Gjerøy Søndre (77) 1700 A

Hovedsiden

1755 Hermann Pedersen
1755 Per Kristoffersen
1754 Anne Thodahl
1752 Anders Olsen
1746 Trond Borgersen
1744 Erich Verleus?
1744 Peder Hermandsen

1700 B

Egen side for kapellanen PEDER CHRISTOPHER GLAD, sogneprest i Nesna fra 1944

1700 C

1784 Nils Pederen
1778 Peder Kristensen
1777 Ole Jonsen
1777 Hans Andersen
1773 Daniel Pedersen
1772 Nils Andersen
1762 Peder Paulsen
1760 Ole Ellingsen
1755 Borger Pedersen
1755 Jon Pedersen
1755 Lars Paulsen

1600

1726 Hans Gundersen - klokker
1720 Borger Trondsen
1701 Anders Persen
1701 Kristen Hansen
1696 Ole Sørensen
1668 Harald Nilsen
1668 Hans Nilsen
1668 Jacob Inversen, husmann
1647 Oluff klokker

77.00 1755 husmann AF søen: Hermann Pedersen

1771

Døde

Var da bosatt på Gjerøyhavn. Han bodde trolig der også tidligere når han er nevnt bosatt "Sørgierøen". OMTALES UNDER GÅRD GJERØYHAVN 78.

Omtale:

5 Husmannen Herman Pedersen (ca 1720 – 1771) Han var først husmann siden bruker i Gjerøyhamn. Gift med Ane Olsdatter /ca 1726 – 1799) De hadde 4 barn som bodde i Hamn, men ingen med etterslekt.

77.00 1755 husmann: Per Kristoffersen

1755 manntall

Stilling/stand:Husmand
Fornavn: Per
Etternavn: Christophersen
Gård: Sørgerøien
Alder: 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

77.00 1754 Anne Todahl

1754 Anne Thodahl - dør - skifte

** Gjerøen; Rødøy/1754
1171 Anne Todahl K Hovedperson i skifte.

1754 bror: Christopher Todahl

1172 Christopher Todahl M Død Bror.
1173 Jon Todahl M Barn av Christopher; Indalen i
Trondheim.
1174 Aarselle Todahl K Gift Barn av Christopher; Lars Pedersen
Riiber, Huusbye

1754 søster: Aarselle Todahl

1172 Christopher Todahl M Død Bror.
1173 Jon Todahl M Barn av Christopher; Indalen i
Trondheim.
1174 Aarselle Todahl K Gift Barn av Christopher; Lars Pedersen
Riiber, Huusbye

1754 søster: Kirsten Todahl

1175 Kiersten Todahl K Død Søster.
1176 Peder Strømer M Død Barn av Kiersten; Oppholdte seg i
Langeland i Danmark og etterlater
seg en datter hvis navn ikke vides.
1177 Jon Strømer M Barn av Kiersten; Vides ikke om han
er levende eller død.
1178 Berith Strømer K Død Barn av Kiersten
1179 Peder Tostrup M Barn av Berit; Indre Onøien i
Lurøy.
1180 Jacob Tostrup M Barn av Berit; Indyr i Salten.
1181 Kiersten Tostrup K Gift Barn av Berit; Christopher Nielsen,
Walsøe I Norsem
1182 Methe Tostrup K Ugift Barn av Berit
1183 Aarselle Strømer K Død Barn av Kiersten
1184 Peder Hersleb M Barn av Aarselle; Fosnes
præstegjeld.
1185 Jens Hersleb M Barn av Aarselle; Brønnøy.
1186 Elen Kierstina K Gift Barn av Aarselle; Ole Holst; Fosnes
Hersleb præstegjeld.
1187 Anne Sophia Hersleb K Gift Barn av Aarselle; Captein de Budde
1188 Ane Maria Strømer K Enke Barn av Kiersten; Var gift med
Jochum Thomassen Jull i Svinvær.
1189 Karen Strømer K Død Barn av Kiersten
1190 Mathias Brun M Barn av Karen
1191 Hans Brun M Barn av Karen; Student i Trondheim.
1192 Kiersten Maria Brun K Gift Barn av Karen; Albrigt Angel, Walle
1193 Karen Brun K Ugift Barn av Karen; Tj. sin fader Peder
Brun, præst over Salten prostie.

