Gård Øresvik (11) bnr 2 og bnr 3

Til hovedsiden

Omtale

Gjelder utskilte brukene Venes og Halsan.

11.02 VENES

Omtale

11.02 1950 Eier og bruker Leif Abelsen

1950 Leif Abelsen

Matrikkelutkastet fra 1950.
Gård Øresvik, bruk 2 Venes.
Skyld: 17 øre.
Hjemmelsinnehaver: Leif Abelsen

11.02 plass 1910 husmann Johan Hansen

1910 FT: Husmann Johan Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Hansen 1864.11??.? Lurøy hf g Husmand (jordbrukende) og fisker f
002 01 Helene Pedersdatter 1867.07@06.02 Nesne hm g Husmandskone b
003 01 Peder Holgersen 26.12.1832 Nesne fl e Fiskeri b
004 01 Magda Olsdatter 10.05.1900 Lurøy Pleiedatter ug Pleiedatter, Fors. husmand b

1900 FT: Husmann Johan Hansen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Hansen 1863 Lurø Nor Hf g Fiskeri- Husmand m J Jordbrugsarbeide b
002 01 Helene Pedersen 1867 Nesne Nor Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Alfons Meier 1888 Rødøy herred* Pleibarn ug Vedhugning b

11.03 Halsan

Omtale

11.03 1950 Aksel Olaussen

1950 Eier og bruker: Aksel Olaussen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Gård Øresvik, bruk nr. 3 HALSAN
Skyld: 20 øre.
Hjemmelsinnehaver: Aksel Olaussen

11.03 plass 1910 Olaus Hansen

1910 FT: husmann Olaus Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Olaus Hansen 04.10.1844 Rødøy hf g Husmand (med jord) og fisker b
002 01 Ane Abramsdatter 12.06.1855 Davik hm g Husmandskone b
003 01 Harald Olaussen 09.01.1884 Rødøy s ug Fiskeri f
004 01 Aksel Olaussen 10.05.1890 Rødøy s ug Fiskeri f
005 01 Laura Laurisdatter 20.03.1891@26 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
006 01 Petra Johansdatter 14.01.1887 Tjøtta tj ug Tjenestepike b
007 01 Haldis Haraldsdatter 24.03.1908 Tjøtta fl ug b

1900 FT: husmann Olaus Hansen

001 01 Olaus Hansen 1845 Rødøy herred* Hf g Fiskeri. Husmand m J Gaardsdrift b
002 01 Anne Abrahamsen 1855 Rugsund. Sogn Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Otto Olausen 1877 Rødøy herred* S ug Fiskeri, Garnbinding b
004 01 Harald Olausen 1884 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Svanhild Olausen 1887 Rødøy herred* D ug hjælper til med Husstellet b
006 01 Aksel Olausen 1890 Rødøy herred* S ug Vedhugning b
007 01 Laura Benjamsen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b

1875 FT: husmann Olaus Hansen

007 02 Olaus Hansen 1844@1847 Rødø Pr. hf g Husmand md Jord, Fisker b
008 02 Tella Wold 1852 Namsos Hans Kone g b
009 02 Rickard Olausen 1874 Rødø s b

Utsæd/husdyr:

Olaus Hansen
Utsæd: po1
Husdyr: ku1 ka1 få7 gj3

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Aksel Olaussen

Har hjemmelen til bruker her 1950.

11.03 fisker Otto Hansen

1910 FT: Fisker Otto Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
008 02 Otto Hansen 17.06.1879 Rødøy fl g Fisker f
009 02 Elerine Pedersdatter 26.01.1890 Lurøy fl g Fiskerkone b
010 02 !! Hansen* 01.08.1910 Rødøy fl ug Dbr. b

Hvorfra

Otto Hansen er sønn av husmannen her - Olaus Hansen.