Storselsøy (2) bnr 3

02.03 1950 Alf Sletthaug

1950: Eier og bruker: Alf Sletthaug

Skyld 1950: 2 mark og 71 øre.

02.03 1910 Tarald Heen

1910 FT: Tarald Heen

001 01 Tarald Heen 30.09.1853 Grytten i Romsdals amt hf g Gaardbruker og handelsmand, jordbruk og handel (klær, skotøi og mel??) b

002 01 Tine Heen 02.09.1856?? Rødøy hm g Husgjerning og kreaturstel (matlavning, vævning og vask) gbr.kone b

003 01 Gustav Heen 30.11.1879 Rødøy s ug Erhversudygtig, opholdes av forældrene, gbr.søn b

004 01 Torolf Heen 11.03.1884 Rødøy s ug Elev ved seminariet f
005 01 Alfred Heen 01.12.1887 Grytten@t s ug Gaardbrukersøn, fiskeri og jordarbeide f

006 01 Olav Heen 13.11.1894 Rødøy s ug Gaardbrukersøn, deltar i jordarbeide paa gaarden b

007 01 Marie Heen 09.05.1890 Rødøy d ug Strikerske, datter b
008 01 Borghild Heen 13.11.1896 Rødøy d ug Deltar i husgjerningen og kreaturstell, datter b

009 01 Ovidia Jakobsen 24.01.1888 Lurøy tj ug Kokkepike, tjenestepige b %mt%

010 02 Hans Gullesen 29.05.1863 Lurøy el g Skomaker, husmand mt

011 02 Leif Gullesen 20.01.1890 Rødøy s til ovennævnte ug Skomakerdreng, husmandsøn mt

012 02 Borghild Gullesen 1896.05??.01 Rødøy d til ovennævnte ug Elev ved folkeskolen, datter mt

013 03 Andreas Kristensen 15.06.1825 Rødøy hf e Føderaadsmand, erhvervsudygtig, lever av sit føderaad og formue b

014 03 Augusta Kristensen 28.05.1861 Rødøy d ug Skræderske, gaardbrukerdat. skræderi b

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Toralf Kristian Heen

1910: 004 01 Torolf Heen 11.03.1884 Rødøy s ug Elev ved seminariet
Ferdig utdannet i 1912 og begynte å arbeide ved Sleipnes skole fra høsten (1.10).

Mer om han

Ble eier og bruker av gården Bø og bosatt der.