FØDT-DØPT 1739-1750

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Lagt inn i gårdshistoria under familie/gård.

1743

1743 Greis Janssen, ekte. Far Hanss Greissen, Bierga.
1743 Jens Ollesen, ekte, far Olle Nielsen, Melfiorden.
1743 Paavel Pedersen, ekte, far Peder Pavelssen, Spersta.
1743 Elsse Jørgensdatter, ekte. Jørgen Pettersen, Storseløen.
1743 Henrick Tiong, ekte, far Erich Tiong.
1743 Niels Christian Larsen, ekte, far Lars Nielsen, Storselsøen.
1743 Maren Ollsdatter, ekte, far Olle Christophersen, Kiætten.
1743 Anne Margrete Christophersdatter, ekte, far Christopher Væran.
1743 Johanna Maria Ollsdatter, ekte, far Olle Olsen, Qvidnesvigen.
1743 Karen Olsdatter, ekte, far Ole Johansen. Scheivigen.
1743 Anne Svendsdatter, ekte, Svend Hermandsen, Kilen.
1743 Lars Henriksen, ekte, far Henrik Olsen? Hytten.
1743 Hans Josephsen, ekte, far Joseph Nielsen, Lesvigen? Ukjent gård.
1743 Paul Hermandsen, ekte, far Hermann Tollefsen, Brevigen.

1742

1742 Ole Olsen, far Ole Tollefsen, Ganvigen. (Gangvigen/Jektvik).
1742 Margrethe Christensdtr. Far: Christenb Vaaga.
1742 Iver Nilsen, far Nils Larssen, Seynæsset.
1742 Tomas Povelsen, far Povel Nielsen, FIND. Ukjent gård.
1742 Christen Danielsen, far Daniel Pedersen, Væran.
1742 Anne Christina Jensdtr, far Jens Pedersen, Indre Rengen.
1742 Greis Pedersen, far Peder Andersen, Qvalvigen. (ukjent gård)
1742 Johan Jensen, far Jens Nielsen, Langnæs.
1742 Kiersten Sivertsdtr, far Sivert Lassen, FIND.
1742 Anne Larsdtr, far Lars Larsen, Tiong.
1742 Nils Henricksen, far Hendrick Andersen, Envigen.
1742 Kiersten Nielsdtr, far Nils Pedersen, Wasvigen.
1742 Anders Pedersen, far Peder Hanssen Strand.
1742 Margrethe Larsdatter, far Lars Paavelssen, mor Karen Jensdtr, ekte.
1742 Karen Pedersdatter, far Peder Albrigtsen, Wasdalen.
1742 Olle Joensen, far Joen Nielssen, Seierford.
1742 Birgitta Pedersdatter, far Peder Hanssen Ersevigen.
1742 Jens Kristian Christensen, far Christen Tomassen, Ehewigen.
1742 Olle Olsen, far Olle Olsen, Oldervigen.
1742 Hellene Pedersdatter, far Peder Pedersen, Bøe.
1742 Walborg Magnusdatter, far Magnus Andersen, Telnæs.
1742 Catharina Nielsdtr, far Nils Pedersen, Sørværnes. ekte.
1742 Niels Andersen, ekte. Far Anders Nielsen, Qvalvigen (16)
1742 Mickel Pedersen, ekte. Far Peder Andersen, Nordfiornes.
1742 Amund Pedersen, ekte. Far Peder Johanssen Steensland.

