Gård Storselsøy (2) bnr 08 - 10

Hovedsiden

08 Futøya
09 Sandvika1
10 Faløyen

02.08 Futøya

Omtale

Ble utskilt fra Nordfalhetta med skylddeling av 18. juni 1910. Skyld av 6 øre.

02.08.03 Albert Kristiansen

1950 eier: Albert M. Kristiansen

Skyld av 6 øre i matrikkelutkastet 1950.

1931 Eier: Albert Kristiansen

Kjøper den av Jens Aakre

02.08.02 Eier Jens Aakre

Eier: Jens Aakre

02.08.01 Thomas Andreas Davidsen

Eier og bruker: Tomas Andreas Davidsen

02.09 Sandvika

Omtale