Gård Nordnesøy (1) 1801 bare

Hovedsiden

1801 Jon Pedersen, bruker
1801 Hans Jonsen, innerste
1801 Jon Paulsen, husmann
1801 Enken Berit Olsdtr

01.00 1801 bruker Jon Pedersen

1801: Jon dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1808. Joen Pedersen, Nesøen, 73 aar.

1801 FT: Bruker Joen Pedersen

023 03 Joen Pedersen 65 Husbonde 1ste ægtesk. Bruger jord og fiskeri
024 03 Anna Hansdatter 52 Hans kone 1ste ægtesk.
025 03 Maren Joensdatter Høyer 20 Deres datter Ugift
026 03 Peder Joenssen 9 Deres søn
027 03 Christen Pedersen 56 Tjeneste dræng Gift
028 03 Hans Christensen 20 Tjeneste dræng Ugift
029 03 Johanna Nielsdatter 30 Tieneste pige Ugift
030 03 Walborg Hansdatter 32 Tieneste pige Ugift
031 03 Iver Hanssen 56 Logerende Ugift Sygelig, og nærer sig med garnbinding

Brukeren Joen

Født ca 1736, foreløpig ukjent...

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Hansdtr

Født ca 1749.
1801: 024 03 Anna Hansdatter 52 Hans kone 1ste ægtesk

1792 sønn: Peder Jonsen

Født ca 1792.
1801: 026 03 Peder Joenssen 9 Deres søn

1781 datter: Maren Høyer Jonsdtr

1801: 025 03 Maren Joensdatter Høyer 20 Deres datter Ugift

1771 sønn: Hans jonsen

Født ca 1771.
Bosatt på gården her 1801 med familie og er omtalt nedenfor.

ANDRE:

1801 FT: Tjenestepgie: Johanna Nilsdtr

Født ca 1771.
1801: 029 03 Johanna Nielsdatter 30 Tieneste pige Ugift

1801 FT: Tjenestepige: Walborg Hansdtr

Født ca. 1769.
1801: 030 03 Walborg Hansdatter 32 Tieneste pige Ugift

1801 FT: Loverende: Iver Hansen

Født ca 1845 - opprinnelse foreløpig ukjent.
1801: 031 03 Iver Hanssen 56 Logerende Ugift Sygelig, og nærer sig med garnbinding

01.00 Innerste Hans Jonsen

1801 Innerste - Hans Joenssen

Innerste hos brukeren Joen Pedersen i 1801:
032 03 Hans Joenssen 30 Mand Gift Inderste og nærer sig ved fiskerie
033 03 Berith Abrahamsdatter 32 Hans kone 1ste ægtesk.
034 03 Isach Jacob Hanssen 2 Deres søn
035 03 Anna Christensdatter 32 Tjeneste pige Ugift

EKTEFELLE og BARN:

1799 sønn: Isak Jakob Hansen

Født ca 1799 her.
1801: 034 03 Isach Jacob Hanssen 2 Deres søn

1801 datter: Anna Johanna Hansdtr

Kirkeboka for Rødøy - døpte:
1801. Ana Johana Hansdtr, Nessøen, Hans Joensøn.

ANDRE:

1801 FT Tjenestejente: Anna Kristensdtr

1801: 035 03 Anna Christensdatter 32 Tjeneste pige Ugift

01.00 1805 Husmann Jon Paulsen

Jon Paulsen dør her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1805. Joen Paulsøn, Nessøen, 41 aar.

1801 Husmann u/jord: Joen Paulsen

017 02 Joen Poulsen 40 Mand 1ste ægtesk. Jordløs husmd. og lever af fiskeri
018 02 Maren Hansdatter 30 Hans kone 1ste ægtesk.
019 02 Helena Abelone Jonsdatter 2 Deres datter
020 02 Jacob Jacobsen 11 Foster søn
021 02 Mariana Poulsdatter 44 Tjeneste pige Ugift

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Maren Hansdtr

Født ca 1771.
1801: 018 02 Maren Hansdatter 30 Hans kone 1ste ægtesk.

1804 sønn: Benoni Olsen

KIRKEBOKA KONFIRMERTE 1829:
Rødøy kirke 21.6.1829. Benony Joensen, 25 år gammel, bosatt Bjerga, men født Nesøy, Nordre, sønn av Joen Poulsen og Maren Hansdtr, Nesøy.
Lenke til gården Bjerga.

Benoni - uekte dtr: Else Johanne Benonisdtr

Født den 19.7.1827 på gården Bjerga. Barnemor var Pauline Jonsdtr.

1801 datter: Pauline Jonsdtr

Kirkeboka for Rødøy - døpte:
1801. Paulina Joensdatter, Nordnesøen, Joen Paulsen, Nordnæsøen.
Mer omtalt under gården Bjerga 1827.

1799 datter: Helene Abelone Jonsdtr

Født her 1799.
1801: 019 02 Helena Abelone Jonsdatter 2 Deres datter

000 datter: Randine Jonsdtr

KIRKEBOKA KONFIRMERTE 1828:
Konfirmert Rødøy kirke den 29.6.1828. Hun er der nevnt som født Nesøy?, men bosatt Bjerga 1828. Hun er datter av John Poulsen og Maren Hansdtr.

ANDRE:

1801 fostersønn: Jakob Jakobsen

Født ca 1790.
1801: 020 02 Jacob Jacobsen 11 Foster søn

1801 FT Tjenestepige: Marianne Paulsdtr

Født 1757 ca.
1801: 021 02 Mariana Poulsdatter 44 Tjeneste pige Ugift

01.00 1801 Berit Olsdtr

1801: Enken Berit Olsdtr

Mor til husmannen Joen Paulsen.
022 02 Berith Olsdatter 81 Mandens moder Enke efter 1ste ægtesk Nyder ophold hos sønn

Uspesifiserte:

1764 Ane Højer

Avdød Nord-Selsøe 1764 Ane (enke) Højer.
Merknader: {Alder ved skrifte:} 83 AA
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)
(TROR DET ER NORDNESØY)

Til andre

1801 flere

Mons Andersen og sønn - omtalt på egen side