845.
Lars døde sammen med far - den 10.4.1860 på Lofothavet.

76 01-02 1865-1875 Paul Nilsen

Bosatt

Bnr 1 og 2 (140 a og 140 b).

1875 føderaadsmann: Paul Nilsen

001 01 Paul Nilsen 1821 Lurø S. og Pr. hf g Føderaadsmand b
002 01 Anne Per. Olsdatter 1812 Lurø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Regine Olsdatter 1854@1844 Lurø S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b
004 01 Jon Andreasen 1849 Sparbo S. og Pr. Logerende ug Snekker mt

Utsæd/husdyr:

Utsæd:
Husdyr: ku2 få5

1865 føderaadsmann: Paul Nilsen

001 01 Poul Nielsen 42 Lurø Præstegjeld Husfader g Føderaadsmand
002 01 Anne Olsdatter 59 Lurø Præstegjeld hans Kone g
003 01 Jens Poulsen 21 Lurø Præstegjeld Deres Søn ug
004 01 Olaus Poulsen 19 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
005 01 Niels Poulsen 16 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
006 01 Wiktor Poulsen 9 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
007 01 Isakine Poulsdatter 10 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug
008 01 Andrea Olsdatter 68 Rødø Præstegjeld ug Tjenestepige
009 01 Tønder Kristensen 26 Rødø Præstegjeld Logerende ug Fisker

Utsæd/husdyr:

1865 Fortsatt kaar

Skjøte fra Nils Jakob Johansen til Hans Jæger på denne eiendom for 500 spesidaler med påhefte av:
Kaar, av årlig verdi 24 spesidaler til Paul Nilsen, datert og tinglest 26. septeber 1865.

1852 salg av gården

Skjøte fra Paul Nilsen til Nils Jacob Johansen på denne eiendom for 360 spesidaler, datert 30. september, tinglest 1. oktober 1852.

Kom fra

1875 Rødøy: 001 01 Paul Nilsen 1821 Lurø S. og Pr. hf g Føderaadsmand b
1865 Rødøy:001 01 Poul Nielsen 42 Lurø Præstegjeld Husfader g Føderaadsmand

1846 innflytter med familie

KIRKEBOKA INNFLYTTEDE 1846:
1846-23. Gårdbruker Poul Nilsen Qvarø, for at bruge gaard, Lurø, Gjerø, attest av 5.5.1846. Hans kone Anne Pernille Olsdtr, datter Nilsine Caroline (3), søn Jens Christian Bertines (1).

EKTEFELLER og BARN:

Ektefelle (2): Regine Maria Olsdtr

Hun er bosatt hos sønnen Johan Bernhard Benjaminsen på plassen Gjerøysjøen ved tellingen 1900 og 1910. Lenke dit.

1877 viet

KIRKEBOKA VIET 1877:
25.11.1877. Enkemann og kaarmann Paul Massenius Nilsen, født Lurø, bosatt Gjerøy Nordre, 56 år, sønn av Nils Jensen Kvarø. Enke Regine Maria Olsdatter, 39 år, datter av Ole Paulsen Svenning.

Sønn (2.): Tønder Paulsen

Født 1878
Utvandrer til Amerika 1910 - Seatle.

Ektefelle (1):

1875 Rødøy: 002 01 Anne Per. Olsdatter 1812 Lurø S. og Pr. Hans Kone g b
1865 Rødøy: 002 01 Anne Olsdatter 59 Lurø Præstegjeld hans Kone g

Skifte ektefelle (1):

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøy Nordre 1877 etter Anne Pernille Olsdatter som døde 5. juni 1876. Paul Nilsen, ektefelle. Nilsine Cathrine Paulsdatter, datter (33) gift med Carl Larsen Kongsvig. Jens Christian Paulsen (31) Amerika. Isakine Cornelia Dass Paulsdtr (20) datter. Peder Michael Victor Paulsen (19) sønn.

1856 sønn: Peder Mikal Viktor Paulsen "Viktor"

Nevnt i skiftet etter mor 1877:
Peder Michael Victor Paulsen (19) sønn.
1865: 006 01 Wiktor Poulsen 9 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug

1855 datter: Isakine Kornelia Dass Paulsdtr

Født her den 29.10.1855.
1865: 007 01 Isakine Poulsdatter 10 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug

1875 FT - Mer om Isakine

Skifte etter mor 1877:
Isakine Cornelia Dass Paulsdtr (20) datter.

FOLKETELLINGA 1875:
Tjenestepike (merknad: ikke noe særskilt) hos handelsmann Jæger på handelsstedet Selsøyvik (04-01).

og noe til

KIRKEBOKA VIET 1877:
John Sefanias Moen, bosatt Sparbo prestegjeld, 28 år gammel og sønn av Andreas Toresen Moen i Sparbo. Isakine Cornelia Dass, Gjerøy, 22 år, datter av Paul Nilsen, Gjerøy.

1854-1854 sønn: Isak Olai Paulsen

Født den 18.4.1854. Død 18.5.1854. Gravlagt 25.5.1854.

1853 sønn: Petter Anton Paulsen

Født her den 11.2.1853. Døpt kirken den 5.5.1853.

1851-1852 sønn: Jakob Bye Paulsen

Født den 15.9.1851 her. Døpt kirken den 26.10-1851.
Døde:1852.5 27.02.1852 22.04.1852 barn Jacob Bye Poulsen

1850 sønn: Nils Jakob Johan Paulsen

Født den 5.3.1850. Døpt kirken den 12.5.1850.

