Gård Kvalvik (51)

Bruk nr 1 A

Hovedsiden

51 01 Kvalvik 1887

DAVID KRISTIAN OLSEN, selveier

AVDØD:
1887.12G 23.05.1887 01.06.1887 kaarmand, gift David Kristian Olsen Eidvik Kvalvik 1819

1879 skjøte

Gårdbruker:
Skjøte fra David Olsen til Thomas Davidsen på denne gård for kr 360 og med å påhefte av kår til selgeren David Olsen og kone Abelone Nilsdtr, herunder rett til kårmannen til, i tilfelle, å oppføre egen kaarstue hvor som helst på eiendommen, av en årlig verdi kr 40, datert og tinglyst den 4. juni 1879.

Som vi ser foran var Davids ”kongelige skjøte” datert 20.desember året før og begge skjøter tinglyst sammen 4.juli 1879.

1875 folketellingen

007 02 David Olsen 1815 Rødø Sogn hf g 1/2 Grdbrg. Bygselmand, Fisker b
008 02 Abelone Nilsdatter 1799 Mo Pr. Kone g b
009 02 Anna Thomasdatter 1858 Rødø Sogn %Mo Pr.% Tjenestepige ug b

Utsæd/husdyr:

David Olsen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få5

1865 folketellingen

001 01 David Olsen 48 Rødø Præstegjeld g Leil, Gaardbr, Fisker
002 01 Abelone Nielsdatter 64 Ranens Præstegjeld hans Kone g
003 01 Thomass Davidsen 28 Rødø Præstegj deres Søn ug og Behjælper
004 01 Maren Davidsdatter 18 Rødø Præstegj deres Datter ug og hjælp
005 01 Anna Tomasdatter 8 Rødø Præstegj Fosterbarn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: David Olsen
Utsæd: by1/2 po1
Brukers yrke: Leil, Gaardbr, Fisker
Husdyr: ku2 få8

Hvor fra

Sønn av Ole Davidsen (1797-1820) og Milla Olsdtr (1786-1828) - omtalt som familie på gården Evig 42.

Faren var en dreng fra Ranens Prestegjeld som åra 1817-1818 arbeidet i Strømdal (Strømsnes 39-01) og er omtalt i mannskapsrullene disse åra.

Drengen het Ole Davidsen f. 1797 i Rana, sønn av David Kristian Olsen (1767-1803) og hustru Maren Jonsdtr f. 1766. Han blir da også bror av Ane Davidsdtr (1794-1868) som var gift med Ole Pedersen. En annen søster var Marit Davidsdtr f. 1803 i Rana, døde i Rødøy 9.april 1886. Ole døde på gården Evik 15. august 1820, bare 23 år gammel. Døde ”i feber”. Gravlagt 28. august 1820. Skifte 1821 på gården Evik. David er da nevnt som ½ år gammel.

EKTEFELLE:

Abelone dør her

1 891.11P 14.10.1891 30.10.1891 kaarmandsenke Abelone Nilsdatter Mo i Ranen Kvalvik 1802

1838 VIET

David ble viet i Rødøy kirke 30. september 1838 til Abelone Nilsdtr f. 1801 i Ranens Prestegjeld. Hun er i kirkeboka beskrevet som ”Abelone Nilsdtr, f. Norum, datter av Nils Olsen”. David selv er nevnt som født Evik.

.

BARN:

1848 døpt datter: Maren Eline Dorthea

1848.3 21.01.1848 24.04.1848 Maren Eline Dorthea E gdbr Dave Olsen Kvalvik
hstr Abelone Nilsd

Maren dør på gården Strømsnes 39-01, 22. september 1870, bare 22 år gammel.
Merknad i kirkeboka: ”Blev fundet død i marken under et flaug, man formoder at hun har styrtet nedover samme”.

.

1842 døpt sønn: Nils Benjamin

1842.6 20.01.1842 15.05.1842 23.01.1842 Niels Benjamin E gdmd David Olsen Kvalvik hustru Abelone Nielsd

Konfirmert Rødøy kirke 26.juni 1859.

Nils døde 23.september 1865, bare 23 år gammel. Som oppholdssted i kirkeboka er oppgitt Telnes. Det er i kirkeboka satt en strek over begravelse, det kan da være at han har kommet bort på havet, og ikke ”attfunnen”?

.

1838 sønn Tomas Olai

Tomas Olai Davidsen f. 02. juli 1838 på gården Strømsnes 39-01, hvor foreldrene da bodde. Foreldrene var på det tidspunkt ikke gifte. Neste bruker av gården her.

51 01 (1814) 1831

OLE AUGUSTINUSSEN, leilending

Skifte på Ole selv Sleipnes 1831. Gjenlevende ektefelle Inger Martha Jakobsdtr, samt 4 barn i alder 12-20 år.

1805-1835 mannskapsrullene

Han er nevnt som født på Segelfore og 39 år gammel i 1811.
Merknad: tunghørt. Nevnes 1812 som ”høy og frisk”.

Ole var bare bruker her svært kort tid.
Ole er nevnt i mannskapsrullene som bruker her 1811
Ut fra hvor hans barn er født, var han på Bøe 1811, på Bjerga 1813. Åra 1816, 1818 og 1833 er hans barn døpt med bosted Sleipnes. Etterfølgende bruker ser da også ut til å ha overtatt 1814.

1820 skifte

Ole er nevnt i skifte Segelfore 1820 etter sin mor Aarsille Larsdtr, han bodde da på Sleipnes, som 40 år gammel sønn.

1801 folketellingen

Folketellinga 1801:
Ole er 1801 tjenestedreng hos Kristian Jakobsen på gården Tjong Nedre 59-01. Han er nevnt som 28 år gammel og ugift.

I TJENSTESTE her 1811

Jakob Jakobsen

Jakob Jakobsen, 15 år gammel.
Jakob er 1801 bosatt som fostersønn hos gårdbruker Lars Jensen og kona Barbara Jansdtr på Bjerga 53-01. Han var da 8 år gammel.

Jakob er sønn av Jacob Hansen f. 1750 og hustru Ingeborg Anna Hagelstrøm Amundsdtr (1761-1826, gårdbruker ektepar på Tjong Nedre 59-02.
Jacob Hansen er død før 1801 og Anna er gift på nytt. Jakob er også bror av Hans Jakobsen, som noen år var bruker av gården Kjetvik 54-01.

.

Lars Larsen

Lars Larsen, 55 år gammel.
Ved folketellinga 1801 var han tjenestedreng hos prest Leganger på Rødøy prestegård, 35 år gammel og ugift. 1811 arbeider han som tjenestedreng her på gården

.

Ole Kristian Jakobsen

Ole Kristian Jakobsen,
f. 1800/1802. Nevnes her fra 1811 og blir en senere bruker av gården.

.

Randina Danielsdtr - tjenestejente

Randina Danielsdtr dør her på Bjerga 1811. Hun var datter av Daniel Larsen på Tjong Øvre 60-02 og må ha vært tjenestejente her, 19 år gammel. Hun er søster til Karen Tomina Danielsdtr som var gift med gårdbruker Hans Henriksen og senere Nils Fordelsen, begge fra gården Breivik

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Martha Jakobsdtr

1813 sønn: Hans Andreas Hoff Olsen

Oles sønn Hans Andreas Hoff Olsen ble født 1813 på gården Bjerga 53-01, som den eneste av de 4 barna som han er nevnt som far til.