Gård Reppen - Nedre/Øvre fellesside 1600

1610-1613 Tomas Reppen

1610-1613

Reppen 56 Tommes Reppen Tomas Reppen 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Halvleding". 1/2 vog.
Reppen 56 Tommes Reppen Tomas Reppen 1612 168 Odelsbønders skat 1612: av 1 vog fisk i Velfjord, 18 mrk fisk.
Reppen 56 Tommes Reppen Tomas Reppen 1612 170 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Reppen 56 Tommes Reppen Tomas Reppen 1613 178 1612-13 Rødøy fjerding - halvleding: hver av disse 1/2 vog.
Reppen 56 Tommis i Reppen Tomas Reppen 1610 155 Intekt odelsbønders skat 1610, Rødøy fjerding. Hver har gitt 4.parten av innkomstene.
Reppen 56 Tommis i Reppen Tomas Reppen 1610 155 Tomis i Reppen av 1 vog fisk i Velfjord, er 18 mark fisk.

1612-1613 Trond Reppen

1612-1613

Reppen 56 Tron Reppen Trond Reppen 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Husmand
Reppen 56 Tron Reppen Trond Reppen 1612 172 Husmenn 1611-12, Rødøy fjering. Hver gitt 3 riksmark.
Reppen 56 Tron Reppen Trond Reppen 1613 180 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.

1612-1613 Bergsvend Reppen

1612-1613

Reppen 56 Bergsvend Reppen Bergsvenn Reppen 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Reppen 56 Bergsvend Reppen Bergsvenn Reppen 1613 179 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.
Reppen 56 Borgsvenn Reppen Bergsvenn Reppen 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.