Gård Øresvik (11) bnr 2 og bnr 3

Til hovedsiden

Aksel Olaussen
Johan Hansen
Leif Abelsen
Olaus Hansen
Otto Hansen

Omtale

Gjelder utskilte brukene Venes og Halsan.

11.02 VENES

Omtale

11.02 1950 Eier og bruker Leif Abelsen

1950 Leif Abelsen

Matrikkelutkastet fra 1950.
Gård Øresvik, bruk 2 Venes.
Skyld: 17 øre.
Hjemmelsinnehaver: Leif Abelsen

11.02 plass 1910 husmann Johan Hansen

1910 FT: Husmann Johan Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Hansen 1864.11??.? Lurøy hf g Husmand (jordbrukende) og fisker f
002 01 Helene Pedersdatter 1867.07@06.02 Nesne hm g Husmandskone b
003 01 Peder Holgersen 26.12.1832 Nesne fl e Fiskeri b
004 01 Magda Olsdatter 10.05.1900 Lurøy Pleiedatter ug Pleiedatter, Fors. husmand b

1900 FT: Husmann Johan Hansen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Hansen 1863 Lurø Nor Hf g Fiskeri- Husmand m J Jordbrugsarbeide b
002 01 Helene Pedersen 1867 Nesne Nor Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Alfons Meier 1888 Rødøy herred* Pleibarn ug Vedhugning b

11.03 Halsan

Omtale

11.03 1950 Aksel Olaussen

1950 Eier og bruker: Aksel Olaussen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Gård Øresvik, bruk nr. 3 HALSAN
Skyld: 20 øre.
Hjemmelsinnehaver: Aksel Olaussen

11.03 plass 1910 Olaus Hansen

1910 FT: husmann Olaus Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Olaus Hansen 04.10.1844 Rødøy hf g Husmand (med jord) og fisker b
002 01 Ane Abramsdatter 12.06.1855 Davik hm g Husmandskone b
003 01 Harald Olaussen 09.01.1884 Rødøy s ug Fiskeri f
004 01 Aksel Olaussen 10.05.1890 Rødøy s ug Fiskeri f
005 01 Laura Laurisdatter 20.03.1891@26 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
006 01 Petra Johansdatter 14.01.1887 Tjøtta tj ug Tjenestepike b
007 01 Haldis Haraldsdatter 24.03.1908 Tjøtta fl ug b

1900 FT: husmann Olaus Hansen

001 01 Olaus Hansen 1845 Rødøy herred* Hf g Fiskeri. Husmand m J Gaardsdrift b
002 01 Anne Abrahamsen 1855 Rugsund. Sogn Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Otto Olausen 1877 Rødøy herred* S ug Fiskeri, Garnbinding b
004 01 Harald Olausen 1884 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Svanhild Olausen 1887 Rødøy herred* D ug hjælper til med Husstellet b
006 01 Aksel Olausen 1890 Rødøy herred* S ug Vedhugning b
007 01 Laura Benjamsen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b

1875 FT: husmann Olaus Hansen

007 02 Olaus Hansen 1844@1847 Rødø Pr. hf g Husmand md Jord, Fisker b
008 02 Tella Wold 1852 Namsos Hans Kone g b
009 02 Rickard Olausen 1874 Rødø s b

Utsæd/husdyr:

Olaus Hansen
Utsæd: po1
Husdyr: ku1 ka1 få7 gj3

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Aksel Olaussen

Har hjemmelen til bruker her 1950.

11.03 fisker Otto Hansen

1910 FT: Fisker Otto Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
008 02 Otto Hansen 17.06.1879 Rødøy fl g Fisker f
009 02 Elerine Pedersdatter 26.01.1890 Lurøy fl g Fiskerkone b
010 02 !! Hansen* 01.08.1910 Rødøy fl ug Dbr. b

Hvorfra

Otto Hansen er sønn av husmannen her - Olaus Hansen.