Gård Storselsøy (02) bruk nr 7 Vågen

02.07 Vågen

Omtale

02.07.08 Audun Helge Gjersvik

Bosatt: Audun Helge Gjersvik

02.07.07 Anskar Troberg Gjersvik

Bosatt: Anskar Troberg Gjersvik

02.07.06 Tormod Strøm Heen

Bosatt: Tormod Strøm Heen

02.07.05 Sigurd Kristian Hagevik

Bosatt: Sigurd Kristian Hagevik

02.07.04 Emil Leonard Dahl Lauritsen

Bosatt: Emil Leonhard Dahl Lauritsen

02.07.03 Alfred Ørger Heen

Eier og bruker: Alfred Ørger Heen

Nevnt her med hjemmel i gården matrikkelutkastet fra 1950. Skyld: 3 mark 57 øre.

02.07.02 Tarald Ørgersen Heen

Eier og bruker: Tarald Ørgersen Heen

02.07.01 Andreas Lorents Christian Christensen

Bruker: Andreas Lorents Christian Christensen