1847 Olai (Olaus) Johan Paulsen

Født den 12.1.1847 her. Døpt kirken den 13.5.1847.
1865: 004 01 Olaus Poulsen 19 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug

1846 sønn: Jens Kristian Bertines Paulsen

Skifte etter mor 1877:
Jens Christian Paulsen (31) Amerika.

1844 sønn: Jens Paulsen

1865 Rødøy: 003 01 Jens Poulsen 21 Lurø Præstegjeld Deres Søn ug

1843 datter: Nilsine Karoline Paulsdtr

Skifte etter hennes mor 1877:
Nilsine Cathrine Paulsdatter, datter (33) gift med Carl Larsen Kongsvig.

1848-1849 datter: Elisabeth Barbare Marie Paulsdtr

Født her den 23.9.1848.
1849.1 Død 03.01.1849 Gravlagt 29.04.1849 barn Elisabeth B. Maria Poulsd

ANDRE:

1865 FT: Tjenestepige Andrea Olsdtr

1865: 008 01 Andrea Olsdatter 68 Rødø Præstegjeld ug Tjenestepige

1865 FT: Dreng Tønder Kristensen

1865: 009 01 Tønder Kristensen 26 Rødø Præstegjeld Logerende ug Fisker

76.01-02 1865 logerende Hans Karlsen

1865 - Hans Karlsen - logerende

LOSJRENDE HOS FØDERÅDSENKEN SIMONETTE KRUSE

002 02 Hans Carlsen 39 Stangvig Præst. Logerende g Skrædder
003 02 Hanna Hansdatter 34 Grøttens Præst. hans Kone g
004 02 Gustav Hansen 2 Rødø Præst. Deres Søn ug
005 02 Karl Hansen 5 Aalesunds Præst. Deres Søn ug
006 02 Engelev Hansdatter 8 Moldes Præst. Deres Datter ug
007 02 Else Mathiasdatter 24 Alstadhaug Præst. ug Tjenestepige

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Hanna Hansdtr

1865: 003 02 Hanna Hansdatter 34 Grøttens Præst. hans Kone g

1863 sønn: Gustav Hansen

1865: 004 02 Gustav Hansen 2 Rødø Præst. Deres Søn ug

1860 sønn: Karl Hansen

1865: 005 02 Karl Hansen 5 Aalesunds Præst. Deres Søn ug

1857 datter: Engelev Hansdtr

Født ca 1857 i Molde prestegjeld
1865: 006 02 Engelev Hansdatter 8 Moldes Præst. Deres Datter ug

ANDRE:

1865 FT tjenestepige: Else Mathiasdtr

Født 1841 ca Alstahaug prestegjeld.
1865:07 02 Else Mathiasdatter 24 Alstadhaug Præst. ug Tjenestepige

76.01 1831-1850 Hartvig Jentoft

1850 Hartvig Jentoft selger

Skjøte fra Hartvig Jentoft til Jens Amundsen på halvdelen av denne eiendom, datert 10. og tinglyst 11.september 1850. Det samme skjedde med den resterende halvdel 23. og tinglyst 24.mars 1851.

1831 Eier: Hartvig Jektoft

Skjøte fra enken Vold til Hartvig Jentoft, datert og tinglyst 18.oktober 1831.
Gården bnr 1 hadde på den tid en skyld av 4 mark og 48 øre, og det er helt til 1970-tallet bare fraskilt her 5 øre.

76 01-02 Lars Tomassen Wold

Gårdmand: Lars Tomassen Wold

1814 mannskapsrullene:
Lars Wold, Norgierøen,38, fødested Øverhald.
Bosatt gnr 69 med skyld: 2.0.0. Noenlunde frisk.
1822: Nevnes her som Johannes Wold? Bodsatt her og fødested Trondhjem.
1823: Lars Wold
1825: Lars Wold
1827: Lars Wold Høy og fisk
1828: Lars Wold
1830 Lars Wold, Nordgierøen. 42, er frisk.

Lars dør

1831.2 18.02.1831 garrdmand
Lars Thomassen Vold Nord-Gjerøe 42
Alle 3 paa samme baad forliste aldeles under nordreisen til fiskeriet i Lofoden paa den farlige Vestfjord ... søndag den 13 febr 1831 i en storm og ... Folk og baad blev aldeles borte. (Omkomen paa Vestfjorden og fandtes ikke igjen).

EKTEFELLE:

1865 - føderaadsenke Simonette Kruse

001 01 Simonette Kruse 86 Thronhjem e Føderaadskone

Selger gården

Skjøte fra enken Vold til Hartvig Jentoft, datert og tinglyst 18.oktober 1831.
Gården bnr 1 hadde på den tid en skyld av 4 mark og 48 øre, og det er helt til 1970-tallet bare fraskilt her 5 øre.

1821 Viet

1821.6 06.09.1821 sundtad af profes? Lars Thomassen Wold 33
bondekone Simonetta Huse 40

NB

Vurderer Kruse og Huse å være det samme, men som feilskrift av det ene.
Uvant betegnelse av henne som "bondekone" . har hun vært gift før?

76.01 1814 Lars Riber

Eier og bruker her: Lars Riber

Soldatmanntallet fra 1809:

Han er nevnt som bruker her fra start 1809. Han nevnes 1814 siste gang, alle åra som "svak". Åra 1817 og 1818 nevnes "enken" som bruker. Fra 1822 ny bruker - da "enken" har giftet seg året før.

1801 folketelling

Bosatt her hos foreldrene: 003 01 Lars Riibe 30 Deres søn Ugift

Hvor fra:

Sønn av forrige bruker her Kristen Kristensen.

1801

Kristen Kristensen

Bruker ved 1801 tellingen.