1754 søster: Susanna Thodahl

1194 Susanna Thodahl K Død Søster.
1195 Lars Rist. M Barn av Susanna; Christiania.
Cherurgius Thodahl

1754 søster: Marite Thodahl

1196 Marithe Thodahl K Død Søster.
1197 Helchen Thodahl K Barn av Marithe; Oppholder seg hos
sin svoger Christopher Ellingsen,
Saltdalen.
1198 Aarselle Thodahl K Død Barn av Marithe
1199 Lars Hansen M Barn av Aarselle; Hos Christopher
Ellingsen.
1200 Massi Hansdatter K Barn av Aarselle; Tj. Anders
Walnum, Qvarøen.
1201 Kiersten Hansdatter K Barn av Aarselle; Tj. Peder
Taastrup.
1202 Dorthe Hansdatter K Barn av Aarselle; Tj. Peder
Taastrup.
1203 Anne Hansdatter K Barn av Aarselle; Tj. Karen
Schjeldrup.

1754 søster: Dorthe Thodahl

1204 Dorthe Thodahl K Død Søster.
1205 Kierstiana Heins K Gift Barn av Dorthe; Niels Anchen,

77.00 1752 Anders Olsen

1752 Anders Olsen - skifte

** Gjerøen Sør; Rødøy/1752
1169 Anders Olsen M Hovedperson
1170 Ingeborg Nn K Ektefelle

1754 skifte etter halvbror - Elling Eriksen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Gjerøy 1754 etter Elling Erichsen.
Gjenlevende ektefelle Johanna Christensdtr.
Bror: Peder Erichsen, død.
Beret Pedersdtr, barn av Peder, tjener hos madam Glad, Nesna.

Anders Olsen, halvbror av avdøde Elling, selv død.
Hans Andersen, barn av Anders, Gjerøen.
Niels Andersen, barn av Anders.
Maren Andersdtr, barn av Anders.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingeborg NN

Nevnt i skiftet etter Anders Olsen 1752 som gjenlevende ektefelle.

Sønn: Hans Andersen

Er bruker her og er omtalt på B-siden.
Nevnt i skiftet etter onkelen Elling Eriksen 1754 som sønn av avdøde Anders Olsen.

Sønn: Nils Andersen

Nevnt i skiftet etter onkelen Elling Eriksen 1754 som sønn av avdøde Anders Olsen.

Datter: Maren Andersdtr

Nevnt i skiftet etter onkelen Elling Eriksen 1754 som datter av avdøde Anders Olsen.

Mer om Maren:

Måvær i Lurøy - en idyllisk utpost med grønne, frodige øyer? Av Rune Bang:
9-A) 1765 - ca. 1782+
Hermanns eldste sønn, Nils Hermannsen Måvær (f. 1742), trolovet seg med Maren Andersdatter Sør Gjerøy i 1763 og de giftet seg deretter i året 1765. Dette paret ble nå de neste brukerne i Måvær og drev en kort stund sammen med onkelen (?) Ole Jonsen. I skattelistene heter det imidlertid at Ole ”går fra jorden” i 1767. I noen få år fra nå av drev derfor Nils ”hele” gården selv, - dog med god hjelp av familien og sine foreldre.
Folketellinga 1769 viser følgende familie bosatt i Måvær :
Nils Hermandsen, 30 år, (skifte 22/10 1798. Ingen nevnt, boet fallitt).
Maren Andersdatter, 30 år, (skifte 1793).
Anders Nilsen, sønn, 4 år (f.ca. 1765), d. før morens skifte 1793
Hermann Joensen, innerst, 66 år
Maren Olsdatter, kone, 70 år (Fikk 3 ort av ”Fattigblokken” i 1780)
Nils kone, Maren Andersdatter, døde 51 år gammel her i 1793 uten livsarvinger (skifte 23.7). Hennes to halvbrødre, Hans og Nils Pedersen arvet derfor henne. Selv døde Nils Hermannsen Måvær i 1798, bare 56 år gammel og skifte etter ham ble avsluttet 22.10 s.å.
Da Nils Hermannsen døde, er det i skiftet nevnt at han var ”husmann” her (?). Ut fra opplysningene i skiftet, satt han i meget kummerlige kår. Boets formue er oppgitt til bare vel 6 daler, hvorav 3 sildgarn, en dypsagn med sten og en gammel færingsbåt. Gjeld og avgang var på mer enn fire ganger boets verdi, slik at det var ”fallitt” og uten dekning en gang for prioriterte krav.