1741

1741 Barn Ane Siursdatter, Bøen. Far Siur Larsen, Bøen.
1741 Barn Ludsia Erichsdtr, Tiong. Far Erich Tiong. (ukjent side)
1741 Barn Moritz Melchersen, Kilen. Far: Melher Kilen.
1741 Hans Olsen, far Ole Johansen, Scheivigen.
1741 Elen Blix Svendsdtr. Far Svend Norum Kilen. M: Ingeborg i Rødøen.
1741 Christian Olsen. Far Ole Hermandsen Esvigen.
1741 Karen Olsdtr, far Ole Vasvigen.(Ole Andersen)
1741 Ole Olsen, far Ole Olsen, Qvitnesvigen.
1741 Marite Johnsdtr, far Jonn Kisten.
1741 Nils Christian Einarsen, far Einar Polsen, Spersta.
1741 Niels Larsen, far Lars Nielsøn, Storselsøen.
1741 Jakob Mogensen, far: Mogens Jervalen.
1741 Kirsten Jensdtr, far Jens Rønvigen.
1741 Margrethe Pedersdtr, far Peder Pladsen.
1741 Niels Andersen, far Anders Væran.
1741 Ole Hendrichsen, far Hendrich Hytten.
1741 11 05: Barn Michelina Nilsdtr, far Nils Kilhafn.

1740

1740 Andreas Jurgensen 01.02.1740. Far: Jurgen Knib. Mor: Rececha Sxhanke.
1740 Kiersten Pedersdtr. Far Peder Rengen.
1740 Niels Josephsen. Far: Joseph Wigen ? (under uplasserte).
1740 Kiersten Pedersdtr, Far: Peder Ringen. Plasser gnr 80 hovedsiden.
1740 Haagen Haagensen, far: Haagen Steinsland.
1740 Nils Jensen, Tømmerdahlen. Far: Jens Olsen.
1740 Maren Pedersdtr, Sperstad. Far: Peder Polsen.
1740 Ingeborg Jensdtr, Tiong. Far: Jens Tiong (Larsen?).
1740 Guren Christophersdtr. Far Christopher Væran.
1740 Elen Jonsdatter, Seiness. Far: John Seiness.
1740 Lars Enoksen, far Enok Tiong (lagt felleside for gårdene)
1740 Anders Pedersen, Ørgesvigen. Far: Peder Andersen.
1740 Johan Nilsen, far Nils Larsen, Linnesset, ekte.
1740 Martha Hermannsdtr, far Herman Brevig. ekte.
1740 Peder Larsen, far Lars Polsen, Osen, ekte.
1740 Ane Bergite Povelsdtr, far Povel Nilsen, ukjent gård, ekte.
1740 Niels Nielsen, ekte, far Niels Hansen, Sunøen.
1740 Mali Hindrichsdtr, far Hindrich Ejnvigen, ekte.
1740 Lars Torstensen, Storselsøen, far Tosten Storselsøen. ekte.
1740 Kirsten Joensdtr, ekte, Joen Ottervær.

1739

1739 Lucia Pedersdatter/FAR Peder Davidsøn, Hestviken, døpt 27.1.1739. E.
1739 Marithe Kirstine Jacobsdatter. FAR: Jacob Andersen, Søfiorden. 27.1. E.
1739 Anna Nilsdtr. FAR: Nils Pedersen, Sørvernes. 1739. E.
1739 Person som tas senere -?
1739 Peder Pedersen. Far Peder Hjaleftorsen, Pladsen. 1739 på langfredag.e.
1739 Jens Nilsen. FAR: Nils Storselsøen. e.
1739 Jochum Hendrichsen. Far: Henrik Olsen, Lines. e.
1739 Marithe Christensdatter. Far: Christen Evigen. e.
1739 Nils Bertelsen. Far: Bertel Waatvigen. 1739. e.
1739 Hermann Pedersen. Far: Peder Hansen, Siaavigen. e.
1739 Anders Jakobsen. Far: Jacob Larsen, Reppen. e.
1739 Nils Pedersen Rangsund (?) let mer.
1739 Maren Olsdatter. far Ole Johansen, Sehevigen. e.
1739 Peder Stephensen U-ekte. far: Stephen Ivarsen. Mor: Ingeborg Nilsdtr, Aaldervigen.
1739 Tollef Monsen. Far: Mons Andersen, Tælnes.
1739 Jørgen Sxhenke Svendsen 1739, far Svend Norum (Kila).
1739 Barn Anne Polsdtr, far Pol (FIND) Nilsen. Født og bosatt: Finde. (Langnes/Molvik).
1739 Edvert Pedersen, far Peder Jonsen. Nesøen.
1739 Barn Ane Andersdtr, Ræppen, Far; Anders Ræppen.
(Det er på begge Reppen-gårdene mange aktuelle kandidater med navn Anders, kan ikke plasseres under noen av dem).
1739 Karen Hansdatter AAG ikke tatt med.
1739 Maria Hansdtr, far Hans Jørgensen. (Far nevnt Einvil, Forsdal og Melen).
1739 Marite Pedersdtr, far Peder Værness. Bosatt Værnes. (Bø?)
1739 Girtrue Maria Joensdtr. Far: Joen Seigelfor.

