Gjerøygårdene og Gjerøyhavn - diverse felles

Hovedsiden

Det er ikke spesifisert hvor personene tilhører.

Personer omtalt:
Hans Gjerø
John Gjerø
Nils Svendsen

Gjerøy gårdene

LEDING

1612 John Gjerø = Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.

Leding anno 1567 - Rødøy fjerding - av Gjerø 1 vog f.

LEILEDNING

1613 John Gjerø = Leilændinger 1612, Rødøy fjerding

HALVLODDSDRENGER

Hans Gjerø :Halvlodsdrenger, Rødøy fjering: Hver git 1 1/2 riksmark.

BETALTE BØTER

Nils Svendsen 1567 = Kronens saker…For at han slog en pike - 1/2 daler