77.00 1746 Trond Borgersen

1746 - Trond dør - skifte

** Gjerøen Sør; Rødøy/1748
1167 Thron Borgersen M Hovedperson
1168 Margrethe K Ektefelle; Ingen navn nevnt i
Michelsdatter skifte.

1744 JB: Bruker (1 av 3): Trond Borgersen

Fornavn: Trohn
Etternavn: Borgers.
Sør Gierøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB: bruker (1 av 3): Trond Borgersen

Hvor fra

Sønn av Borgen Trondsen omtalt som bruker her 1600.

EKTEFELLE:

Ektefelle: Margrethe Mikkelsdtr

Født ca. 11692 i Konsvik i Lurøy. Døde 1773 i Gjerøyhavn.
Gift 1740.
De hadde ingen barn.

77.00 1744 Erich Werlauss

1743-1752 kapellan

Tok over stillingen og bosted - da forrige kapellan Peder C. Glad fikk prestestilling på Nesna. Eller vet vi lite om han foreløpig. Trolig fikk han også en prestestilling og flytta herfra 1752.

1744 JB: Bruker (1 av 3) Erik Verleus?

Fornavn: Erich
Etternavn: Verleus??
Stilling/stand: Hr.
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1744 JB: Bruker (1 av 3): Erik Verleus(

Fornavn: Erich
Etternavn: Verleus??
Stilling/stand: Hr.
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

HR-person (geislig)

Lenke til siden under Rødøy prestegård.

77.00 1744 Peder Hermandsen

Død

Døde mellom 1748 og 1755.

1746 skifte ektefelle

Nevnt som etterlatt ektefelle i skiftet etter Elen 1746.

1744 JB: Bruker (1 av 3) Peder Hermandsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hermans.
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB: Bruker (1 av 3) Peder Hermandsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hermans.
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 skattemanntall

Fornavn:Peder
Etternavn: Hermandsen
Stilling/stand: Laugrettemand
Personmerknader:[signet]
Gård: Sørgierøen
År 1726
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1723 matrikkel

Nevnt også her som bruker her.

1721 ekstraskatten

Ekstraskatt 1721
Fornavn: Peder
Etternavn: Hermandsen
Gård: Sør Gierøen
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Hvor fra

Sønn av Hermann Hansen - bruker av gården Æsvik 62.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle ELLEN dør - skifte

** Gjerøen Sør; Rødøy/1748

1161 Elen Borgersdatter K Hovedperson
1162 Peder Hermandsen M Ektefelle
1163 Herman Pedersen M Sønn
1164 Daniel Pedersen M Sønn
1165 Borger Pedersen M 19 Sønn
1166 Randi Pedersdatter K Datter

Ektefelle: Elen Borgersdtr

Elen Borgersdatterdøde 1748 (skifte)

1727 ca sønn: Borger Pedersen

Nevnt i skiftet etter sin mor Elen 1746 som sønn - 19 år gammel.
Han ble senere bruker av gården Vågeng (64).

1721 ca sønn: Hermann Pedersen

Nevnt 1755 som husmann AF søen og bodde trolig på Gjerøyhavn. Han er omtalt foran her,
Nevnt i skiftet etter sin mor Elen 1746 som sønn.

Sønn: Daniel Pedersen

Nevnt i skiftet etter sin mor Elen 1746 som sønn.
Ble senere bruker her og omtales på 1700 C.

Datter: Randi Pedersdtr

Nevnt i skiftet etter sin mor Elen 1746 som datter.

1600

Brukere før

Uplasserte