1739-1750 EKTESKAP

EKTESKAP

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1750

1750 Peder Pedersen f/b Melfiorden. Ingebor Jonsdtr
1750 Peder Jensen Rødøen og Rannie Nielsdtr.
1750 Ole Christensen f/b Mycken og Maridte Andersdatter.
1750 Nils Fordelsen f/b Vaaga. Brur Kiersten Olsdatter.
1750 Anders Haagensen f/b Sundøen. Anne Andersdatter.
1750 Joen Jacobsen f/b Siørfiorden. Johanna Mensdatter.
1750 Daniel Pedersen/Marite Jensdtr (trolig bosatt Vernesosen).
FINNER IKKE:
Lars Johansen/Karen Paulsdtr

1749

1749 Anders Jørgensen f. og b. Øresvigen. Brur: Karen Pedersdatter.
1749 Peder Pedersen f/b Brevig. Lisabeth Christophersdatter.
1749 Gregus Olsen (fra Sørvernes) og Elisabeth Hansdatter.
Finner ikke bosteder foreløpig;
Hermann Pedersen/Anne Olsdatter
Anders Ellingsen/Karen Giertsdtr
Sjur Matsen/Mille Larsdatter
Peder Pedersenm/Olava Hermannsdtr
Lars Pedersen Kongsvig/Margrethe Michelsdtr.

1748

1748 Christen Ellingsen, Vaaga. Marithe Jensdatter.
IKKE FUNNET BOSTED ENDA:
Michel Michelsen/Lisbet Christensdatter.
Nils Olsen/Adelus Hendrichsdatter.

1747

1747 Christen Greysen f. og b. Melfiorden. Kirsten Pedersdtr.
1747 Joen Olsen f. og b. Mychen. Dordie Joensdatter.
1747 lars Pedersen f. og b. Slepnæs. Karen Hansdtr, f. og b. Nederkongsvik (Lurøy).
1747 Lars Michelsen og Berithe Ellingsdatter. Han født og bosatt BUDDE. (Våga).

1746

1746 Nils Pedersen, f. og b. Sandvigen. Brur: Berithe Mortensdtr.
1746 Joseph Jensen f. og b. Sandvigen. Brur Barbro Jørgensdatter.

1745

1745 Olle Jensen f. og b. Reppen (Nedre) og Anne Jensdatter.
1745 Sander Larsen f. og b. Væran. Anne Jensdtr.
1745 Hans Nielsen, Vernæs og Karen Jacobsdatter.
1745 Sander Christophersen, brur Elsse Jonasdtr, f. og b. Reppen (Nedre).
1745 Christen Olsen, f og b Vaaga. Ingebor Jørgensdtr.
1745 Christen Andersen f. og b. Oldervigen, brur Anne Nielsdtr.
1745 Amund Nielsen f. og b. Skieevigen. Ellen Iversdtr.

1744

1744 Hans Olsen Tiong og Elsse Larsdatter.
1744 Olle Greyssen f. og b. Strømsvigen. Brur Barbroe Pedersdtr.

1743

1743 Jens Andersen f. og b. Søergierøen og Dordi Jacobsdtr.
1743 Jacob Andreas Parelius og Susanna Maria Glad, Søergierø.
1743 Olle Kastensen og Berithe (enken) Olsdtr, Rangsund
1743 Peder Arensen og Margrthe Christophersdtr, enken.
1743 Lars Pedersen f.og b. Qvalvigen, brud Anne Pedersdtr.

