Gård Breivik 57) 1600

Hovedsiden

Under:
1700 Johan (Johannes) Giertzen
1675 Amund Jonsen
1613 Johannes Breivik
1613 Størker Breivik

57.00 1699 Johannes Giertzen

1700

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 1:
1700 Breivik/Rødøe. Johan Giertzen person. Huusmand.

1700

Fogderegnskap, nr. 4507, Helgeland fogderi, 1699-1701, side
Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit. skatt.
Brevig/Rødøe
Navn: Johan Giertzen
Stilling/stand: Huusmænd
Skatt: 2 ort.

1699

Fogderegnskap, nr. 4507, Helgeland fogderi, 1699-1701, side 109, 1699.
Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit. skatt
Brevigen/Rødøe
Navn: Johanis Giørdssen
Stilling/stand: Huus-Mænd
Skatt: 2 ort

57.00 1675 Amund Jonsen

1675

Sjøsoldater i Helgeland 1675
Personmerknader:
Ny udschrefne - for Amund Joensen Brewig, Siug och tarmløb
(Hans Olsen Nord-Wernes)
Sjøsoldater i Helgeland 1675

57.00 1613 Johannes Breivik

1612-1613

Breivik 57 Johannes Breivik Johannes Breivik 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.
Breivik 57 Johannes Breivik Johannes Breivik 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Breivik 57 Johannes Breivik Johannes Breivik 1613 179 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.

57.00 1613 Størker Breivik

1613

Bredvik 57 Størker Bredvik Størker Breivik 1613 178 1612-13 Rødøy fjerding - halvleding: hver av disse 1/2 vog.