Gård 77 Gjerøy søndre

Om gården

1723 matrikkel

Det var to eiere , Rødøy kirke 1 vog og 18 mark og
Baron de Pettersen med 1 vog

Rødøy kirke var hadde bygselsretten for det hele. Det vil si at Rødøypresten bestemte hvem som skulle drive på Sørgården i den tida.
Det var to bruk – to familier. Til sammen hadde de 16 kyr, 6 småfe og to hest. Utsæden var 5 tønner blandkorn, avlingen 12 tønner 4 skjepper.

Om gården heter det at den var «maatelig til korn og græsning», altså en brukbar gård. Det var greie forhold for å dra kokefisk, men ingen skog av betydning. Ingen husmenn.

Bruk 1

Bygslet 1vog 9 mark – oppsitter var
Hans Gundersen – klokker. Det er samme mann som i folketellingen 1701. Han må i 1723 ha begynt å dra på åra. Jeg har ingen andre opplysninger om han eller sønnen enn dette.

Bruk 2

Peder Hermandsen