1742

1742 Hans Greisen Bierga og Karen Andersdatter.
1742 Jens Andersen, f. og b. Sørgierøen og Dordie Jacobsdtr
1742 Olle Nielsen f. og b. Melfjorden og Maridte Olsdtr

1741

1741 Peder Jørgensen og Kiersten Pedersdtr, Brendnesset.
1741 Lars Andersen og Daardi Larsdtr. Vaaga.

1740

1740 Anders Eriksen og Margrethe, Verang
1740 Ole Kristophersen og Ane Arentsdtr, Kjetvik
1740 Jørgen Bentsen og Berethe Johansdtr, Selvær
1740 Hans Greisen og Kirsten Paulsdtr (ukjent gård)
1740 Joen Nielsen og Marite Gundersdtr (Melfjorden)
1740 Paul Nilsen og Ane Olsdtr, ukjent gård.
1770 Peder Andersen og Ingeborg Jonsdtr, ukjent gård.

1739

1739 Hans Arntsen og Synøve Krisensdtr, Rangsund

Avdød 1739-1750

1740 (lagt til gårder)

1740 Langnes: Johan Laangnes
1740 Brenneset: Peder Brennessets Qvinde
1740 Hestvigen: Ole Olsen
1740 Øresvigen: Anders Jørgensen søn
1740 Rangsund: Nils Rangsunds Qvinde
1740 Peder Thomassen (Juul) Svinvær
1740 Hermann Skolemesters Qvinde

1740 Joen Olsen, Strømsvigen

Rolle: avdød
Fornavn: Joen
Etternavn: Olsen
Gård: Strømsvigen
Alder ved skifte: 55 aar.
År 1740
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1740 Andes Siaavigen

Rolle: avdød
Fornavn: Anders
Etternavn: Siaavigen
År: 1740
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1740 Mikel Nordfiordnes

Rolle: avdød
Fornavn: Michel
Etternavn: Nordfiordnæss
År: 1740
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Avdød 1741

Kilde

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Avdød 1741 (lagt til gårdene)

1741 Lars Joenson Ræppen
1741 Anders Jacobsen (mulig 23 Sandvik)

1741 Marit Dahlen (Strømdal?)

Rolle:avdød
Fornavn:Marit
Etternavn: Dahlen
Strømdalen? eller Tømmerdal?
År: 1741
Alder: 67 aar.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1741 Melchior Nordfjordnesset

Rolle: avdød
Fornavn:Melchior
Etternavn: Nordfiordnesset
År: 1741
Alder 57 aar.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1741 Ole Taraldsøn

Rolle: avdød
Fornavn: Ole
Etternavn: Taralsøn
År 1741
Merknad: 80 aar, 6 uger og 12.
År 1741
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1741 Hans Bierga Qvinne

Rolle:avdød
Fornavn:Hans (QVINDE)
Etternavn: Bierga
År 1741
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1741 Kirsten Jonsdr Reppen

Rolle: avdød
Fornavn:Kirsten
Etternavn: Jonsdatter
Gård: Reppen
År 1741
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1741 Aamund Nielson Øen

Rolle:avdød
Fornavn: Aamund
Etternavn: Nielson
År 1741
Gård: Øen (Gjerøyen?)
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1741 Peder Hansens barn

Rolle: avdød
Fornavn: Peder (BARN)
Etternavn: Hansen
Gård: Stranden
År: 1741
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1741 Johana Sælsøen

Rolle: avdød
Fornavn: Johana
Etternavn: Sælsøen
År 1741
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Avdød 1742

1742 Hermand Selsøen

Rolle:avdød
Fornavn:Hermand
Etternavn: Selsøen
År 1742
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)